Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ του Μνηµονίου, αγανάκτηση για την κατάσταση της χώρας, απαξίωση για το πολιτικό σύστηµα (και τους θεσµούς ευρύτερα) και ανασφάλεια για το µέλλον είναι τα συναισθήµατα των πολιτών έναν χρόνο µετά την εφαρµογή του Μνηµονίου. Αυτή η επέτειος µάλιστα συνοδεύετ αι από νέα, σκληρότερα µέτρα. Ξεχειλίζει στην κοινωνία ηοργή για την εικόνα διάλυσηςπου παρουσιάζουν η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης,η οργή για την πρωτοφανή µείωση εισοδηµάτων και συντάξεων, για την έξαρση της εγκληµατικότητας, η οργή για τις θυσίες χωρίς αντίκρυσµα. Το εκρηκτικόκοκτέιλπου θα συνθέσουν (και) τα νέα µέτρα τηςτρόικας, είναι γνωστό πούθα οδηγήσει. Πάντως, όχισε ανάπτυξη, αλλά σε βαθύτερη ύφεση. Και όχι µόνο.(TA NEA-24/05/2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις