Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥΘετικό βήμα για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους γονείς αποτελεί ο σαφής ορισμός της άδειας φροντίδας παιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4342/2015 που ψηφίστηκε πρόσφατα   στη Βουλή.
Με το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι της άδεια φροντίδας παιδιού, με σκοπό να εξυπηρετείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και να χορηγείται, εναλλακτικά αλλά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στους εργαζόμενους γονείς και των δύο φύλων, ως μία μορφή γονικής άδειας με αποδοχές.
Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται σχετικό έλλειμμα της νομοθεσίας προκειμένου η άδεια φροντίδας παιδιού να χορηγείται πλέον και στον εργαζόμενο γονέα στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, ανεξάρτητα από το φύλο του.
Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται ότι σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.
Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνωστοποιούν.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θεωρεί την ανωτέρω ρύθμιση απαραίτητη και απολύτως αναγκαία την εφαρμογή της ώστε να μπει τέλος σε αυθαιρεσίες και παρερμηνείες της γονικής άδειας στους εργασιακούς χώρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις