Τρίτη 16 Ιουνίου 2020


ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2023 ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ:ΟΛΟΙ  ΣΤΑ 67 Ή ΣΤΑ  62 ΜΕ 40  ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ

 ‘’Κλείνουν’’ σε 2,5   χρόνια(από 1.1.2023)  όλα  τα ‘’παράθυρα’’  για συνταξιοδότηση  ολων   των  ασφαλισμένων,  γεγονός  που σημαίνει ότι  θα  καταγραφεί μια  τεράστια  έξοδος στη σύνταξη με  άγνωστες  επιπτώσεις στο σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης.Συμφωνα με  τα ισχύοντα, τα μεταβατικά όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης, για ολους τους  ασφαλισμένους,  θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2022, έτσι ώστε από το 2023 και μετά να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή των 62 με 40 έτη ασφάλισης.Αυτό  σημαίνει ότι  εγκλωβίζονται  στο νέο καθεστώς εκατοντάδες  χιλιάδες  ήδη  εργαζόμενοι οι οποιοι  θα υποστούν την οδυνηρή  παραμονή  τους στην απασχόληση με πενιχρούς μισθούς, μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια  και χαμηλές  συντάξεις.
Συμφωνα με τα ισχύοντα για την θεμελίωση με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος   προβλέπεται  να τεθούν από το 2023 ως νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα: α) το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και β) το 67ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Για την θεμελίωση με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ο στόχος του  ισχύοντος νόμου είναι να τεθεί από το 2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης. Μέχρι και το 2022, οπότε και θα ισχύσει ο παραπάνω κανόνας, ο νόμος προβλέπει ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξάνονται βαθμιαία είτε πρόκειται για την πλήρη είτε για τη μειωμένη σύνταξη. Η σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων έρχεται να επηρεάσει χιλιάδες ασφαλισμένους που ναι μεν είχαν «κατοχυρώσει» δικαιώματα, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια ή τα έτη ασφάλισης. Τα μεταβατικά όρια θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2022, έτσι ώστε από το 2023 και μετά να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή των 62 με 40 έτη ασφάλισης
Για  εφέτος(2020)  ισχύουν νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης χιλιάδων ασφαλισμένων .Για το  τρέχον ετος τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο δημόσιο ή το ΙΚΑ κ.α. Η αύξηση κυμαίνεται από 3 μήνες έως 21 μήνες. Ωστόσο οι εν λόγω ασφαλισμένοι παρά την επιβάρυνση της μεταβατικής περιόδου έχουν τη ευκαιρία να βγουν στη σύνταξη ακόμα και στην ηλικία των 55 ετών, 12 χρόνια νωρίτερα από  την ηλικία των 67 που είναι το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Με το ισχύον καθεστώς, με πλήρη σύνταξη μπορεί να βγουν οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τα 62 αρκεί να έχουν διανύσει ασφαλιστικό βίο 40 ετών. Διαφορετικά έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.
Έτσι όσοι κατοχυρώνουν 35ετία και το όριο των 58 το 2020 θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 61 (επιβάρυνση 6 μηνών).
Οσοι κατοχυρώνουν 35 χρόνια και ηλικία 60 ετών θα συνταξιοδοτηθούν το 2020 σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών (επιβάρυνση 3 μήνες).
Οσοι κατοχυρώνουν 36 έτη ασφάλισης και το ηλικιακό όριο των 59 θα συνταξιοδοτηθούν το 2020 σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών (επιβάρυνση 4 μήνες).
Οσοι κατοχυρώνουν την 37ετία και την ηλικία των 55 θα συνταξιοδοτηθούν το 2020 στα 60 έτη  και 3 μήνες  (επιβάρυνση 10 μήνες).
Στις άλλες περιπτώσεις,  ο ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει τα αναγκαία έτη  θεμελίωσης για πλήρη η μειωμένη σύνταξη το  2010, 2011 και 2012 θα συνταξιοδοτηθεί το 2020 με επιβάρυνση από έναν έως και 21 μήνες.
Για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου εκπαιδευτικός με 25ετία το 2010 συμπληρώνει τα 50 το 2020. Το νέο όριο ηλικίας είναι για την περίπτωση της είναι το 63ο και 7 μήνες.
Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ γίνεται 58 ετών το 2020. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί αντί για τα 58 στα 61 με πλήρη σύνταξη, δηλαδή το 2023.
Σε γενικές γραμμές ωφελημένοι από την μεταβατική περίοδο είναι:
– Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2010 εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά 35ετία ασφάλισης και 58 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συμπληρωθεί έως το 2018 ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών. Η σύνταξη θα είναι πλήρης.
– Γυναίκες και άνδρες σε ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ με 35ετία έως 31/12/2012 και 61 έτη και 6 μήνες ηλικίας. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (πραγματικά ή και πλασματικά) μέχρι 31/12/2011 και ηλικία 61. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010 και ηλικία 55. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– «Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2016 και 59 έτη ηλικίας. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
– Αν πληροί τις προϋποθέσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη στα 62. Για παράδειγμα γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ένσημα, 100 ανά έτος την τελευταία 5ετία που συμπληρώνουν τα 62 το 2020 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση είναι 30% επί της Εθνικής Σύνταξης και φτάνει τα 115€.
ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πρόσληψη από 01.01.1983 και 25ετία το 2010
    Με 37 έτη στο σύνολο (και με ένσημα πριν από το 1983)   
  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 

Το 2020
60,3
Το 2021
61,2
Από 2022
62 με 40 χρόνια

Πρόσληψη από 01.01.1983 και 25ετία το 2010 ή 2011
   Με 35 ή 36 έτη στο σύνολο και ηλικία 58   
  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020
61
Το 2021
61,6
Από 2022
62

Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο
  Ηλικία 52 ετών  
  Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης  

Το 2020
63,7
Το 2021
65,3
Το 2022
67

Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο
  Ηλικία 55 ετών  
  Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  


Το 2020
64
Το 2021
65,6
Το 2022
67


ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ π. ΙΚΑ
  • Πλήρης σύνταξη μητέρων (ασφάλισης ως 31.12.1992)
Με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010
  Ηλικία 55 ετών  
Ηλικία συνταξιοδότησης
  Πλήρης  
Μειωμένη
Τ
Το 2020
64
  55 (από 19.8.2020)  
Το 2021
65,6
56,9
Το 2022
67
58,5
 2019
62,6

Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011
  Ηλικία 57 ετών  
Ηλικία συνταξιοδότησης
  Πλήρης  
Μειωμένη

Το 2020
64,6
  55 (από 19.8.2020)  
Το 2021
65,9
56,9
Το 2022
67
58,5

  • Σύνταξη με 10.500 ένσημα (35 έτη) ως το 2012 (άνδρες και γυναίκες)
10.500 ένσημα ως το 2011
  Ηλικία 58 ετών  
  Ηλικία συνταξιοδότησης  

Το 2020
61
Το 2021
61,6
Το 2022
62

10.500 ένσημα ως το 2012
  Ηλικία 59 ετών  
  Ηλικία συνταξιοδότησης  

Το 2020
61,3
Το 2021
61,8
Το 2022
62


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις