Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΜΕΤΡΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ(ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ)

ΠΑΤΗΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΡιζικές ανατροπές στο  ασφαλιστικό σύστημα με αυξήσεις  στα ορια ηλικιας συνταξιοδοτήσης και με μειώσεις συντάξεων προβλέπει το νέο μνημόνιο.Ειδικότερα τα 7 μέτρα –σόκ που έρχονται είναι τα εξης:
1.Προβλέπεται κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.Ειδικότερα αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδας κατά βάση ως εξής -- Για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται για το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού
-- Για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα 62 έτη με 15 χρόνια ασφάλισης.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την ψήφιση του νόμου (λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται) δεν θίγονται. Αντίθετα, ορίζει ότι σε περίπτωση που η ισχύουσα μέχρι σήμερα νομοθεσία δεν προβλέπει όριο ηλικίας για θεμελίωση πλήρους δικαιώματος ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, από τη δημοσίευση του Μνημονίου και μετά, η σταδιακή αύξηση αρχίζει με όριο ηλικίας το 58ο έτος για 35 έτη ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη σταδιακή εξάλειψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ασφαλισμένοι πριν από το 1993 που είχαν «κλειδώσει» δικαίωμα να «βγουν» στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη (αν δεν υπάρχουν 40 έτη ασφάλισης) και πριν από τα 67 (για πλήρη σύνταξη) θα επιβαρυνθούν, ανάλογα με την ηλικία τους, με επιπλέον 5 - 17 έτη.
Ασφαλισμένη που συμπληρώνει φέτος την ηλικία των 50 ετών και μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί, θα επιβαρυνθεί, από τη δημοσίευση του νέου νόμου, με επιπλέον 5 έτη τα οποία θα προσαυξάνονται, από το 2016 και μετά, κάθε χρόνο κατά 1,5 ? 1,9 έτη έτσι ώστε το όριο συνταξιοδότησης να φτάσει το 2022 στα 67. Μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση για τους 55άρηδες και τους άνω των 60 ετών, όπως φαίνεται στους πίνακες.Οπου δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης και σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης επιβάλλεται, πέραν του ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης (-6% κατ’ έτος) επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότηση

2-- Οσοι συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιουλίου και μετά, για σύνταξη γήρατος και όχι αναπηρίας ή χηρείας, θα λάβουν το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών διατάξεων, ήτοι το οργανικό ποσό, χωρίς την επιχορήγηση του κράτους, και μόνο εφόσον συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους το ποσό αυτό, αν είναι κατώτερο της κατώτατης σύνταξης, θα συμπληρωθεί ώστε ο συνταξιούχος να λάβει το κατώτατο όριο. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τη διαφορά μεταξύ του οργανικού ποσού που χορηγείται μέχρι το 67ο έτος ηλικίας συνταξιοδοτούμενων και της κατώτατης σύνταξης που χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρου ηλικιακού ορίου προκύπτει εξοικονόμηση 3 εκατ. ευρώ για το 2015, 17,2 εκατ. ευρώ για το 2016 και 28,5 εκατ. ευρώ για το 2017 και για κάθε

3-Ξεκαθαρίζεται ότι ο διπλός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, από 1η Ιανουαρίου 2015, αφορά όσους έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση έως και 31/12/2010 και συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1η Ιανουαρίου 2015.

4.Υποχρεωτικά από 1η Σεπτεμβρίου του 2015 υπάγονται στο υπερ-επικουρικό των μισθωτών ΕΤΕΑ οι τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, ο τομέας επικουρικής ασφάλισης των αρτοποιών, ο τομέας επικουρικής ασφάλισης των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, ο τομέας επικουρικής ασφάλισης μηχανικών και εργοληπτών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, Ιδιοκτητών συντακτών και υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ καθώς και του προσωπικού ιδρυμάτων εμπορικού ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ). Το ΕΤΕΑ θα λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.
5.-Προβλέπεται η κατάργηση των ειδικών φόρων τελών και εισφορών που αφορούν στους συμβολαιογράφους και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων (κράτηση υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων).

6.Έως τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί οι εξής διατάξεις που θα εφαρμοστούν από  1/1/2016  και προβλέπουν:

- Στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών

- διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα. Οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τον τζίρο υπό τον όρο ότι θα προσδιορίζεται το ύψος των ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών.

- αύξηση  εισφορών του ΟΓΑ

Παράλληλα προβλέπεται:

- Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ έως τον Δεκέμβριο του 2019 και περιορισμό κατά 20% των δικαιούχων ΕΚΑΣ από το Μάρτιο του 2016. 

- Παγώνουν στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου 2015 τα κατώτατα όρια των συντάξεων που θα χορηγούνται έως το 2021.

- Εναρμόνιση εισφορών και παροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων.

- Κατάργηση εντός 3 ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και  εναρμόνιση των κανονισμών στα πρότυπα του ΙΚΑ

- Καταργούνται από 31 Οκτωβρίου οι φόροι υπέρ τρίτων. Η περικοπή αντισταθμίζεται με μείωση παροχών η αύξηση εισφορών

- Εναρμονίζονται σταδιακά οι συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο ΟΓΑ ως προς το υπόλοιπο σύστημα κατά αναλογία (τριπλασιασμός του ύψους των εισφορών).

- Λειτουργική ενοποίηση ταμείων έως το τέλος του έτους.

- Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η λειτουργία κοινού «κουμπαρά» προκειμένου τα πιο εύρωστα ταμεία να χρηματοδοτούν τα αδύναμα .

- Προβλέπεται επίσης η ενοποίηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισπρακτικών μηχανισμών έως το τέλος του 2017.

- Απαιτείται η αναπλήρωση των περικοπών των συντάξεων του 2012 (έως τον οκτώβριο του 2015) που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
7. Αλλαγές στις ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία:
•  Θεσπίζεται διετής αναστολή όσον αφορά την προσκόμιση βεβαίωσης και την παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων.
• Προσδιορίζεται όμοιο ετήσιο επιτόκιο για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 5% (αντί του 8% που ισχύει σήμερα).
• Επεκτείνεται η εφαρμογή των χρηματικών ορίων που ισχύουν για το Δημόσιο, για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών, και στις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών για την αναγκαστική είσπραξη καθυστερουμένων οφειλών προς  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Τηλεειδοποίηση και κάτω γραμμή εργαλείων
Προηγούμενο στοιχείο Επόμενο στοιχείο
Σύνδεση στο Microsoft Exchange

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις