Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΔΙΠΛΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Διπλό ψαλίδι σε μισθούς και συντάξεις-που έχουν ήδη περικοπεί έως 50%-θα δώσει το νέο τσουνάμι των φόρων μαζί με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις.Μισθωτοί, συνταξιούχοι , αγρότες, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες περικοπές στα εισοδήματα τους αφού τα κυβερνητικά μέτρα-φωτιά  ολοκληρώνουν τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.

Oι νέοι  φόροι θα φέρουν μειώσεις κάθε μήνα σε μισθούς και συντάξεις. Το σχετικό νομοσχέδιο θα επιφέρει αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.000 έως 22.000 ευρώ, δηλαδή για ιδιωτικούς υπαλλήλους με μηνιαίους φορολογητέους μισθούς από 710 έως 1.570 ευρώ, για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους με μηνιαία ποσά φορολογητέων αποδοχών από 833 έως 1.833 ευρώ.Ειδικότερα  σχεδιάζονται  τα εξης:

1. Νέα κλίμακα φόρου για μισθούς-συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγρότες. Ο κατώτατος συντελεστής φόρου θα ανέρχεται στο 22% και θα επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.

2. Για μισθωτούς-συνταξιούχους  θα ισχύει και πάλι έκπτωση φόρου, η οποία όμως θα είναι μειωμένη στα 2.000 ευρώ και θα παρέχεται ολόκληρη σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι 20.000 ευρώ. Η έκπτωση των 2.000 ευρώ θα ισοδυναμεί πλέον με αφορολόγητο όριο 9.090 ευρώ, που είναι μειωμένο κατά 455 ευρώ σε σύγκριση με το ισχύον σήμερα.

3. Έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις:  ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000 ευρώ, το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%.

4. Νέος υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Με τη νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προωθεί η κυβέρνηση, θα ισχύουν συντελεστές που θα επιβάλλονται κλιμακωτά ως εξής:
- 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

- 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

- 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

- 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

-  9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

-  10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Έτσι, για μισθσυντήρητους που πληρώνουν φόρο και νέα εισφορά αλληλεγγύης:

·        Για εισόδημα 10.000 ευρώ, προβλέπεται επιβάρυνση 100 ευρώ το χρόνο.

·        Για εισόδημα 17.000 ευρώ, επιβάρυνση 90 ευρώ

·        Για εισόδημα 20.000 ευρώ, επιβάρυνση 136 ευρώ

·        Για εισόδημα 25.000 ευρώ, επιβάρυνση 176 ευρώ

·        Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ελάφρυνση 244 ευρώ

·        Για εισόδημα 35.000 ευρώ, ελάφρυνση 400 ευρώ

·        Για εισόδημα 45.000 ευρώ, επιβάρυνση 101 ευρώ

·        Για εισόδημα 50.000 ευρώ, επιβάρυνση 576 ευρώ

·        Για εισόδημα 80.000 ευρώ, επιβάρυνση 2000 ευρώ

Και όχι μόνο .Με το νέο ασφαλιστικό οι περικοπές θα πλήξουν τους σημερινούς αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Eφεξής (από τη δημοσίευση του νέου νόμου στο ΦΕΚ)η σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης θα  υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στις αποδοχές ή στο εισόδημα επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο και κλιμακούμενου, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, νέου ποσοστού αναπλήρωσης .Δηλαδή οι μειώσεις στις νέες συντάξεις  θα επέλθουν γιατί το αναλογικό- ανταποδοτικό τμήμα της κύριας σύνταξης  θα υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο, λόγω του ότι ο συντάξιμος μισθός θα  καθορίζεται με το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών στο σύνολο του εργασιακού βίου και κυρίως οι συντελεστές αναπλήρωσης μειώνονται, ώστε η τελική σύνταξη να είναι μειωμένη για όσους συνταξιοδοτηθούν από 15% έως 30%.

Παράλληλα:

-Έρχεται η μείωση κατά 20% των επικουρικών συντάξεων .

-Έρχεται η μείωση κατά 30% των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

-Σχεδιάζεται  μείωση του εφάπαξ βοηθήματος κατά 15%-20% .

-Η κατάργηση του ΕΚΑΣ που αρχίζει από φέτος και ολοκληρώνεται το 2018 για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

-Η μείωση του κατωτάτου ορίου σύνταξης κατά 22%  έγινε ήδη από τον Αύγουστο του 2015.

Επίσης έως  το 2018 θα γίνει ο επαναϋπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα ξεκινούν από το 0,7% για 15 χρόνια ασφάλισης και θα καταλήγουν στο 2% για όσους έχουν πάνω από 39 χρόνια ασφάλισης. Αν μετά τον επαναϋπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, η διαφορά μεταξύ του μέχρι πρότινος επιπέδου τους και εκείνου που προκύπτει μετά από αυτόν ξεπερνά τα 300 ευρώ, θα κόβεται από το 301ο ευρώ και έπειτα.

Υπενθυμίζεται   ότι μειώσεις έχουν γίνει στις καταβαλλόμενες συντάξεις λόγω αύξησης της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη σε 6%, λόγω μείωσης της κατώτερης σύνταξης για όσους  συνταξιοδοτούνται μετά την 1/7/2015, και λόγω αύξησης από 19-8-2015, της ποινής κατά 10% επιπλέον για όσους κάνουν χρήση του δικαιώματος πρόωρης συνταξιοδότησης.

Όσον αφορά  τους μισθούς καθώς  και τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και επιστημόνων, νέες απώλειες αναμένεται  να προκαλέσει ο υπολογισμός της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με τις νέες κλίμακες .Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα  μισθοί και συντάξεις θα είναι μικρότερες από την εφαρμογή της νέας κλίμακας  φορολογίας εισοδήματος  καθώς και τη νέα  κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης.

Παράλληλα  επιβάλλεται  εισφορά 20% στο εισόδημα των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των αγροτών ( από 1.1.2017).Η εισφορά αυτή θα επιβληθεί σταδιακά έως το 2021 για τους αγρότες (με δυνατότητα επιλογής συντελεστή 16% για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με αντίτιμο, όμως, χαμηλότερη μελλοντική σύνταξη).Οι επιστήμονες με εισόδημα έως 55.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση έως 50%.Στους νέους επιστήμονες θα επιβληθεί συντελεστής 14% για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους και 17% για τρία επόμενα χρόνια.
Επίσης προβλέπεται η επιβολή αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 -1% για τις επικουρικές συντάξεις.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέρα από τα παραπάνω νέα δυσβάσταχτα   νέα βάρη, θα ληφθούν και μέτρα που θα επηρεάσουν το σύνολο των φορολογουμένων, και αυτό επειδή θα προέλθουν από την έμμεση φορολογία. Συγκεκριμένα προβλέπονται   αυξήσεις  του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη περίπου κατά 4,5%,σε κινητή τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ειδικό φόρο κατανάλωσης τροφίμων, καθώς και αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις