Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σε τρεις ισόποσες δόσεις, από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η αναδρομική παρακράτηση της αυξημένης εισφοράς των συνταξιούχων για την ιατροϕαρμακευτική περίθαλψη.

Όπως τονίζεται σε νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, η απόφαση που περιλαμβάνεται στον πρόσφατο νόμο (4334/2015) για αύξηση του ποσοστού εισϕοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασϕαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%, ισχύει κανονικά από την 1η Ιουλίου 2015. Το ίδιο ισχύει και για την εισφορά 6% στις επικουρικές.

Ωστόσο, η αναδρομική περικοπή για τις συντάξεις για Ιούλιο και Αύγουστο θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και για τρεις μήνες σε ισόποσες δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι η αυξημένη εισϕορά υπολογίζεται «επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμϕωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει».

Ειδικά για την επικουρική ασϕάλιση τονίζεται ότι από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2015, θεσπίζεται εισϕορά υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται όμως από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α 716.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') αυξάνεται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Ειδικότερα:

ί. Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. H μοναδική, δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της κοινοποιούμενης διάταξης συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω παρακράτησης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ.

Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

ii. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις. Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.

iii. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012 (Β'2810) Κ.Υ.Α.

Η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά το υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30.7.2015 έγγραφό μας, με ΑΔΑ:6435465Θ1Ω-83Δ το οποίο ανακαλείται. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Τηλεειδοποίηση και κάτω γραμμή εργαλείων
Προηγούμενο στοιχείο Επόμενο στοιχείο
Σύνδεση στο Microsoft Exchange

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις