Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020


ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΑ ‘ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ’

Την κατάργηση της επιβολής εισφοράς από ελεύθερο επάγγελμα με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ( «μπλοκάκι») με διάταξη που περιλαμβάνεται στο  ασφαλιστικό  νομοσχέδιο που θα κατατεθεί έως το τέλος Ιανουαρίου στη Βουλή.
 Το μηναίο όφελος για όσους είναι μισθωτοί και παράλληλα έχουν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται τουλάχιστον σε 150 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα.Απαραίτητη προϋπόθεση για να απαλλαγούν οι ασφαλισμένοι από τις διπλές εισφορές είναι να καταβάλλουν εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τις ελάχιστες εισφορές των 210 ευρώ το μήνα, ίσες με μεικτό μισθό άνω των 780 ευρώ από την μισθωτή τους απασχόληση. Πρόκειται για την ελάχιστη εισφορά που θα καταβάλουν από την 1 η Ιανουαρίου του 2020 1,4 εκατ. μη μισθωτοί όσον αφορά την κύρια σύνταξη τους και την υγεία τους.
Με αυτό τον τρόπο καταργείται πλήρως η υποχρέωση ασφάλισης για το «μπλοκάκι» στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλο όφελος τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες. Με την εφαρμογή του Ν. 4387/16 επιβλήθηκε ασφαλιστική εισφορά 20% για το σύνολο των εισοδημάτων που είχε κάποιος από ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη κι αν ήταν ήδη μισθωτός. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε σταθερή πολυετής σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε έως δυο εργοδότες, ο δεύτερος εργοδότης υποχρεούταν να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ίσες με το 13,33% του εισοδήματος και ο εργαζόμενος το 6,67% και να εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτό θα πάψει να ισχύει, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική ανάσα, καθώς σε εισόδημα 1.000 ευρώ με μπλοκάκι, τα 200 ευρώ πήγαιναν σε ασφαλιστικές εισφορές, πέρα από το φόρο του 24%.
Η πλήρης απαλλαγή για τους παραλλήλως απασχολούμενους αναμένεται να ισχύει για όσους καλύπτουν από το μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ που θα ισχύσει από την 1 η  Ιανουαρίου του 2020 για 1,4 εκατ. μη μισθωτούς.
Σήμερα η συνολική ασφαλιστική εισφορά του μισθωτού είναι 40,56%, εκ της οποίας το 27,10% αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) και υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εφόσον οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζόμενου και εργοδότη για το 27,10% καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισμένος δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδημα από το μπλοκάκι του. Αν ο καταβαλλόμενος μεικτός μισθός δεν επαρκεί τότε ο ασφαλισμένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο «μπλοκάκι» κατ ελάχιστον το υπόλοιπο και μέχρι την συμπλήρωση των 210 ευρώ.
Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αλλά δεν απασχολούνται ως μισθωτοί θα επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν πληρώνοντας κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ το μήνα, η οποία μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις