Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙA ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤH


Σκληρό είναι το  παζάρι για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις μεταξυ κυβέρνησης και δανειστών με χιλιάδες ασφαλισμένους να περιμένουν τις εξελιξεις για να αποφασίσουν για την συνταξιοδοτήση τους.Οι δανειστές  ζητουν  να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για όλους, και για εκείνους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το 2012 στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη.Το υπουργειο Εργασιας αντιπροτεινει ότι μόνο για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 να ενταχθούν στα ίδια όρια ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ισχύσει από το 2025 και μετά..Τονίζεται ότι για όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 τα όρια συνταξιοδότησης  έχουν διαμορφωθεί στα 67 για πλήρη και στα 62 για μειωμένη.Εκτιμάται ότι περίπου 120.000 ασφαλισμένοι έχουν πιάσει τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και επομένως μπορούν να αποχωρήσουν αφού έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και προστατεύονται συνταγματικά. Άλλοι 100.000 ασφαλισμένοι εκτιμάται ότι έχουν τα έτη ασφάλισης και περιμένουν να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας. Από αυτούς, περίπου 80.000 θέλουν λιγότερο από 4 χρόνια για να αποχωρήσουν και θεωρείται ότι έχουν ώριμα δικαιώματα.
Θα πρεπει να τονιστει ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Μεταξύ των ομάδων που κινδυνευουν με αλλαγες στα ορια συνταξιοδότησης είναι οι εξης:
-- Παλαιοί ασφαλισμένοι (προ του 1983) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποχωρούν με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
-Ειδικά στο δημόσιο οι έγγαμες γυναίκες μπορούν να αποχωρήσουν με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης, ασφαλισμένοι με 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία μέχρι το τέλος του 2012,
-Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα μέχρι το τέλος του 2012, γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος μέχρι το τέλος του 2010 έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη,
-Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο στο δημόσιο ή στα ειδικά ταμεία,
-Αντρες που τη διετία 2011– 2012 είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο στο δημόσιο αποχωρούν με μειωμένη όρια,
--Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο στο ΙΚΑ, ασφαλισμένες στον φορέα Νομικών που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης και
-Τρίτεκνες μητέρες στο δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία μέχρι το τέλος του 2010 αποχωρούν χωρίς όριο.


Ας  δούμε όμως τα ισχύοντα όρια ηλικιας συνταξιοδότησης
------------------------------------------------------
1.Ασφαλισμένοι πριν από το 1993 στο ΙΚΑ:
Κοινό καθεστώς συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ισχύει για όσους πρώτη φορά ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:
• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62.
• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011, στα 63 τους μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη.
• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012 παίρνουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.
• Άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη, ενώ μπορούν να λάβουν μειωμένη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη στο 57ο έτος και μειωμένη στο 55ο.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη με συνολικά 10.400 ένσημα.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη με 10.800 ένσημα.
• Μητέρες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 55ο έτος και μειωμένη στο 50ό.
• Μητέρες το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 57ο έτος και μειωμένη στο 52ο.
• Μητέρες που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στo 60ό έτος με πλήρη σύνταξη ή στο 55ο με μειωμένη.
----------------------------------------------------------------
 2.Η 35ετία:Η πόρτα της συνταξιοδότησης μπορεί να ανοίξει για ασφαλισμένους μετά το 1983 στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία αλλά και το σύνολο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Ασφαλισμένοι με 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 εφόσον είναι ήδη 58 ετών.
• Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν όποτε συμπληρώσουν το 58ο έτος και συνολικά 36 έτη ασφάλισης.
• Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται στα 59 με συνολικά 39 έτη ασφάλισης. Όσοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 αποχωρούν με 40 έτη δουλειάς σε ηλικίας 62 ετών.
Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (δημοσιογράφοι)η 35ετια χωρίς οριο ηλικίας ισχύει για οσους είναι ασφαλισμενοι πρίν από το 1983.
---------------------------------------------------------------------------------------
3.Η 25ετία στο Δημόσιο:Στον δημόσιο τομέα, κλειδί θεωρείται η 25ετία, καθώςκλειδώνεται το δικαίωμα και η συνταξιοδότηση γίνεται στο κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο. Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:
• Άνδρες με 25ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος και με μειωμένη στο 60ό.
• Άνδρες με 25 έτη ασφάλισης το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 61 ετών με πλήρη και 56 ετών με μειωμένη σύνταξη.
• Άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012 "φεύγουν" στο 63ο έτος με πλήρη και στο 58ο έτος με μειωμένη σύνταξη.
• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2010, συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και μειωμένη στο 55ο.
• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2011 συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 61 ετών με πλήρη και 56 ετών με μειωμένη σύνταξη.
• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 63 και με μειωμένη στα 58.
• Ασφαλισμένες που το 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25ετία, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώσουν το 50ο έτος ηλικίας.
• Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 52 ετών.
• Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

-----------------------------------------------------------------------------
4.Ειδικά καθεστώτα στα "ειδικά ταμεία" ΔΕΚΟ-τραπεζών:
Διαφορετικά όρια για άνδρες, γυναίκες (χωρίς παιδιά ή με ενήλικα τέκνα) και μητέρες ανηλίκων ισχύουν στα πρώην ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:
• Άνδρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 25ετία και συμπληρωμένο το 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Αν είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.
• Γυναίκες που το 2010 είχαν 25ετία και το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 60ό.
• Γυναίκες που το 2011 είχαν 25ετία και το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 56ο. Το όριο για την πλήρη σύνταξη είναι το 61ο έτος.
• Γυναίκες που το 2012 είχαν 25ετία και το 55ο δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 57ο. Το όριο για πλήρη σύνταξη είναι στο 62ο έτος.
• Μητέρες ανηλίκων που ασφαλίστηκαν στα ειδικά ταμεία πριν από το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 17,5 έως 24,5 έτη ασφάλισης ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στο 50ό έτος.
• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 25ετία. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος.
• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25 έτη ασφάλισης. Μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη σύνταξη και 52 ετών με πλήρη σύνταξη.
• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25ετία. Η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 53 ετών με μειωμένη σύνταξη και 55 ετών με πλήρη σύνταξη.
Σημειώνεται ότι για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ισχύει το "πέναλτι" του -6% για κάθε έτος με τη μείωση να φθάνει έως και το 30%.
Μικρότερη, -4,5% το χρόνο, είναι η μείωση στο δημόσιο, για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.
 -----------------------------------------------------------------------------
ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ:Έως και 12 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν οι ασφαλισμένοι που επιλέξουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης.Πλέον τυχεροί, θεωρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς στα 4 με 7 πλασματικά έτη μπορούν να αθροίσουν και τα επιπλέον πλασματικά για τα παιδιά, με αποτέλεσμα τελικά να εξαγοράζουν έως και 12 χρόνια.
Οι χρόνοι που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αναγνωρίσει είναι:
1. Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.
2. Ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.
3. Ο χρόνος σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.
4. Ο χρόνος ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Tαμείου.
5. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγωκύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες.
6. Ο χρόνος απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.
7. Ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.
8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον OΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
Προσοχή:
Όποιος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το 2012, 6 χρόνια το 2013 και 7 χρόνια από το 2014 και μετά.
Τα 4-7 «πλασματικά» χρόνια μπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.)
Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Tαμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Tαμεία κύριας ασφάλισης. Oι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Tαμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων
Το κόστος της εξαγοράς
Για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας το 2010 απαιτούνταν η καταβολή του 20% του τρέχοντος μισθού (εργατική και εργοδοτική εισφορά) για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας συν 6% για το επικουρικό ταμείο. Από το 2011 η αναγνώριση γινόταν με έκπτωση 30% και από το 2015 η έκπτωση ανέρχεται στο 50%.
Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου το κόστος περιορίζεται στο 20% του βασικού μισθού.
Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας , επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, άρα αυτό γίνεται χωρίς εξαγορά (πληρωμή).
Τι και πώς αναγνωρίζεται
Στην στρατιωτική θητεία εξαγοράζεται όλος ο χρόνος, με 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Έως το 2015 η έκπτωση είναι 30% και ανεβαίνει 50% από το 2015 και μετά. Προβλέπεται περαιτέρω έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή.
Στη γονική άδεια ανατροφής, εξαγοράζεται επίσης, όλος ο χρόνος, καταβάλλοντας το ποσοστό εισφοράς που αναλογεί σε εργοδότη και εργαζόμενο για μηνιαίες αποδοχές ίσες με το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Στην επιδότηση ασθένειας, αναγνωρίζονται 300 ημέρες, χωρίς εξαγορά.
Αντίστοιχα και στην τακτική ανεργία του ΟΑΕΔ (300 ημέρες χωρίς εξαγορά).
Στην εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, μπορεί κανείς να εξαγοράσει έως και 2 έτη, καταβάλλοντας εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
Στο χρόνο σπουδών, μπορεί κανείς να εξαγοράσει το χρόνο που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών της κάθε σχολής, πληρώνοντας το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό.
Το διάστημα ανεργίας, εξαγοράζεται στο σύνολό του, με την καταβολή 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό.
Ο χρόνος κύησης και λοχείας εξαγοράζεται στο σύνολό του.
Ο χρόνος απεργίας, επίσης εξαγοράζεται στο σύνολό του, με την καταβολή εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν ο εργαζόμενος κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο «πλασματικός» χρόνος μητέρων, έως και 5 έτη, αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά στα ταμεία του ιδιωτικού τομέα.
Ο χρόνος μαθητείας (Stage), εξαγοράζεται έως 1 έτος, με την καταβολή 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης.

Τέλος, ο χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον OΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί να εξαγοραστεί έως και ένα έτος, πληρώνοντας την ασφαλιστική κατηγορία με την οποία ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις