Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΑΥΡΙΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η  αυριανή κρίσιμη απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), για το αν στη χώρα μας θα γίνονται  ομαδικές απολύσεις χωρίς όριο και χωρίς παρέμβαση του κράτους , αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο  βαθμό την πορεία των  διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς για τα εργασιακά.

Η κρίσιμη  αυριανή απόφαση  πρόκειται να κάνει δεκτή ή να απορρίψει  την  από 9-6-2016 εισαγγελική πρόταση του γενικου εισαγγελέα  κ.Nils Wahl, σύμφωνα με την οποία ο ελληνικός νόμος και ιδιαίτερα το άρθρο 5 (υπουργική, διοικητική προέγκριση των ομαδικών απολύσεων) είναι εκτός  Ευρωπαϊκού Δικαίου και αντίθετη στην Οδηγία 98/59 ΕΚ.  Η υπόθεση αφορούσε την ΑΓΕΤ Ηρακλής .Εκτιμάται ότι  μία τέτοια απόφαση θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο όσους εργάζονται σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.

 Τονίζεται ότι τόσο ο προηγούμενος υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, όσο και η νέα υπουργός Ε. Αχτσιόγλου έχουν δεσμευθεί έναντι των θεσμών για την πλήρη συμμόρφωση της χώρας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το θέμα των ομαδικών απολύσεων ανακινήθηκε το καλοκαίρι  μετά την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα Νιλς Βαλ, ο οποίος επισημαίνει ότι οι οι απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας του 1983 που θέλουν από τους εργοδότες να λαμβάνουν διοικητική έγκριση πριν από μία ομαδική απόλυση - έγκριση που εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας- δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Βάσει του νόμου που ισχύει σήμερα, ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προβλέψεις του νόμου 1387/1983, το όριο που οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές είναι:
α) Μέχρι 6 εργαζόμενους, προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους.
β) Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους.
Για να προσδιοριστεί ο αριθμός του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού τόσο στο κεντρικό όσο και στα τυχόν υποκαταστήματα.

Μέχρι το Γενάρη του 2014, όταν μια επιχείρηση ήθελε να υπερβεί τα παραπάνω νόμιμα όρια των απολύσεων, κατέθετε σχετικό αίτημα στο υπουργείο Εργασίας και υπεύθυνος να αποφασίσει ήταν ο ίδιος ο υπουργός.Η κατάσταση άλλαξε επί συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ όπου  η τότε  κυβέρνηση διαμόρφωσε ένα καινούριο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις, απαλλάσσοντας τον εκάστοτε υπουργό να αποφασίζει αυτός για το αν θα επιτραπούν σε μια επιχείρηση ή όχι.Συγκεκριμένα, στις 22/1/2014, συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο - σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση - επανακαθόρισε το περιεχόμενο του φακέλου που πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, ώστε να διαμορφώνεται «ασφαλής και τεκμηριωμένη γνώμη κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για ομαδικές απολύσεις’’.

Θα πρέπει να επισημανθεί  ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν προβλέπεται υπουργικό «βέτο» σε ομαδικές απολύσεις ενώ μόνο στην Ολλανδία ζητείται προηγούμενη έγκριση από την περιφερειακή υπηρεσία απασχόλησης (UWV) η οποία, ωστόσο, εφαρμόζει την «ουσία» της ευρωπαϊκής οδηγίας 98/59/ΕΚ και των διεθνών συμβάσεων, επιβάλλοντας στον εργοδότη ακόμη και την υποχρέωση καταβολής επιδομάτων ανεργίας.

Σημειώνεται ότι το  υπουργείο Εργασίας  αντιστέκεται στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, και ιδίως στην αύξηση του ορίου, που επιδιώκουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και το ΔΝΤ. ‘’Τυχόν ικανοποίηση των απαιτήσεών τους δεν θα πετύχει τίποτα περισσότερο παρά να απορρυθμίσει περαιτέρω την ήδη απορρυθμισμένη αγορά εργασίας», τόνιζαν κύκλοι του υπουργείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις