Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ‘’ΚΟΦΤΗΣ’’ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σε  μείωση έως 30% σε  1 εκατομμύριο ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις θα οδηγήσει η εφαρμογή του ‘κόφτη’ που ζητά το ΔΝΤ από την 1.1.2019.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων που υποστηρίζει ότι οι προσωπικές διαφορές είναι οι πρώτες που θα μηδενιστούν αν τεθεί σε εφαρμογή ο «κόφτης», επεξεργάστηκε ενδεικτικά παραδείγματα που δείχνουν διαφορές από 11 έως 722 ευρώ ανάμεσα σε «παλιές» και «νέες» συντάξεις. Για παράδειγμα σημερινή σύνταξη 1.989 ευρώ (μεικτό ποσό) καταλήγει μετά τον επανυπολογισμό της στα 1.266 ευρώ. Τα 722 ευρώ που υπολείπονται θα δίδονται πλέον στον συνταξιούχο ως «προσωπική διαφορά». Αντίστοιχα, μια σύνταξη της τάξης των 1.029 ευρώ (μεικτό ποσό) καταλήγει στα 784 ευρώ και τα υπόλοιπα 245 θα διατηρούνται ως «προσωπική διαφορά» που θα εισπράττει στο εξής ο συνταξιούχος.
Η "προσωπική διαφορά", την κατάργηση της οποίας ζητά το ΔΝΤ, θα προκύψει από τον επανυπολογισμό όλων των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων –πλην εκείνων που δίδει ο ΟΓΑ. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ του επιπέδου που έχουν σήμερα οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και εκείνου που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό τους με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου που έχει τεθεί σε ισχύ από 12/5/2016.Μετά τον επανυπολογισμό τους (ο οποίος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017), κοντά 1 εκατ., εκ των 2 εκατ. ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων  θα πέσουν σε επίπεδο χαμηλότερο έως και 30% από το σημερινό. Ο νόμος Κατρούγκαλου, όμως, προβλέπει τη προστασία όλων των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων, με τη διατήρηση της "προσωπικής διαφοράς" μέχρι την 31/12/2018.Από 1.1.2019, η "προσωπική διαφορά" θα συμψηφίζεται σταδιακά με τις ονομαστικές αυξήσεις στις κύριες συντάξεις.Με άλλα λόγια, από το 2019 και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, σε όσες κύριες συντάξεις έχουν "προσωπική διαφορά", δεν θα δίδονται αυξήσεις μέχρι το σωρευτικό ποσό των αυξήσεων αυτών να φτάσει το επίπεδο της "προσωπική διαφοράς".

Σημειώνεται ότι το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων υπέβαλε την πρώτη αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες σε εφαρμογή του νόμου 4387/16, οριστικοποιούν τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων και τις περικοπές στις επικουρικές και τα εφάπαξ. Η προσφυγή θα συζητηθεί στην  ολομέλεια  του ΣτΕ στις 7 Απριλίου 2017.

 Ακολουθουν  αναλυτικά παραδείγματα:

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης λίγο περισσότερο από το κατώτατο όριο και συγκεκριμένα 494,87 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 803 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 99.49 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 483 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 11,38 ευρώ.

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 837 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.688 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 404 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 788 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 49 ευρώ.

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 784 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.241 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 297 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 681 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 103 ευρώ.

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.029 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.936 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 400 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 784 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 245 ευρώ.

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.324 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.688 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 628 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 1.012 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 312 ευρώ.

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.780 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 2.373 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 882 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Σύνολο 1.266 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 513 ευρώ.

-Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1989 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 2.373 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 882 ευρώ και Εθνική σύνταξη
 384 ευρώ. Σύνολο 1.266 ευρώ. Η «προσωπική διαφορά» του είναι 722 ευρώ. 

Στο μεταξύ  Δώρο-άδωρο  χαρακτηρίζεται η Χριστουγεννιάτικη εφάπαξ παροχή της κυβέρνησης προς τους  χαμηλοσυνταξιουχους.Κι αυτό για τους 4  παρακάτω λόγους:

1.Από την αύξηση της παρακράτησης της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ από το 4% στο 6% στις κύριες συντάξεις και την επιβολή παρακράτησης 6% (για τον ίδιο λόγο, δηλαδή τον ΕΟΠΥΥ) στις επικουρικές συντάξεις από τον Ιούλιο του 2015,  οι 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι έχασαν για πάντα γύρω στα 600 εκατ. ευρώ. 

2.Η κυβέρνηση  θα κόψει  επιπρόσθετα 421 εκατ. ευρώ από πάνω από 250.000 χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη έως 664 ευρώ (στους ίδιους δηλαδή οι οποίοι θα λάβουν τη μίνι 13η σύνταξη στις 22/12), μέσω της μείωσης του ΕΚΑΣ από 1.1.2017. Εως τέλος του 2019 που θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ θα αφαιρέσει από τους χαμηλοσυνταξιουχους ποσό ύψους 2,39 δις. ευρω.

3. Σχεδόν σε όλους τους συνταξιούχους έγινε μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους λόγω μείωσης του αφορολόγητου και αύξησης της μηνιαίας φορολογικής παρακράτησης από τις συντάξεις τους.

4.Τα 11 ψαλίδια που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου  αφορά και  συντάξεις χηρείας, μερίσματα, εφάπαξ  και επικουρικές οι οποίες  θίγουν και τους χαμηλοσυνταξιουχους.

Σημειώνεται ότι από 300 έως και 830 ευρώ θα είναι το μέρισμα - σύνταξη που θα δοθεί στις 22 Δεκεμβρίου σε 1,6 εκατ. συνταξιούχους.  Η παροχή αυτή θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.Ειδικότερα:
-Δικαιούχοι είναι οι  συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου, για τους οποίους το σύνολο των μηναίων, Κύριων και Επικουρικών συντάξεων (χωρίς το ΕΚΑΣ και τις νόμιμες κρατήσεις, πλην φόρων), δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ.Δικαιούχοι είναι επίσης και ζευγάρι συνταξιούχων (με απολαβές έως 850 ευρώ καθαρά) ενώ δεν υπολογίζονται για τη χορήγησή του άλλα εισοδηματικά κριτήρια.

--Υπάρχουν περιπτώσεις που θα λάβουν έως και 830 μέρισμα καθώς πρόκειται για ελάχιστες περιπτώσεις που λαμβάνουν ακόμα και 20 ευρώ παροχή (π.χ. σύνταξη χηρείας).

-- Το ύψος του επιδόματος ισούται με τη διαφορά των παραπάνω αποδοχών από τα 850 ευρώ. Αν η διαφορά είναι μικρότερη του ποσού των 300 ευρώ, ο δικαιούχος λαμβάνει 300 ευρώ. Πχ. κάποιος με συντάξιμες αποδοχές 250 ευρώ, θα εισπράξει 600 ευρώ. Με συντάξιμες αποδοχές 500 ευρώ, θα εισπράξει 350 ευρώ. Με συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ, θα λάβει 300 ευρώ.
.
-Μέχρι 350 ευρώ εισπράττουν σήμερα 270.000 συνταξιούχοι. Αυτή η εισοδηματική κλίμακα θα είναι η πλέον ευνοημένη και οι πλέον κερδισμένοι που είναι οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας και ειδικά τα τέκνα (ορφανά) όπως επίσης οι συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ.Από 350 - 550 ευρώ εισπράττουν σήμερα περί τους 570 χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποία εντάσσονται στη μεσαία κατηγορία και θα λάβουν από 300 έως 500 ευρώ.Από 550- 850 ευρώ εισπράττουν περί τους 750 χιλιάδες συνταξιούχους. Αυτοί βρίσκονται στο τελευταίο σκαλί της εισοδηματικής κλίμακας και θα πάρουν όλοι οριζόντια από 300 ευρώ, ανεξάρτητα από το που φτάνει το εισόδημά τους από συντάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις