Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

ΠΟΙΟΙ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣΠέντε κατηγορίες ασφαλισμένων δεν θα επηρεαστούν από τη ρύθμιση  για την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.Η σχετική  διάταξη αναμενεται να ψηφιστεί σύντομα στη Βουλή .Ηδη ψηφιστηκαν την περασμένη εβδομάδα  διατάξεις που επιφέρουν μειώσεις στις συντάξεις εως 45% και θα ακολουθήσει τον ερχόμενο Οκτωβριο νέο πακέτο μέτρων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης  του ασφαλιστικού συστήματος.
Οι  κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες δεν επηρεάζονται από τις προωθούμενες ανατροπές στις πρόωρες  συνταξιοδοτήσεις , είναι οι παρακάτω:
1.Οσοι και οσες  εχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 .Η σχετική  διάταξη προβλέπει ότι ‘θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 λόγω ικανοποίησης των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης ο οποίος απαιτείται και των ορίων ηλικίας (όπου αυτά προβλέπονται) δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε’’. Επισημαίνεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.Παντως απομένει να διευκρινιστεί αν στα θεμελιωμένα προστεθεί το αυξημένο 'πεναλτυ' του 16% ετησιως.
2.Οι  υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές.
3:Οι  μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.
4 :Οι σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων
5 Οι ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου 612/77.
Συμφωνα με την προωθούμενη διάταξη,  από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:
- Για πλήρη σύνταξη γήρατος, χρειάζεται για οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλισμένων η συμπλήρωση του 62ου έτους με 40 χρόνια ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
- Για μειωμένη σύνταξη γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους χρειάζεται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα από τα παραπάνω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα προσαρμοστούν σταδιακά και, συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά 6 μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015, φτάνοντας μέχρι και το έτος 2022.
Στις περιπτώσεις που για να βγει κάποιος ασφαλισμένος στη σύνταξη δεν προβλέπεται κάποιο όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 1η Ιανουαρίου 2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Κατά χρονικό διάστημα προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1.Ασφαλισμένος με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 που θα «έβγαινε» σε ηλικία 58 ετών και φέτος είναι 54 ετών θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς πέναλτι (-16% στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης) όταν γίνει 60 ετών καθώς το ηλικιακό όριο θα αυξάνεται ως εξής:
Την 1/7/2015 θα ισχύει όριο 58,5
Την 1/7/2016  το όριο θα είναι 59
Την 1/7/2017 στα 59,5
Την 1/7/2018 στα 60
2.- Ασφαλισμένος που μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και σήμερα είναι 55 ετών δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς πέναλτι αν δεν φτάσει σε ηλικία 59 ετών αφού θα αυξάνεται κατά ένα 6μηνο το ηλικιακό όριο που τίθεται από την 1/1/2016 στα 58 και θα διαμορφωθεί ως εξής:
Την 1/1/2016 στα 58
Την 1/1/2017 στα 58,5
Την 1/1/2018 στα 59
Αν «βγει» το 2018 σε ηλικία 58 ετών,  θα χάσει το 16% από τη σύνταξη που θα ελάμβανε. Με βάση το σχέδιο που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση μόλις γίνει 59 ετών θα αρχίσει να λαμβάνει κανονικά τη σύνταξη χωρίς την περικοπή.

Τονίζεται  ότι την περασμένη  εβδομάδα ψηφίστηκαν από τη Βουλή,οι παρακάτω  ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις:

1.Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλιστικών ταμείων μετά τις 30 Ιουνίου 2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο). Το συγκεκριμένο μέτρο καταργεί τα κατώτατα - εγγυημένα από το κράτος κατώτατα όρια, μειώνει έως 45% τα ποσά των συντάξεων για όσους έχουν 15-20 χρόνια ασφάλισης και χαμηλές αποδοχές.
2. Από 1η Ιανουαρίου 2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Από 1η Ιανουαρίου 2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015.
4. Από 1η Ιουλίου 2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και από την παραπάνω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.
5.  Αλλάζει προς το δυσμενέστερο ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων -με την πρόβλεψη καταβολής αναλογίας της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερων ποσών σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως τώρα -ακόμη και για όσους και όσες έχουν υποβάλει φέτος αίτηση συνταξιοδότησης! Οσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ταμείου έως τις 31/12/2010 και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2015 θα λαμβάνουν δύο τμήματα σύνταξης:
-Ενα με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες που ίσχυαν για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010 και
-Δεύτερο τμήμα με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2011.

Σημειώνεται ότι ακόμα πιο σκληρό θα είναι το πακέτο του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού που θα πρέπει να νομοθετήσει η όποια κυβέρνηση τον ερχόμενο Οκτώβριο και οι οποίες θα πρέπει να ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2016. Συγκεκριμένα, η συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης – δανειστών προβλέπει: 

• Στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών.
• Διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της βάσης των εισφορών και των συντάξεων των αυταπασχολουμένων, με βάση το πραγματικό εισόδημά του.
• Εξορθολογισμό των διαφορετικών συστημάτων καθορισμού των βασικών συντάξεων.
• Ολοκληρωμένη προσαρμογή των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, μαζί και μέσω των κανόνων πληρωμής των εισφορών και των παροχών τους.
• Κατάργηση των κοινωνικών πόρων (σ.σ. φόροι υπέρ τρίτων για ορισμένα ταμεία) με τους οποίους χρηματοδοτούνται οι συντάξεις και αντιστάθμιση τους με τη μείωση των παροχών ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα ταμεία (από την 31η Οκτωβρίου 2015).
• Εναρμόνιση των κανόνων παροχής συντάξεων του ΟΓΑ με εκείνα που ισχύουν στο υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα, εκτός εάν ο ΟΓΑ ενσωματωθεί σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
• Διοικητική ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης μέχρι τέλος του 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις