Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Για τις αρχές Γενάρη μετατίθεται η ψήφιση του ασφαλιστικού και οι περικοπές στις συντάξεις.Ο υπουργός Εργασιας Γ.Κατρούγκαλος παρουσίασε στην ΟΚΕ  τη γενική μορφή της ασφαλιστικής μεταρρυθμισης.
Σύμφωνα με αυτή "η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή δεν θα προκύψει από νέες οριζόντιες μειώσεις, αλλά από τον εξορθολογισμό του συστήματος. Οι συντάξεις, και ιδίως οι κύριες, θα πρέπει να προστατευτούν από νέες μειώσεις". 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην έδρα της ΟΚΕ μεταξύ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλου και του Προέδρου της ΟΚΕ κ. Γ. Βερνίκου και Μελών του Προεδρείου καθώς και επιστημονικών συνεργατών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής ο Υπουργός Εργασίας κατέθεσε κείμενο αρχών, προκειμένου η ΟΚΕ να γνωμοδοτήσει επί των Γενικών Αρχών της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.
Ο Υπουργός Εργασίας πρότεινε επίσης στην ΟΚΕ, μολονότι η διαβούλευση διεξάγεται μεταξύ των φορέων-μελών της, να απευθύνει πρόσκληση και προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή να υποδείξουν εμπειρογνώμονες της επιλογής τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Εργασίας που θα συγκροτήσει.
Τα βασικά σημεία του νέου Ασφαλιστικού 
• Η Εθνική Σύνταξη θα είναι " ισόποση με το 60% του ενδιαμέσου εισοδήματος" και "θα ανεβαίνει μαζί με το ΑΕΠ και τη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας".
◦ Επίσης θα υπάρχει και "αναλογικό μέρος της σύνταξης", θα "αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στους φορείς κύριας ασφάλισης" και "θα υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών".
• Το Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει την "πλήρη οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του συστήματος, με σκοπό την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων" με ένα ενιάιο Ταμείο κύριας ασφάλισης και ένα ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Θα υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος υπολογισμού των εισφορών και των συντάξεων. 
•Τέλος προτείνεται η "ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων των Ταμείων στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου και ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικών πόρων". 
Οι γενικές αρχές του νέου Ασφαλιστικού θα έχουν ως εξής, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας: 
1.Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ενιαίου πλέγματος κοινωνικής προστασίας προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών, με επίκεντρο το καθολικό, δημόσιο, αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το νέο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να υπερβαίνει δραστικά την οργανωτική και λειτουργική διάσπασή του, καθώς και τα αποσπασματικά και πελατειακά χαρακτηριστικά που το διέκριναν έως σήμερα, ώστε να εξασφαλίζει κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη 
2.Η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή δεν θα προκύψει από νέες οριζόντιες μειώσεις, αλλά από τον εξορθολογισμό του συστήματος. Οι συντάξεις, και ιδίως οι κύριες, θα πρέπει να προστατευτούν από νέες μειώσεις. 
3.Η σύνταξη θα αποτελεί το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της αναλογικής/ανταποδοτικής σύνταξης, υπό την εγγύηση του κράτους: 
◦Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δίνεται σε όλους, όσοι έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ισόποση με το 60% του ενδιαμέσου εισοδήματος, θα ανεβαίνει μαζί με το ΑΕΠ και τη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας. Ισοδυναμεί άρα με ρήτρα ανάπτυξης. 
◦Το αναλογικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου και αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στους φορείς κύριας ασφάλισης. Υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών.
4.Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα προσδιοριστούν στη βάση αναλογιστικής μελέτης με τη βοήθεια και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ούτως ώστε να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συντάξεις και αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων και πιο αδύναμων στρωμάτων.
5.Πλήρης οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του συστήματος, με σκοπό την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων, την εξοικονόμηση πόρων και την καθιέρωση απλών και διαφανών κανόνων που θα επιτρέπουν γρήγορη έκδοση των συντάξεων:
◦ Οργανωτική ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, με ταυτόχρονη λειτουργική ενοποίηση των κανόνων παροχών συντάξεων και είσπραξης εισφορών. ΟΓΑ και ΝΑΤ παραμένουν αυτοτελή νομικά πρόσωπα για την άσκηση των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων..
◦ Ενιαίος υπολογισμός συντάξεων στη βάση των εξής τριών παραμέτρων: 
1. Μισθός εργασιακού βίου (ή εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες ή αγρότες 
2. Ενιαίο, ανά μισθολογική ή εισοδηματική κατηγορία, ποσοστό αναπλήρωσης, 
3. Τα έτη ασφάλισης
◦ Ενιαίος υπολογισμός εισφορών, βάσει του μισθού ή του εισοδήματος.
6. Επικουρική Σύνταξη: Μοναδικός φορέας επικουρικής ασφάλισης το ΕΤΕΑ, υποκατάσταση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος με τον κανόνα βιωσιμότητας.
7.Ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος μέσω:
•Της αξιοποίησης των διαθέσιμων των Ταμείων στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου
•Ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικών πόρων
•Της αξιοποίησης μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, η οποία θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως περιουσία των νέων γενεών
8. Βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και δραστική αντιμετώπιση των ποικίλων εκδηλώσεων του φαινομένου της "μαύρης" εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις