Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

 ΤΑ  5  ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ 2021 (ΟΔΗΓΌΣ)-

-ΠΟΙΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΝΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ.

 

Ετος - σταθμός  για το  ασφαλιστικό  θεωρείται το  2021   αφού   κλείνουν τα παράθυρα(υπο προυποθέσεις)  για  τις   πρόωρες  συνταξιοδοτήσεις.Μέχρι το 2022 (και με τη χρήση των πλασματικών ετών) υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.

 Οι εκτιμήσεις των ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση αναφέρουν ότι ο ρυθμός  εξόδου στη  σύνταξη κατά την περιοδο της  διετίας  2020-2021  θα  ανέλθει στο  στο  40% .

Οι  ασφαλισμένοι που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2021 είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισμένοι οι οποίοι είτε:

-έχουν κατοχυρώσει σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (κυρίως τη τριετία 2010-2012)και ακολουθώντας τα νέα μεταβατικά όρια ηλικίας συμπληρώνουν το 2020 το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας και θεμελιώνουν δικαίωμα για συνταξιοδότηση(πχ μητέρες ανηλίκων, ασφαλισμένοι με 35 χρόνια κλπ είτε

-έχουν κατοχυρώσει με το προηγούμενο καθεστώς (δηλ πριν την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου ) τις απαιτούμενες προϋποθέσεις οι οποίες δεν μεταβλήθηκαν και συμπληρώνουν φέτος το κατά περίπτωση όριο ηλικίας,(πχ άνδρες με 4500 ημέρες , άνδρες με βαρέα κλπ).

‘’ΤΑ  ΝΕΑ ΄΄για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών  του ενόψει των αλλαγών , απαντούν σε  4  κρίσιμες  ερωτήσεις:

1. ΕΡ:Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

ΑΠ:Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη.

2..ΕΡ:Ποιες  αλλαγές  επέρχονται στα όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης από  το 2022??

ΑΠ:Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξης:

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι   μέχρι 31/12/21 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης) δεν θίγονται  από τις ρυθμίσεις που επιβάλει η ισχύουσα  νομοθεσία  και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2022  οποτεδήποτε , χωρίς κανέναν περιορισμό.

 2. Η κατάργηση αφορά  όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι 31/12/2021 (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης).

3.Ποιές  κατηγορίες  ασφαλισμένων  εχουν εφέτος  δικαίωμα συνταξιοδότησης?

 Οι    κατηγορίες ασφαλισμένων  που μπορούν να εκμεταλλευτούν την τελευταία χρονιά (2021)ισχύος των μεταβατικών ορίων ηλικίας, ώστε να αποχωρήσουν πριν τα 62 ή τα 67 είναι οι  παρακάτω:

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ:

1.Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2012 και ανήλικο τέκνο.
2. Ασφαλισμένους/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα.
3. Ασφαλισμένους/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012.
4. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2010 τις 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966.
5. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2011 τις 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965.
6. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964.

  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ:

 1. Ασφαλισµένους/ες με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
2. Ασφαλισµένους/ες με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά εντός του 2021 συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.
3. Ασφαλισµένους/ες που συμπληρώνουν με 25ετία το 2011 και 36 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
4. Ασφαλισµένους/ες με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 8 μηνών.
5. Ασφαλισµένους/ες που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού  αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.
6. Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γεννηθεί το 1961 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2010.
7. Γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γεννηθεί το 1966 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2010.
8. Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γεννηθεί το 1965 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011.
9. Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους, γεννηµένους το 1963, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012.

ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ(ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)

1.Ασφαλισμένοι  του πρώην ΟΑΕΕ, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση.
2. Ασφαλισμένοι  του πρώην ΟΑΕΕ, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση.

3.ΕΡΠοιό είναι το καθεστώς των πλασματικών ετών???

ΑΠ Οι  ασφαλισμένοι  μπορούν να κερδίσουν με  εξαγορά μέχρι και 10 χρόνια πλασματικών ετών ασφάλισης.Η αναγνώριση και η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης που προβλέπεται από τη νομοθεσία αποτελεί μία επιλογή για να μπορέσει κάποιος όχι μόνο να βγει νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και να αυξήσει το ποσό της σύνταξης που θα πάρει. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται για την αύξηση της ανταποδοτικής (επηρεάζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης αλλά και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών) και για τη διαμόρφωση της “εθνικής σύνταξης “ (σε περίπτωση που αφορούν έτη ασφάλισης μεταξύ 15 και 20 ετών). Οι χρόνοι χωρίς εξαγορά αφορούν μόνο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για τη συνταξιοδότηση χρόνου ασφάλισης.

Οι εξαγορές πλασματικών  υπολογίζονται μ ε βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

4.ΕΡ:Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς υπολογισμού  των κύριων συντάξεων???

ΑΠ:Αυξήσεις  κύριων  συντάξεων εως και  11,8 %(που φτάνουν ως και τα 252 ευρώ το μήνα )θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται   ( καθως και οι συνταξιουχοι με αναδρομικα από τον Οκτώβριο του 2019) με τα βελτιωμένα ποσοστά υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020(νόμος  Βρούτση).. Τα νέα ποσοστά ισχύουν μετά τα 30 έτη ασφάλισης και οι αυξήσεις μεγαλώνουν όσο οι ασφαλισμένοι πλησιάζουν στα 40 χρόνια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις