Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

 ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 

-ΠΟΙΟΙ  ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ   ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΑ 67(ΟΙ 35  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ  ΑΠΟ 1-1-2022

-----ΟΙ ΝΕΕΣ   ΚΥΡΙΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ  ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2021

-ΤΑ  ΠΑΡΑΘΥΡΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΆΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

 

΄΄Ετος - σταθμός  για το  ασφαλιστικό  θεωρείται το  2021  καθως αυξάνονται οι κύριες συντάξεις  για οσους εχουν πάνω από 30 συντάξιμα ετη ενώ  κλείνουν τα παράθυρα(υπο προυποθέσεις)  για  τις   πρόωρες  συνταξιοδοτήσεις.Μέχρι το 2022 (και με τη χρήση των πλασματικών ετών) υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία-αρχής γενομένης από την 01.01.2022 τα δεδομένα για την κοινωνική ασφάλιση ανατρέπονται, καθώς καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποχωρήσουν είτε με πλήρη είτε με μειωμένη σύνταξη γήρατος πριν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Επί της ουσίας θεσπίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος το 62ο έτος ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).Παράλληλα από την 1/1/2021(με βάση  την ισχύουσα νομοθεσία)  θα έρθουν  αλλαγές και οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά 6 μήνες για σύνταξη με 35ετία από Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου και κατά 11 μήνες για σύνταξη με 37ετία από το Δημόσιο με προϋπόθεση την 25ετία ως το 2010.

Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί ότι οσοι  ασφαλισμένοι  μέχρι το 31/12/2021 έχουν συγκεντρώσει και τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την προβλεπόμενη ηλικία, θα μπορούν και μετά την 1-1-2022 να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα  σημερινά ευνοικά μεταβατικά όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης. Παράλληλα  όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν  τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 , ακόμη και όταν συμπληρώνουν τα μεταβατικά ηλικιακά όρια μετά την 1/1/2022 , διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τα μεταβατικά ευνοικά  ηλικιακά όρια , όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο 4336/2015. Εάν, για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει την 40ετία που απαιτείται για σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας του και το έτος 2022 θα είναι 60 ετών, θα πρέπει να περιμένει άλλα δύο χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα.

Αντίθετα όσοι  ασφαλισμένοι στην περίοδο των μεταβατικών διατάξεων δεν είχαν συμπληρώσει ούτε το όριο ηλικίας ούτε τα συντάξιμα χρόνια,  θίγονται  από τις ανατροπές  στα όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης από το1-1- 2022. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα  συνταξιοδοτηθούν   στα 67 με 15 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης ή στα 62 με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη αν έχει 40 συντάξιμα έτη.

Για να λάβουν σύνταξη νωρίτερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα σχετικά «παράθυρα» του νόμου, στα οποία συγκαταλέγονται και τα πλασματικά έτη. Σύνταξη πριν από τα 67 μπορούν να διεκδικήσουν κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετίες έως το 2012. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσουν 35ετία, 36ετία ή 37ετία.

Επιπλέον, σύνταξη πριν από τα 67 μπορούν να λάβουν γονείς που έχουν συμπληρώσει και το εκάστοτε όριο ηλικίας τον Αύγουστο του 2015 ή είναι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι και να φύγουν χωρίς όριο. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ειδικά όρια ισχύουν επίσης για τους µισθωτούς του πρώην ΙΚΑ και των πρώην  Ταµείων ∆ΕΚΟ-Τραπεζών, όπως επίσης για όσους συνταξιοδοτούνται µε βαρέα ένσηµα αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.

Τα 35 «παράθυρα» για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 67,  είναι τα παρακάτω:

1. Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία το 2010, εφόσον συµπληρώνουν αθροιστικά 35ετία ασφάλισης και 58 έτη ηλικίας µέχρι 31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συµπληρωθεί έως το 2018, ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών.

2.Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία το 2011, εφόσον συµπληρώνουν αθροιστικά 36ετία και 58 έτη ηλικίας µέχρι 31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συµπληρωθεί έως το 2018, ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών (μπορεί να γίνει και χρήση πλασµατικών).

3. Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία το 2012, εφόσον συµπληρώνουν αθροιστικά 37ετία και 59 έτη ηλικίας µέχρι 31/12/2017. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συµπληρωθεί έως το 2017, ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών (μπορεί να γίνει και χρήση πλασµατικών  -πλήρης σύνταξη).

4. Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία το 2010, εφόσον συµπληρώνουν αθροιστικά 37ετία καθώς και 60 έτη και 3 µήνες ηλικίας. Η σύνταξη θα είναι πλήρης.

5. Γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία έως 31/12/2010, εφόσον συµπληρώνουν τα 55.

6. Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία έως 31/12/2011 και 56 έτη ηλικίας.

7. Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία έως 31/12/2012 και 58 έτη ηλικίας.

8. Ανδρες και γυναίκες στο ∆ηµόσιο µε 25ετία και 62 έτη ηλικίας. Η σύνταξη θα είναι µειωµένη κατά 30% επί της εθνικής σύνταξης µε «πέναλτι» 115€.

9.Μητέρες δηµόσιοι υπάλληλοι µε 25ετία και ανήλικο µέχρι 31/12/2010 που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον 8ο/2015 τα 50. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

10.Μητέρες και πατέρες δηµόσιοι υπάλληλοι µε 25ετία και ανήλικο µέχρι 31/12/2011 που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον Αύγουστο  του 2015 τα 52 έτη ηλικίας.

11.Μητέρες και πατέρες δηµόσιοι υπάλληλοι µε 25ετία και ανήλικο µέχρι 31/12/2012 που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον Αυγουστο του 2015 τα 55. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

12.Γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ µε τουλάχιστον 4.500 ένσηµα,100 ανά έτος την τελευταία 5ετία, που συµπληρώνουν τα 62 το 2020. Αποχωρούν µε µειωµένη σύνταξη. Η µείωση είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης και φτάνει τα 115 ευρώ.

13.Γυναίκες και άνδρες στα Ταµεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών µε τουλάχιστον 25ετία, 750 ηµέρες ανά έτος την τελευταία 5ετία, που συµπληρώνουν τα 62 το 2020. Αποχωρούν µε µειωµένη σύνταξη κατά 115,2€.

14.Γυναίκες στο ΙΚΑ µε 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010, και ηλικία 55.

15.Γυναίκες στο ΙΚΑ µε 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2011, και ηλικία 56. Γυναίκες στο ΙΚΑ µε 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2012, και ηλικία 57.

16.Γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ µε 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα, και ηλικία 62. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

17.Ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα (πραγµατικά ή και πλασµατικά) µέχρι 31/12/2011 και ηλικία 61.

18.Ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα (πραγµατικά ή και πλασµατικά) µέχρι 31/12/2012 και ηλικία 61 έτη και 3 µήνες. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

19.Ανδρες στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα µέχρι 31/12/2020 και ηλικία 60.

20.Ανδρες στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα µέχρι 31/12/2013, και ηλικία 58 έτη και 9 µήνες.

21.Ανδρες στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα µέχρι 31/12/2014, και 59 έτη και 6 µήνες ηλικίας. Αποχωρούν µε µειωµένη σύνταξη και «πέναλτι» 46€.

22.Ανδρες στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα µέχρι 31/12/2013, και 60 έτη και 9 µήνες ηλικίας.

23.Ανδρες στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα µέχρι 31/12/2014, και 61 και 6 µήνες ηλικίας.

24.Ανδρες στο ΙΚΑ µε 10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα µετά την 1/1/2015, και 62 έτη ηλικίας. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

25.«Παλαιοί» ασφαλισµένοι στα Ταµεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν από το 1983 – µε 35ετία µέχρι 31/12/2016 και 59 έτη ηλικίας.

26.Παλαιοί ασφαλισµένοι στα Ταµεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών µε 35ετία µέχρι 31/12/2017 και 59 έτη και 6 µήνες ηλικίας.

27. Παλαιοί ασφαλισµένοι στα Ταµεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών µε 35ετία µέχρι 31/12/2018 και 60 έτη ηλικίας.

28.Παλαιοί ασφαλισµένοι στα Ταµεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών µε 35ετία µέχρι 31/12/2019 και 60 έτη και 6 µήνες ηλικίας.

29.Παλαιοί ασφαλισµένοι στα Ταµεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών µε 35ετία µέχρι 31/12/2020 και 61 έτη ηλικίας. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

30.Μητέρες στο ΙΚΑ και στα Ταµεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών µε 5.500 ένσηµα και ανήλικο µέχρι 31/12/2012, που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον 8ο/2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για µειωµένη και των 55, 57 ή 60 για πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται µειωµένη ή πλήρης σύνταξη. Για τη µειωµένη η περικοπή είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης και φτάνει τα 115 ευρώ.

31.Μητέρες στα Ταµεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών µε τουλάχιστον 25ετία και ανήλικο µέχρι 31/12/2012, που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον Αυγουστο του 2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για πλήρη σύνταξη.

32.Γυναίκες και άνδρες σε ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ µε 35ετία έως 31/12/2012 και 61 έτη και 6 µήνες ηλικίας. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

33.Γυναίκες στο ΕΤΑΑ µε 25ετία έως 31/12/2010 και 62 έτη και 8 µήνες ηλικίας. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.

34. Μητέρες στο Ταµείο Νοµικών µε 5.500 ένσηµα και ανήλικο µέχρι 31/12/2012 που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον Αυγουστο του 2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για µειωµένη και των 55, 57 ή 60 για πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται µειωµένη ή πλήρης σύνταξη. Για τη µειωµένη η περικοπή είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης στα 115 ευρώ.

35.Μητέρες στο Ταµείο Νοµικών µε 21,5 έτη ασφάλισης και ανήλικο µέχρι 31/12/2010, που έχουν συµπληρώσει µέχρι τον 8ο/2015 τα 50. Αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη.
ΟΙ ΝΕΕΣ  ΚΥΡΙΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ   ΑΠΟ ΤΟ  2021

 -------

Αυξήσεις  κύριων  συντάξεων εως και  11,8 %(που φτάνουν ως και τα 252 ευρώ το μήνα )θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται  το νέο έτος ( καθως και οι συνταξιουχοι με αναδρομικα από τον Οκτώβριο του 2019) με τα βελτιωμένα ποσοστά υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020(νόμος  Βρούτση).. Τα νέα ποσοστά ισχύουν μετά τα 30 έτη ασφάλισης και οι αυξήσεις μεγαλώνουν όσο οι ασφαλισμένοι πλησιάζουν στα 40 χρόνια.

Οι αυξήσεις συντάξεων με τον νέο νόμο για μισθούς ως 1.000 ευρώ είναι:

-11 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ σε ετήσια βάση με 31 έτη ασφάλισης.

-52 ευρώ το μήνα και 624 ευρώ σε ετήσια βάση με 37 έτη ασφάλισης.

-72 ευρώ το μήνα και 864 ευρώ σε ετήσια βάση με 40 έτη.

Σε μισθούς των 1.750 ευρώ οι αυξήσεις είναι:

-61 ευρώ το μήνα, ή 732 ευρώ το χρόνο με 35 έτη ασφάλισης.

-90 ευρώ το μήνα, ή 1.080 ευρώ το χρόνο με 37 έτη ασφάλισης.

-126 ευρώ το μήνα, ή 1.512 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

Στις υψηλές αποδοχές των 3.100 ευρώ οι αυξήσεις συντάξεων είναι:

-122 ευρώ το μήνα, ή 1.464 ευρώ το χρόνο με 35,5 έτη ασφάλισης.

-183 ευρώ το μήνα, ή 2.196 ευρώ το χρόνο με 38 έτη ασφάλισης.

-224 ευρώ το μήνα, ή 2.688 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

Για τις αιτήσεις του 2020, όπως και για όσες υποβλήθηκαν από 1/10/2019 (που τις καλύπτει ο νέος νόμος) οι αυξήσεις θα περάσουν απευθείας στους συνταξιούχους μόλις βγει η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Τα ίδια βελτιωμένα ποσοστά μέσω του επανυπολογισμού συντάξεων θα εφαρμοστούν και στις συντάξεις που είχαν εκδοθεί ή ήταν σε εκκρεμότητα ως 30/9/2019. Οι αυξήσεις στις παλιές -προ του νέου νόμου- συντάξεις θα  με τι συντάξεις Φεβρουαρίου ή Μαρτίου , με αναδρομικά από 1/10/2019

 ΟΙ 4  κατηγορίες συνταξιούχων   που ευνοούνται είναι οι παρακάτω:

1- Οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί  με τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς υπέβαλλαν αίτηση από 13 Μαΐου 2016 και μετά δικαιούνται ολόκληρη την αύξηση   στην τσέπη .Για παράδειγμα, αν ο συνταξιούχος έχει αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2016, με 1.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές και 39 έτη ασφάλισης, δικαιούται αύξηση 100 ευρώ. Δικαιούται να την λάβει ολόκληρη από την 1η Οκτωβρίου του 2019  και τα αντιστοιχα  αναδρομικά.

2-Περίπου 40.000 νέοι συνταξιούχοι (με αίτηση συνταξιοδότησης από 13 Μαΐου 2016 και μετά) χωρίς προσωπική διαφορά. Δικαιούνται αύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ . Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καταβληθεί δικαιούνται και αναδρομικά 800 ευρώ κατά μέσο όρο.  

3-Περίπου 50.000 παλαιοι συνταξιούχοι (αποχώρηση πριν από τις 12 Μαΐου 2016) με μικρή θετική προσωπική διαφορά κατά μέσο όρο 30 ευρώ περίπου. Με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, ισοφαρίζουν την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις έως το 2024.

4-Περίπου 100.000 παλαιοι συνταξιούχοι που έλαβαν αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική διαφορά) με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτή η κατηγορία  δικαιουνται  νέα μεσοσταθμική αύξηση της τάξης των 40 -50 ευρώ σε πέντε ετήσιες δόσεις εως το 2024.

 --------------------------------

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ-

‘Χρυσάφι» για πρόωρη έξοδο στη σύνταξη αποδεικνύονται τα πλασματικά έτη. Ξεκλειδώνουν την πόρτα για συνταξιοδότηση θεμελιώνοντας δικαίωμα για τους ασφαλισμένους, ενώ αυξάνουν και το προσδοκώμενο ποσό της σύνταξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να κερδίσουν με εξαγορά μέχρι και 10 χρόνια πλασματικών ετών ασφάλισης βγαίνοντας νωρίτερα στη σύνταξη.Η αναγνώριση και η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης που προβλέπεται από τη νομοθεσία αποτελεί μια επιλογή για να μπορέσει κάποιος όχι μόνο να βγει νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και να αυξήσει το ποσό της σύνταξης που θα πάρει. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται για την αύξηση της ανταποδοτικής (επηρεάζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης αλλά και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών) και για τη διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης (σε περίπτωση που αφορούν έτη ασφάλισης μεταξύ 15 και 20 ετών). Οι χρόνοι χωρίς εξαγορά αφορούν μόνο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για τη συνταξιοδότηση χρόνου ασφάλισης.
 Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά πλασματικών ετών αποβαίνει με ιδιαίτερο όφελος για τις εξής κατηγορίες:

Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.

Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με την εξαγορά 5.500 ημέρες αναδρομικά το 2010 ή το 2011 για τη θεμελίωση του δικαιώματος.

Μητέρες ανηλίκων σε ΔΕΚΟ – τράπεζες που συμπληρώνουν αναδρομικά 25ετία το 2011 ή το 2012.

-Ανδρες δημόσιοι υπάλληλοι για τη συμπλήρωση 35ετίας.

-Ανδρες ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ που με την εξαγορά συμπληρώνουν 35ετία (10.500 ημέρες ασφάλισης) έως τις 31/12/2012.

-Ασφαλισμένοι σε ΕΤΑΑ ή ΟΑΕΕ για τη συμπλήρωση 35ετίας αναδρομικά το 2011 ή το 2012.

-Ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων που συμπληρώνουν 40ετία με την εξαγορά.

-Αγρότες που μπορούν να «μεταφέρουν» χρόνια από τον κλάδο πρόσθετης στον κλάδο κύριας ασφάλισης εξαγοράζοντας τις οφειλές τους και κερδίζοντας έως και 10 χρόνια ασφάλισης.

Μέχρι το 2022 (και με τη χρήση των πλασματικών ετών) υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:

-. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου.

-Γονική άδεια.

-Εκπαιδευτική άδεια

- Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου

- Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (θεμελίωση 2011 - 2014).

- Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (θεμελίωση  2011 - 2014).

- Χρόνος σπουδών.

- Αναγνώριση τέκνων.

- Κενός χρόνος.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΑ  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1.Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το   πρώην ΙΚΑ (ασφαλισμένοι πριν από το 1993) 

Μητέρες με 5.500 ένσημα ως το 2010 και ανήλικο τέκνο

Ηλικία 55 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη

το 2020

64

55 (από 19/8/2020)

το 2021

65,6

56,9

το 2022

67

58,5-62

 

-Μητέρες με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο

Ηλικία 57 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη

το 2020

64,6

55 (από 19/8/2020)

το 2021

65,9

56,9

το 2022

67

58,5-62

 

-Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2011 (άνδρες – γυναίκες)

Ηλικία 58 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2020

61

το 2021

61,6

το 2022

62

 

-Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2012 (άνδρες – γυναίκες)

Ηλικία 59 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2020

61,3

το 2021

61,8

το 2022

62

 

2.Τα όρια ηλικίας από Ταμεία πρώην  ΔΕΚΟ-τραπεζών

Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη

2020

63,7

60,2

2021

65,3

61,1

2022

67

62

 

-Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 55

Ηλικία συνταξιοδότησης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη

Από 19/8/2015

56,6

53

2020

64

61

2021

65,6

62

2022

67

62

 

3- πρώην ΔΕΚΟ-τράπεζες: Σύνταξη με 35ετία ασφαλισμένων πριν από το 1983

Ετος που συμπληρώνεται 35ετία

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2020

61

το 2021

61,6

το 2022

62

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις