Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

 ΤΟ ΝΕΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΑΠΟ 1.1.2022

-OΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.2022-ΠΟΙΟΙ  ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ –

-ΟΙ 20 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΩΝ   ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 62 ΕΝΤΟΣ  ΤΟΥ 2020

 

Νέο  ασφαλιστικό   τοπίο  διαμορφώνεται από  1.1.  2022 με την  κατάρτηση των μεταβατικών διατάξεων σε  όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι 31/12/2021 (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης), όπως  προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.Την ιδια ωρα σε  20  ανέρχονται οι κατηγορίες  ασφαλισμένων οι οποίες έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν εντός  του  2020 με  ευνοικότερα  όρια ηλικίας  κάτω  των 62.

Επισημαίνεται ότι,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.

  Πάντως  επειδή  υπάρχει σύγχυση, σχετικά με την κατάργηση, από 1/1/2022, των μεταβατικών ορίων για τη χορήγηση συντάξεων,θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξης:

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι   μέχρι 31/12/21 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης) δεν θίγονται  από τις ρυθμίσεις που επιβάλει η ισχύουσα  νομοθεσία  και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2022  οποτεδήποτε , χωρίς κανέναν περιορισμό.

2. Η κατάργηση αφορά  όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι 31/12/2021 (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης).

Ειδικοί στην κοινωνική  ασφάλιση  εκτιμούν ότι  έρχεται νέο κύμα φυγής στη σύνταξη. Είναι  χαρακτηριστικό ότι οι  αιτήσεις  για κύρια συνταξη, στον ΕΦΚΑ, τον  περασμένο μήνα  ξεπέρασαν  τις  19.500 , σημαντικά  αυξημενος με το προηγούμενο  διάστημα.Σημειώνεται πως έως τα τέλη του Ιουνίου 2020, οι ληξιπρόθεσμες (δηλαδή για πάνω από 3 μήνες) εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη είχαν ανέλθει σε 146.406. Οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, τον ίδιο μήνα, είχαν ανέλθει σε 91.280

Ειδικότερα οι 20  κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν τη δυνατότητα  συνταξιοδότησης   με τις ισχύουσες  ειδικές διατάξεις σε ηλικία κάτω των 62  ετών είναι οι εξής:

1-Μητέρες στο ΙΚΑ και τα ταμεία ΔΕΚΟ -τραπεζών με 5.500 ένσημα και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον  Αυγουστο  του 2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για μειωμένη και 55, 57 ή 60 για πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται μειωμένη ή πλήρης σύνταξη. Για τη μειωμένη η περικοπή είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης  δηλαδή 115 ευρώ.

2-Μητέρες στα ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών με τουλάχιστον 25ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι  τον Αυγουστο του 2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για πλήρη σύνταξη.

3---«Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2016 και 59 έτη ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

4-«Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2017 και 59 έτη και 6 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

5-«Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2018 και 60 έτη ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

6-«Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2019 και 60 έτη και 6 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

7-«Παλαιοί» ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών – για πρώτη φορά πριν το 1983 – με 35ετία μέχρι 31/12/2020 και 61 έτη ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

8-Ασφαλισμένοι (άνδρες/ γυναίκες) στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ένσημα, 100 ανά έτος την τελευταία πεντετία που συμπληρώνουν τα 62 το 2020. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης δηλαδή  115ευρώ.

9-Ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, 750 ημέρες ανά έτος την τελευταία 5ετία, που συμπληρώνουν τα 62 το 2020. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη κατά 115,2 ευρώ.

10-Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010 και ηλικία 55 με πλήρη σύνταξη.

10-Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2012 και ηλικία 57 με πλήρη σύνταξη.

11-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ηλικία 62 με πλήρη σύνταξη.

12-Άνδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 στα οικοδομικά και ηλικία 60 με πλήρη σύνταξη.

13-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (πραγματικά ή και πλασματικά) μέχρι 31/12/2011 και ηλικία 61 με πλήρη σύνταξη.

14-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (πραγματικά ή και πλασματικά) μέχρι 31/12/2012 και ηλικία 61 έτη και 3 μήνες με πλήρη σύνταξη.

15-Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2020 και ηλικία 60. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη και «πέναλτι» 46 ευρώ.

16-Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2013 και ηλικία 58 έτη και 9 μήνες. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη και «πέναλτι» 46 ευρώ.

17-Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2013 και 60 έτη και 9 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

18-Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2014 και 59 έτη και 6 μήνες ηλικίας. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη και «πέναλτι» 46 ευρώ.

19-Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2014 και 61 και 6 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

20-Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μετά την 1/1/2015 και 62 έτη ηλικίας με πλήρη σύνταξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις