Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΔΙΠΛΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Διπλό ΄κούρεμα` ερχεται στις συντάξεις λογω της κατάργησης των κοινωνικών πόρων στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους φορείς πρόνοιας καθώς και με την εφαρμογη του νέου συστήματος υπολογισμού των επικουρικων συντάξεων. Συγκεκριμένα τις σοβαρότερες συνέπειες από την απώλεια των κοινωνικών τους πόρων (από 1.1.2015) θα έχουν οι ασφαλιστικοί φορείς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (ΤΑΠΙΤ), στο ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ), στο ΤΠΔΥ (πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων), στο ΤΕΑΔΥ, στο ΤΕΑΠΟΚΑ, στο ΝΑΤ, καθώς επίσης και στο Ταμείο των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες όπου απουσιάζει εργοδοτική εισφορά. Για παράδειγμα: το Ταμείο των Μηχανικών δεν θα εισπράττει το 1% επί πιστοποιήσεων παντός δημοσίου έργου. Το ποσοστό αυτό, σε συνδυασμό και με άλλους πόρους που εισπράττει το Ταμείο, είχε παραχωρηθεί έναντι της μη συμμετοχής του κρατικού προϋπολογισμού σε τριμερή χρηματοδότηση του Ταμείου. Με την «απόσπαση» του 1%, χωρίς την αντικατάστασή του από άλλη πηγή, θεωρείται βέβαιο ότι το ΤΣΜΕΔΕ χάνει τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ (350 εκατ. ευρώ ήταν το έσοδο τις εποχές της ανάπτυξης).Αυτομάτως η κάλυψη αυτής της «τρύπας» θα αναγκάσει το Ταμείο να μειώσει 8% τις συνταξιοδοτικές παροχές. Ανάλογες είναι ο επιπτώσεις από την κατάργηση των πόρων στα Ταμεία των γιατρών και των νομικών, ενώ το μεγάλο επικουρικό του ΙΚΑ ξεκινά με ελλείμματα που φτάνουν τα 100 εκατ. Συνολικά, η απόσπαση σχεδόν του 1/3 των κοινωνικών πόρων (οι υπόλοιποι θα επανεξεταστούν έως το τέλος του 2014) σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, προκαλεί έλλειμμα που κυμαίνεται από 1 δισ. έως 1,7 δισ. Τονίζεται ότι στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας δεν θα καλυφθεί το οικονομικό κενό, που δημιουργεί η κατάργηση των κοινωνικών πόρων. Αυτό εκτιμάται πως ανοίγει το δρόμο για νέες παρεμβάσεις, κυρίως σε όσους φορείς είναι ήδη στο <κόκκινο>.Στην κυρία ασφάλιση καθώς προβλέπεται πως οι κοινωνικοί πόροι στον ΟΓΑ, στον ΟΑΕΕ και στο ειδικό κεφάλαιο αλληλεγγύης θα αποδίδονται από το δημόσιο.Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν πως η κατάργηση κοινωνικών πόρων θα επηρεάσει κυρίως το ΕΤΕΑ (απώλεια 100 εκατομμύρια), το μετοχικό ταμείο του δημοσίου (95 εκατομμύρια) και το ΕΤΑΑ (120 εκατομμύρια). Μικρότερες απώλειες θα έχουν μία σειρά ασφαλιστικών φορέων κυρίως επικουρικής ασφάλισης. Ειδικότερα καταργούνται εισφορές που καταβάλλονταν υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών από τρίτους που δεν συνδέονται με την ιδιότητα του ασφαλισμένου με τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ ένα μέρος των εισφορών αυτών θα διατίθεται υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).Πρόκειται για το ποσοστό 4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ και ποσοστό 12 % επί του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ του ΟΓΑ.Συγκεκριμένα καταργούνται οι εισφορές, υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ.Εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) που είχαν θεσμοθετηθεί για επικουρικά ταμεία κλάδων που εντάχθηκαν στο ενιαίο Ταμείο, όπως , του τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ, του τ. ΤΕΑΔΥ, του τ. ΤΑΠΕΑΠΙ του τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου -ΤΕΑΔΥ, τ. ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ του τ. ΤΕΑΧ, του τ. ΤΕΑΠΟΚΑ του τ. ΤΑΔΚΥ του ΤΣΑΥ, του ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ. Ακόμη εισφορές υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ, του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ, του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ1 του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και του Αυτόνομου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ). Επίσης νέος γύρος αλλαγών έρχεται σε επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ και μερίσματα, όπου το ύψος των παροχών θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του ταμείου. Οι αλλαγές ξεκινούν από το επικουρικό των μισθωτών (όπου η διαδικασία επισπεύδεται κατά ένα εξάμηνο) , ενώ από 1η Ιανουαρίου 2015 επεκτείνεται σε όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ουσιαστικά σε όσα ταμεία έχουν ελλείμματα-με βάση και όσα προβλέπονται στο νόμο 4052/2012-θα εφαρμόζεται η <ρήτρα μηδενικού ελλείμματος> και θα περικόπτονται αυτομάτως οι παροχές (δηλαδή επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και εφάπαξ). Για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων θα εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα ανάλογα με την ημερομηνία <εξόδου>, ενώ <ατομικές μερίδες> συγκροτούνται σε φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών–όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο- έχει ως εξής: - Από 1η Ιουλίου 2014 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και αναπροσαρμογής των συντάξεων στο ΕΤΕΑ (επικουρικό των μισθωτών). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βιωσιμότητας των ταμείων, με βάση τον οποία θα αναπροσαρμόζονται και οι παροχές. Δηλαδή στα ελλειματικά ταμεία θα περικόπτονται οι συντάξεις - Από 1η Ιουλίου 2014 θα εφαρμοστεί ένα <μεικτό> σύστημα για τον υπολογισμό των συντάξεων στο ΕΤΕΑ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 30 Ιουνίου 2014 υπολογίζεται με το <παλαιό σύστημα>. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μετά την 1η Ιουλίου 2014 με το <νέο σύστημα>. Συγκεκριμένα θα υπάρχει διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση -- Από 1η Ιανουαρίου 2014 δημιουργούνται <ατομικές μερίδες> για τους ασφαλισμένους. - Τα μετοχικά ταμεία πολιτικών υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας (στρατού, αεροπορίας και ναυτικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος μελέτη. Με βάση αυτή τη μελέτη θα καθορίζονται και οι παροχές (δηλαδή αν υπάρχουν ελλείμματα θα περικόπτονται). - Από 1η Ιανουαρίου 2015 όλα οι φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, οι αντίστοιχοι τομείς των σωμάτων ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) λειτουργούν με βάση το <μοντέλο> που ήδη αναφέρθηκε για το ΕΤΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις