Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

 

ΝΩΡΙΤΕΡΑ  ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 150  ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ‘ΚΡΥΦΗ’  ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ).

Δυο κλειδιά με τα οποία  οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν επιπλέον χρόνο ασφάλισης και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, η οποία ψηφίστηκε  πρόσφατα στο νόμο «Δουλειές ξανά»  του  υπουργείου  Εργασιας. Αυτό σημαίνει ότι ασφαλισμένοι πλησίον της σύνταξης που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. Αρκεί να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη.

Η πρόβλεψη για δυνατότητα εξαγοράς συμπληρωματικού χρόνου ασφάλισης, αφενός μεν κατοχυρώνει τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (και, επομένως, αποτρέπεται η απόρριψη της αιτήσεως συνταξιοδότησης), αφετέρου δε ενισχύει την ανταποδοτικότητα της σύνταξης, εφόσον προστίθεται συμπληρωματικός χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής.

Το πρωτο  κλειδί  αφορά ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Με το δεύτερο   κλειδί, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

Στο μεταξύ  στις  αρχές Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι πρώτες συντάξεις «εμπιστοσύνης» σε ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2020 και μετά.Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε περίπου 75.000, εκ των οποίων οι 15.000 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2020, ενώ οι υπόλοιπες 60.000 αιτήσεις αφορούν το 2021 και τον Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς, οι οποίες θα καταστούν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του μήνα.

Από τις 15.000 εκκρεμείς αιτήσεις του 2020, περίπου 7.000- 8.000 φάκελοι συνταξιούχων θα διεκπεραιωθούν μέσω της νέας διαδικασίας «εμπιστοσύνης» προς τον ασφαλισμένο, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εισήγηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση τους, οι αρμόδιοι θα προχωρήσουν στην διεκπεραίωση των 60.000 εκκρεμών αιτήσεων του 2020 και 2021, εκ των οποίων μόνο για το 25%, 15.000 αιτήσεις υπάρχει εισήγηση και οι υπόλοιπες 45.000 θα αποδοθούν ως «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Η πράξη απονομής σύνταξης θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση χρόνου σύνταξης. Οι δηλώσεις των ασφαλισμένων θα γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν.

Ο έλεγχος των προσκομιζόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών θα γίνεται εκ των υστέρων. Με αυτό τον τρόπο θα αποδοθούν ταχύτερα οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις και τα αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Μάρτιο οι οφειλές για την καταβολή κύριων συντάξεων ήταν 217 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να αποδοθούν έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με την δέσμευση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς. Σημαντικός αριθμός των «συντάξεων εμπιστοσύνης» θα καταβληθούν έως το τέλος Μαΐου, ενώ η πλειοψηφία θα αποδοθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Την ίδια ώρα  για τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν εντός Απριλίου θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η διαδικασία «fast track», ταχείας απονομής σύνταξης εντός τριών μηνών.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός Απριλίου θα λάβουν την σύνταξή τους έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την πάροδο του τριμήνου δηλαδή, εάν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον ασφαλισμένο δεν επαληθευτούν από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα καταβάλλεται η σύνταξη στον ασφαλισμένο και ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων. Με αυτό τον τρόπο δεν θα δημιουργηθεί ξανά στοκ ληξιπρόθεσμων εκκρεμών αιτήσεων.

Αμέσως μετά την διεκπεραίωση των κύριων συντάξεων έως το τέλος Ιουνίου, θα ξεκινήσει η έκδοση με τον ίδιο τρόπο των εκκρεμών ληξιπρόθεσμων αιτήσεων για την λήψη επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Για τις νέες αιτήσεις από τον Απρίλιο του 2022, καθιερώνεται προθεσμία 3 μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία 6 μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Οι περισσότερες εκκρεμότητες απόδοσης κύριων συντάξεων βρίσκονται στο πρώην ΙΚΑ 26.713 περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2021. Ακολουθεί το δημόσιο, όπου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) υπάρχουν 19.527 φάκελοι συνταξιοδότησης, ο ΟΓΑ με 17.015 αγρότες να περιμένουν την σύνταξής τους, ο ΟΑΕΕ, με 15.398 εκκρεμότητες, το ΕΤΑΑ των γιατρών, δικηγόρων και αυτοαπασχολούμενων με 4.584 αιτήσεις για κύρια σύνταξη σε αναμονή και τέλος, το ΝΑΤ με 738 αιτήσεις και το Ταμείο των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) με 183 αιτήσεις.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις