Κυριακή 27 Ιουνίου 2021ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ  1-1-2022

ΠΟΙΟΙ  ΧΑΝΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

 

‘Εγκλωβισμένοι’  στην εργασία τους    θα παραμείνουν  χιλιάδες  ασφαλισμένοι, ενόψει των αλλαγών στα   όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης  από 1-1-2022.Οι πόρτες της πρόωρης εξόδου κλείνουν από την 1/1/2022 για όλους όσοι δεν προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα έως το τέλος του έτους, δηλαδή του 2021.Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ασφαλισμένοι που δεν έχουν θεμελιώσει ούτε θεμελιώνουν έως το τέλος του 2021 συνταξιοδοτικό δικαίωμα, διότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δεν έχουν συμπληρώσει είτε το παλιό ηλικιακό όριο είτε τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης.

Μετά την 31/12/2021 υπάρχουν μόνο δύο επιλογές για όσους δεν προλάβουν στο μεταξύ να θεμελιώσουν δικαίωμα: 

1.Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) ή στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης) 

2.Για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι 62 έτη με 15ετία ασφάλισης (4.500 ημέρες ασφάλισης). 

 Λόγω της  σύγχυσης που επικρατεί ηδη χιλιάεδες  ασφαλισμένοι σπεύδουν  να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης πριν το 2022 (καταγράφεται έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων με αύξηση  εως 60%), ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταργηθεί πλήρως η πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 και τα 67 έτη από τη νέα χρονιά, χωρίς φυσικά  κάτι τέτοιο να ισχύει.

Επισημαίνεται ότι  τα θεμελιωμένα δικαιώματα (συντάξιμα έτη και όριο ηλικίας) δεν επηρεάζονται και οι ασφαλισμένοι μπορούν να τα ασκήσουν όποτε το θελήσουν, δηλαδή και μετά το 2022.Ειδικότερα όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021 δεν θίγονται από τις αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής.Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεών του μετά την 1/1/2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο – μεταβατικό – όριο ηλικίας.

Τονίζεται ότι ο ισχύων νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση που το προβλεπόμενο - από τους πίνακες μεταβατικών ορίων - όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2021. Παράλληλα το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2021.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ παρουσιάζει όλες δυνατότητες που έχουν ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) κάνοντας χρήση των μεταβατικών ορίων συνταξιοδότησης που ισχύουν μέχρι 31-12-2021, προκειμένου να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα του 62ου ή του 67ου έτους ηλικίας.

Τη δυνατότητα αυτή έχουν οι παρακάτω ασφαλισμένοι:

Α. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο

Δικαιούχοι πλήρους σύνταξης:

1.Άνδρες-γυναίκες με 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος (πραγματικά ή πλασματικά) και συµπληρώνουν 62 έτη ηλικίας μέσα στο 2021.

2.Άνδρες-γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011, που έχουν γεννηθεί από Μάιο έως Δεκέμβριο του 1964, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 56 ετών και 9 μηνών.

3.Άνδρες-γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη το 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.

4.Άνδρες-γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 37 έτη το 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.

5.Άνδρες-γυναίκες, με έτος γέννησης το 1961, με 25 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη το 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.

6.Άνδρες-γυναίκες, με 25 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012, που συμπληρώνουν 37 έτη το 2021, συνταξιοδοτούνται συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 8 μηνών.

7.Γυναίκες γεννημένες από τον Αύγουστο του 1957 έως και τον Ιούλιο του 1958 που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 63 ετών και 6 μηνών).

Δικαιούχοι μειωμένης σύνταξης:

8.Άνδρες γεννημένοι το 1961 και με 25 έτη ασφάλισης το 2010. 

9.Άνδρες γεννημένοι το 1963 και με 25 έτη ασφάλισης το 2012.

10.Άνδρες γεννημένοι το 1965 και με 25 έτη ασφάλισης το 2011 και όχι νωρίτερα.

11.Γυναίκες γεννημένες το 1966 και με 25 έτη ασφάλισης το 2010.

Β. Ασφαλισμένοι στο τ.ΙΚΑ

1.Άνδρες-γυναίκες με 40 έτη ασφάλισης (πραγματικά ή πλασματικά) και ηλικία 62 έτη.

2.Άνδρες-γυναίκες 61 ετών, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως 31-12-2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα.

3.α.Άνδρες-γυναίκες 55 ετών, με 10.500 ΗΑ, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ΗΑ στα βαρέα έως και 31-12-2010.

β.Άνδρες-γυναίκες 55 ετών μέχρι 31-3-2021, με 10.500 ΗΑ, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ΗΑ στα βαρέα έως και 31-12-2011.

γ.Άνδρες-γυναίκες 56 ετών μέχρι 30-6-2021, με 10.500 ΗΑ, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ΗΑ στα βαρέα έως και 31-12-2012.

4.Μητέρες με 5.500 ΗΑ και ανήλικο τέκνο έως και 31-12-2011 και με σημερινή ηλικία 61 ετών έως και τον Απρίλιο 2021.

5.α.Γυναίκες 55 ετών, με 4.500 ΗΑ έως 31-12-2010, εκ των οποίων 3.600 ΗΑ στα βαρέα και ανθυγιεινά (1.000 ΗΑ στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη).

β.Γυναίκες 56 ετών, με 4.500 ΗΑ έως 31-12-2011, εκ των οποίων 3.600 ΗΑ στα βαρέα και ανθυγιεινά (1.000 ΗΑ στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη).

γ.Γυναίκες 57 ετών, με 4.500 ΗΑ έως 31-12-2012, εκ των οποίων 3.600 ΗΑ στα βαρέα και ανθυγιεινά (1.000 ΗΑ στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη)

Γ. Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΑΕΕ

1.Άνδρες-γυναίκες με ασφάλιση στον τ.ΟΑΕΕ, με ηλικία 61 έτη και 3 μήνες, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση.

2.Άνδρες-γυναίκες με ασφάλιση στον τ.ΟΑΕΕ, με ηλικία 61 έτη και 3 μήνες, 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση.

 -------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Μητέρες-ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έως 31/12/1992 για πλήρη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης      Ηλικία συνταξιοδότησης

55 το 2021                     65,6

55 το 2022                 67

---------------------------------------------------------------------

Μητέρες-ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έως 31/12/1992 για

πλήρη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης       Ηλικία συνταξιοδότησης

 

57 το 2021                      65,9

57 το 2022                       67

 

 Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο (πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετών            Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2021                                  65,3

το 2022                                          67

 

---------------------------------------------

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο

(πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 55 ετών          Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2021                                65,6

το 2022                                 67

------------------------------------------------------------------------------

.Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών

με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011

Ηλικία 50, ή 52           Ηλικία συνταξιοδότησης

2021                            65,3

2022                            67

------------------------------------------

Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών

με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 55         Ηλικία συνταξιοδότησης

2021               65,6

2022               67
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις