Σάββατο 27 Μαΐου 2017


O ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ  ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ  ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία-σόκ για τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στην αγορά εργασίας φέρνει στην δημοσιότητα νέα επιστημονική μελέτη, παράλληλα με την επιπτώσεις που εχει στο συστημα κοινωνικής ασφάλισης η εκρηξη των ευελικτων μορφών απασχόλησης.

 Η παρατεταμένη ύφεση και η υψηλή ανεργία στις συνθήκες βίαιης ανατροπής των εργασιακών σχέσεων που βίωσε η ελληνική οικονομία έχουν μετατρέψει σε ζούγκλα την αγορά εργασίας,Η αγορά εργασίας φαντάζει με «εφιάλτη» γεμάτο φτωχούς εργαζόμενους, που υποκύπτουν σε μισθούς κάτω από το όριο της φτώχειας και αποδέχονται δουλειές του... ποδαριού για ένα μεροκάματο που δεν ξεπερνά τα 15 ευρώ! Εργασία λίγων ωρών, πλήρης απασχόληση αλλά με 10ωρα και χαμηλά ημερομίσθια, είναι οι νέες εργασιακές συνθήκες... επιβίωσης.

 Συμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης των Σάββα Γ.Ρομπόλη(Ομότ.Καθ.Παντείου Πανεπιστημίου) και Βασίλη  Γ.Μπέτση(Υποψ.Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου):

-Η  μερική απασχόληση αποτελεί, κατά το 2016, το 50,3% των νέων προσλήψεων
-- Η  ανασφάλιστη εργασία αφορά 1 στους 5 εργαζόμενους (500.000 άτομα),
-Περίπου 300.000 εργαζόμενοι ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται ως μισθωτοί στην πράξη απασχολούνται ως αυτοαπασχολούμενοι αναλαμβάνοντας εξ΄ ολοκλήρου την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,
-- Περίπου 200.000 άτομα ενώ εργάζονται 8 ώρες την ημέρα, στην πράξη καταχωρούνται ως μερικά απασχολούμενοι.
-- Περίπου 900.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ενώ εργάζονται καθημερινά και κανονικά, η καταβολή του μισθού τους γίνεται με καθυστέρηση από ένα μέχρι δεκαπέντε μήνες .

-Το 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό.
Με αυτά τα δεδομένα και χαρακτηριστικά, τονίζεται στην μελέτη, είναι προφανής η γενικευμένη ευελιξία και απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων,το χαμηλό επίπεδο των αμοιβών(393ευρώ μεικτά τον μήνα) των ευέλικτα απασχολούμενων, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται, μεταξύ των άλλων, για την χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας.

Στην ίδια μελέτη επισημαίνεται ότι το  προκαλούμενο έλλειμμα από την απώλεια των εισφορών προς το ασφαλιστικό σύστημα λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής), εκτιμάται στα  2,4 δις ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από την γήρανση του πληθυσμού για να διατηρηθεί το όριο του 16% (Ν.4387/2016) του ΑΕΠ στις συνταξιοδοτικές δαπάνες για την περίοδο 2016-2055, εκτιμάται ότι θα πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις κατά περίπου 22% σε σχέση με το σημερινό επίπεδο. Εάν ληφθεί υπόψη η απώλεια εσόδων που προκαλείται από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής), τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια επιπλέον μείωση των συντάξεων κατά 33% την περίοδο 2016-2055. Το εύρημα αυτό σημαίνει, ότι για να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο των συντάξεων και για να μη γίνουν άλλες μειώσεις στο μέλλον, θα πρέπει λόγω της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσμού και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής), το ΑΕΠ να αυξάνεται ετησίως με ρυθμό μεταβολής που να προσεγγίζει το 5,7% - 6,2% κάθε χρόνο (μόνο λόγω της γήρανσης του πληθυσμού εκτιμάται ότι απαιτείται ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ίσος με 3,5% - 4%).

Τα στοιχεία  αυτά έρχονται να προστεθουν στην τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα.Μαλιστα διευρύνεται η μεγάλη ανισότητα μεταξύ των αμοιβών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.Σημερα ,κατά μέσο όρο, οι μισθοί στο Δημόσιο ξεπερνούν κατά 15% τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.Τα  νέα στοιχεία  του ΙΝΕ ΓΣΕΕ δείχνουν ότι οι μισοί υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα έχουν αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 800 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή στο Δημόσιο,  οι εργαζόμενοι έχουν τουλάχιστον κατά 50% αμοιβές άνω των 1.000 ευρώ.
Στο μεταξυ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώθηκε  ότι τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2017.Το ποσό των 43.989.884,06 ευρώ θα καταβληθεί σε 195.584 δικαιούχους και αφορά συνολικά 451.800 άτομα.Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στον λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις