Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣΒιβλιάρια υγείας δικαιούνται πλέον όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες της χώρας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση!
Με την προηγούμενη υπουργική απόφαση, δικαιούχοι δωρεάν ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ήταν οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, καθώς και οι ασφαλισμένοι που είχαν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΑΤΛΑΣ του υπουργείου Απασχόλησης ο αριθμός των ανασφάλιστων ανέρχεται σε 2,5 εκατ., ωστόσο ουδεμία εκτίμηση γίνεται για τον αριθμό των νέων δικαιούχων που μπαίνουν κάτω από την τεράστια ομπρέλα προστασίας της πολιτείας.Στην κατηγορία των δικαιούχων, σύμφωνα με την τωρινή απόφαση,  εντάσσονται όλες οι κατηγορίες πληθυσμού, που είτε αποκλείονταν από το Σύστημα Υγείας είτε αντιμετώπιζαν προβλήματα προσβασιμότητας, και σε κάθε περίπτωση χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
Δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι οι κατηγορίες πληθυσμού, εφόσον δεν τη δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.

Ως δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων ορίζονται ειδικότερα:

-Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους
-Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε και τα μέλη των οικογενειών τους
-Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους
-Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των οικογενειών τους αλλά δεν δικαιούνται παροχών υγείας από αυτά λόγω χρεών
-Παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος
-Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.
-Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον είναι ανασφάλιστες ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος
-Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων (όπως προκύπτει από ιατρικές γνωματεύσεις ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές)
-Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, π.χ. ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Πρόγραμμα 18 Άνω του ΨΝΑ, του ΨΝΘ ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς
-Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
-Οι αιτούντες διεθνούς προστασίας, πχ άσυλο, και τα μέλη των οικογενειών τους
-Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους
-Λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους
-Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί εργαζόμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά
-Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων
-Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα μέλη των οικογενειών τους
-Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης
-Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ.233/2003), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.

Ποιες παροχές θα έχουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστων έχουν δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν:

α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής
β) Ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων από τις δημόσιες δομές υγείας
γ) Παροχή οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης
δ) Πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ΄ θέσης
ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων
στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης – ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες
η) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ
θ) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του
ι) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό
ια) Με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 44 του Ν.2082/1992.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις