Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ


Προσωρινή σύνταξη θα λαμβάνουν και οι νέες συντάξεις  χηρείας.

Μετα το πρόσφατο ρεπορτάζ  στα 'ΝΕΑ' συμφωνα με το οποίο οι νέοι  συντάξιούχοι χηρείας δεν έπαιρναν ουτε ενα ευρώ, εκδόθηκε  σήμερα εγκύκλιος  του υπουργειου Εργασιας  και δινει προσωρινή λύση  μέχρι να εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τις νέες συντάξεις γήρατος και χηρείας. 
Σ
ύμφωνα με την εγκύκλιο   θα δίνεται προσωρινά το ποσό των 345,6 ευρώ το μήνα (Εθνική Σύνταξης 15ετίας) στις χήρες (και στους χήρους) που περιμένουν σύνταξη λόγω θανάτου.
Σημειώνεται πως το μέτρο αφορά συντάξεις για θανάτους ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που πέθαναν από τις 13/5/2016 και μετά (ημερομηνία εφαρμογής του νέου νόμου). Αυτό το ποσό θα παίρνουν οι χήρες/χήροι μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ή η αντίστοιχη προσωρινή σύνταξη). Στόχος είναι να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και να δικαιωθούν έστω και κάποιου εισοδήματος όσοι περιμένουν στην ουρά. Μόνο στο ΙΚΑ εκκρεμούν σήμερα 9.023 αιτήσεις για συντάξεις χηρείας.
Στην περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, τότε δεν θα χορηγείται ολόκληρο το ποσό των 345,6 ευρώ αλλά μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή 6% για κάθε έτος). Για παράδειγμα, αν η απόσταση από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι 24 μήνες (2 χρόνια) η σύνταξη θα χορηγηθεί μειωμένη κατά 24/200 δηλαδή 41,47 ευρώ. Συνεπώς θα διαμορφωθεί στα 304,13 ευρώ.
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι ανάλογα εφαρμόζεται ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις συντάξεις λόγω θανάτου, που έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες λόγω του ποσοστού αναπηρίας δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφόσον προβλεπόταν σχετική μείωση του πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.

Παραδείγματα:
α. Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος με μειωμένη κατά 30% σύνταξη (λόγω συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης): η σύνταξη λόγω θανάτου είναι 345,6- (345,6Χ30%)= 241,92 ευρώ.
β. Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 80%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου , σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ.
γ. Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 70%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 Χ 75%=259,2 ευρώ.
δ. Συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΑΕΕ με ποσοστό αναπηρίας 67%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ.
Ειδικά για τον ΟΓΑ, τα δικαιοδόχα πρόσωπα θα λάβουν το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, υπολογιζόμενο επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν στον ΟΓΑ έως 31/12/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις