Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5.000 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ’ ΜΕ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Με  στόχο  να  εγκριθούν περίπου ακόμη 5.000 δάνεια διπλασιάζεται κατά 375 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι μου» που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης(ΔΥΠΑ), ενώ τίθεται σε εφαρμογή δυο αλλαγές για το σύνολο όλων όσων έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.
Αναλυτικότερα προβλέπεται:
-Για την κάλυψη του εισοδηματικού κριτηρίου δεν θα απαιτείται πλέον να έχει δηλωθεί εισόδημα 10.000 ευρώ, αλλά θα μπορεί να προσμετράται και το τεκμαρτό εισόδημα στον υπολογισμό. Για παράδειγμα, ένας νέος που είχε 5.000 ευρώ εισόδημα από εργασία και τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ από παραχώρηση κατοικίας ή από κατοχή αυτοκινήτου, θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
-Για την ηλικία του ακινήτου αρχικά αναφερόταν ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15 έτη, αλλά με τη νέα προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι τα 15 έτη υπολογίζονται από τον χρόνο έκδοσης της άδειας και όχι από τον χρόνο αποπεράτωσης της κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα που θα αποκτηθούν με το «Σπίτι μου» θα μπορούν να είναι νεότερα από 15 χρόνια.
-Το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία, και η έκτασή του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).
Στα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήματα.
-Το ακίνητο που αποκτάται βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής, η οποία κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, έχει παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
-Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύμβαση.
-Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου» απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 25 – 39 ετών και προβλέπει την κάλυψη κατά 75% του τραπεζικού δανείου για την απόκτηση κατοικίας, όπως και των αντίστοιχων τόκων, από το κράτος.Να σημειωθεί ότι ήδη ι ξεκίνησε  η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων

Τονιζεται ότι στο διάστημα από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 19 Ιουλίου σύμφωνα με  τα επίσημα  στοιχεία της  ΔΥΠΑ::

-Υποβλήθηκαν συνολικά 38.558 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 30.756, δηλαδή 8 στις 10 (80%).

-Από τις 30.756 αξιολογημένες αιτήσεις έλαβαν προέγκριση 21.132, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 (69%), ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

-Από τις 21.132 προεγκρίσεις έχουν ήδη εγκριθεί 4.644 δάνεια, δηλαδή πάνω από 1 στις 5 (22%), καθώς έχει βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 104.900 € περίπου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις