Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

     ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Σε 14ημερη διαβούλευση τέθηκε   χτες το σχέδιο νόμου για το νέο επικουρικό που θα ονομαστεί Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης-ΤΕΚΑ και θα αρχίσει να λειτουργεί από 1/1/2022. Η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που κατατέθηκε μαζί με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την επικουρική ασφάλιση προς διαβούλευση  παρουσιάζει αναλυτικά παραδείγματα με την αύξηση των επικουρικών συντάξεων ανάλογα με την απόδοση των επενδύσεων

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο «ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» εισάγονται στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών.

Το βασικότερο «αγκάθι» της μεταρρύθμισης που βασίζεται στο Σουηδικό μοντέλο είναι το λεγόμενο κόστος μετάβασης. Η αλλαγή από το αναδιανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό που απαιτεί ένα βάθος δεκάδων ετών, θα δημιουργεί σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κενό στο σύστημα, καθώς θα λείπουν οι εισφορές των νεοεισερχόμενων εργαζομένων, οι οποίες θα πηγαίνουν στον κουμπαρά.

Από την άλλη πλευρά το προωθούμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει 4 σημαντικές κρατικές εγγυήσεις.

-Πρώτον, το κράτος εγγυάται την καταβολή των συντάξεων του υφισταμένου συστήματος με υπολογισμό τους ωσάν στο σύστημα να συμμετείχαν όλοι οι ασφαλισμένοι (παλαιοί και νέοι).

-Δεύτερον, ακόμα και στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση που οι σωρευτικές αποδόσεις των επενδύσεων του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου στο νέο σύστημα είναι αρνητικές, το κράτος εγγυάται ότι η επικουρική του σύνταξη θα αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλε ο ασφαλισμένος σε πραγματικούς όρους. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του νέου συστήματος θα είναι προστατευμένοι από τυχόν ακραίες διακυμάνσεις των αγορών.

-Τρίτον το σύστημα θα προβλέπει ελάχιστο ποσό κατώτατης επικουρικής σύνταξης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή θανάτου του ασφαλισμένου πριν χτιστεί ο ατομικός κουμπαράς, δηλαδή το κράτος θα συμπληρώνει μέχρι του ποσού των ελάχιστων ορίων.

-Τέταρτον προβλέπεται επιστροφή εισφορών ακόμη κι αν ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, δηλαδή έχει λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης στο σύστημα, κάτι που δεν ισχύει σήμερα.

Στο μεταξύ  παραδείγματα με την αύξηση των επικουρικών συντάξεων ,ανάλογα με την απόδοση των επενδύσεων ,παρουσιάζει η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που κατατέθηκε μαζί με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την επικουρική ασφάλιση προς διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται η μέση ετήσια σύνταξη του υπό μελέτη συστήματος παρουσιάζεται μέσω παραδειγμάτων, λόγω του ότι το σύστημα δεν έχει «ωριμάσει» πλήρως έως το 2070.

Οι επιμέρους πρωτοασφαλισμένες ομάδες από το 2022 και εφεξής συμπληρώνουν κατά μέσο όρο τον ελάχιστο ή πλήρη χρόνο ασφάλισης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και έχουν διαφορετική μέση πυκνότητα εισφορών (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι σε κοινά ή βαρέα επαγγέλματα).

Τα παραδείγματα των συντάξεων υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη:

-πλήρη απασχόληση, ώστε να προκύπτουν εντός του διαστήματος της προβολής (το σύστημα αρχίζει να ωριμάζει στο τέλος της προβολής)

-τις δημογραφικές προβολές της EUROSTAT (Europop 2019), που αφορούν στην εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής.

Όπως αναφέρεται στην Αναλογιστική μελέτη όλα τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται βασίζονται στις παραδοχές και στις υποθέσεις σύμφωνα με τα εκάστοτε δημογραφικά και μακροοικονομικά δεδομένα και οι οποίες μπορεί στο μέλλον να μεταβληθούν. Οι μακροχρόνιες προβολές υποδεικνύουν τη μακροχρόνια εξέλιξη.

Σημαντικές αυξήσεις στα ποσά των επικουρικών συντάξεων έρχονται για τους νεοεισερχόμενους από 1.1.2022 με τον ατομικό κουμπάρα ασφαλισμένου που θα δημιουργηθεί με την ψήφιση του νέου σχεδίου νόμου Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι ότι δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί από τους οποίους θα καταβληθούν οι μελλοντικές συντάξεις των νέων εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ενώ αυτή τη στιγμή το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης για μέσο μισθό 1.400 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης ανέρχεται σε 235 ευρώ, με το νέο σύστημα η επικουρική σύνταξη μπορεί να φτάσει στα 326 ευρώ με βάση την επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων του ΕΦΚΑ και στα 479 ευρώ με βάση τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που έχουν τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα με τις υψηλότερες αποδόσεις.

Επίσης η μηνιαία επικουρική σύνταξη εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (650 ευρώ) και διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης διαμορφώνεται με το υφιστάμενο σύστημα στα 153 ευρώ.

Με το νέο κεφαλαιοποητικό σύστημα η σύνταξη μπορεί να ανέλθει στα 219 ευρώ, να αυξηθεί δηλαδή κατά 43%, με αποδόσεις ίσες με τον μέσο όρο των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Μπορεί δε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, στα 257 ευρώ (+68% σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα) εάν επιτευχθούν αποδόσεις ίσες με τη μέση ετήσια απόδοση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ που διαχειρίζεται το Μικτό Αμοιβαίο Κεφαλαίο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

------------------------------------------------

ΓΡΑΦΗΜΑ

 

Οι νέες επικουρικές συντάξεις με το παλιό και το νέο σύστημα

Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 850 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 170,97 ευρώ αντί 124,60 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 188,35 ευρώ αντί 137,27 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 202,16 ευρώ αντί 147,33 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 857 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 217,28 ευρώ αντί 150,47 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 239,37 ευρώ αντί 165,78 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 256,92 ευρώ αντί 177, 93 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 857 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 270,96 ευρώ αντί 178, 07 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 298,52 ευρώ αντί 196,18 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 320,40 ευρώ αντί 210,57 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 30 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 299,19 ευρώ αντί 218,05 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 329,62 ευρώ αντί 240,22 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 353,78 ευρώ αντί 257,83 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 35 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 380,23 ευρώ αντί 263,33 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 418,90 ευρώ αντί 290,11 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 449,61 ευρώ αντί 311,37 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 40 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 474,18 ευρώ αντί 311,63 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 522,41 ευρώ αντί 343,32 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 560,70 ευρώ αντί 368,49 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις