Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Οι εργαζόµενοι πληρώνουν την κρίση
Του Ηλία Π. Γεωργάκη
ΓΛΙΤΩΝΕΙ - προς το παρόν η Ελλάδα τη χρεοκοπία. Την «έσωσαν» οι άγριες περικοπές στις συντάξεις και τα εισοδήµατα µαζί µε την κατεδάφιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Ο χαµηλοσυνταξιούχος θα πρέπει να νιώθει υπερήφανος που συνέβαλε στην εθνική «σωτηρία». Την «έσωσαν» οι ανατροπές στο Ασφαλιστικό µε τις αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τη µείωση των συντάξεων. Και σε αυτή τη «σωτηρία» συνέβαλαν τα µέγιστα οι ρυθµίσεις-δώρο προς στους εργοδότες, όπως η αύξηση του ορίου των οµαδικών απολύσεων, η µείωση της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης, η µείωση της αµοιβής των υπερωριών, τα ελαστικά ωράρια, η υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµφωνιών έναντι των άλλων συµβάσεων (των κλαδικών ή ακόµη και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας). Οι σωτήρες πλήρωσαν (για µία ακόµη φορά) τα αδιέξοδα για τα οποία οι ίδιοι δεν φέρουν καµία ευθύνη. Αντίθετα πληρώνουν τα σπασµένα, αφού (εκτός των άλλων) επήλθε και δραµατική µείωση εισοδηµάτων για µισθωτούς -συνταξιούχους έως 30%. Η οπισθοδρόµηση όσον αφορά τα εργασιακά, εισοδηµατικά και κοινωνικά δικαιώµατα επιβεβαιώνεται από το επίπεδο σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις τιµές καταναλωτή που είναι 94% (δηλαδή είµαστε ακριβή χώρα), την παραγωγικότητα της εργασίας που είναι 92% (δηλαδή είµαστε χώρα πολύωρης και έντονης εργασίας), τους µισθούς που είναι 82% (δηλαδή χαµηλοί µισθοί σε σχέση µε την παραγωγι κότητα και τις τιµές), το επίπεδο των οποίων συµπαρασύρει αυτό των συντάξεων σε αντίστοιχα χαµηλά επίπεδα. Και ας µην ξεχνάµε την αύξηση των άµεσων και έµµεσων φόρων µε περαιτέρω επιπτώσεις στα εισοδήµατα των µη κατεχόντων. Ενα ευρώ στα τέσσερα που παράγονται στην ελληνική οικονοµία δεν φορολογείται, µε αποτέλεσµα η διαρροή εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού να φτάνει στα 12 - 15 δισ. ευρώ ετησίως. Η πραγµατική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα (η οποία φτάνει στο 35,1% το 2007) αντιστοιχεί στον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 25 (στο 36,4% το 2006), ενώ η πραγµατ ική φορολόγηση για τα κέρδη ανέρχεται σχεδόν στο µισό του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (15,9% για την Ελλάδα έναντι 33% στην Ε.Ε.). (''ΤΑ ΝΕΑ΄΄-9/9/2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις