Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟ ''ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ''

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟ ''ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ''
αρθρο του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑ ''ΝΕΑ""

ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ οικονοµικά µέ τρα, µαζί µε τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό, έχουν αποδέκτες µισθωτούς και συνταξιούχους. Δηλαδή τα µόνιµα θύµατα των προ γραµµάτων λιτότητας, που -µάλι στα - δεν ευθύνονται για τη σηµε ρινή κρίση. Και ας µην ξεχνάµε ότι (εκτός των άλλων) η ανεργία (κυρί ως στους νέους) γιγαντώνεται µαζί µε τη γενιά των 500 και 700 ευρώ. Τα πτυχία είναι µονίµως κρεµασµέ να σε ωραίες κορνίζες. Αβέβαιο το µέλλον των παιδιών µας. Αβέβαιο το µέλλον το δικό µας. Μαζί µε τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό, το οι κονοµικό πακέτο της κυβέρνησης οδηγεί σε εξαθλίωση ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού, αφού:
-Μειώνει έως και 35% το διαθέσιµο εισόδηµα µισθωτών και συνταξιούχων.
-Προκαλεί µέση µείωση των εισοδηµάτων και των περι ουσιών της τάξεως του 30% µε 40%.
-Μειώνει δραµατικά την κατανάλω ση, βάζοντας λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις.
-Μηδενίζει την ανάπτυξη για πολλά χρόνια και θα οδηγήσει σε µα κρόχρονη ύφεση.
-Θα αυξήσει τους δείκτες της ανεργίας σε δυσθεώρητα επίπεδα, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένους εκτός αγοράς εργασίας.
Το ερώτηµα είναι ποια ευθύνη για τη σηµερινή κρίση µπορεί να έχουν όσοι ζουν µε ψίχουλα. Ενας στους δύο συνταξιούχους ζει µε κύρια σύ νταξη µικρότερη από 500 ευρώ, το 66% παίρνει κάτω από τα 600 ευ ρώ, ενώ µόλις 14% είναι πάνω από τα 1.000 ευρώ. Ποια συµµετοχή στο τέλµα του ασφαλιστικού έχουν όσοι µπροστά στην ανεργία εξανα γκάζονται να εργάζονται ανασφά λιστοι ή µε ελαστικές µορφές απα σχόλησης; Περίπου 1.100.000 άτοµα εργάζονται µε καθεστώς ανα σφάλιστης «µαύρης» εργασίας, από τους οποίους οι περισσότεροι, δη λαδή 600.000, είναι Ελληνες και 500.000 αλλοδαποί. Οταν υπό την απειλή της απόλυσης και τον εφιάλτη της ανεργίας καλούνται εκβι αστικά οι εργαζόµενοι να αποδε χτούν ατοµικές συµβάσεις, µετα τροπής βασικών όρων της εργασιακής σχέσης, όπως περικοπή ωρών εργασίας µε αντίστοιχη ή µεγαλύτε ρη περικοπή αποδοχών. Εχουν ευ θύνη µισθωτοί και συνταξιούχοι για την έκρηξη της εισφοροδιαφυγής ή για τις ανεξέλεγκτες δαπάνες υγεί ας;? Η φταίνε για τα 8 δισ. της ει σφοροδιαφυγής; Οι αντιδράσεις και οι κοινωνικές εντάσεις που εκδη λώνονται είναι δικαιολογηµένες. Η φράση «φθάνει πια» αποτελεί - πλέ ον - το σύνθηµα-σήµα κατατεθέν της κοινωνίας. (ΤΑ ΝΕΑ-12 Μαίου 2010).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που ζούμε,μοιάζει με ταινία θρίλερ:καταλαβαίνουμε ότι κάτι κακό θα μας συμβεί, μόνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος του κινδύνου μέχρι να μας συμβεί.
Η συγκεκριμένη ταινία τρόμου έχει μόλις αρχίσει...

Δημοφιλείς αναρτήσεις