Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ 7 ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Νέο τριπλό ψαλίδι σε κύριες, επικουρικές συντάξεις αλλά και στο εφάπαξ φέρνουν τα μνημόνια για την περίοδο 2013-2015.Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού συντάξεων και των εφάπαξ μαζί με την ενοποίηση των ταμείων, οδηγεί σε νέες περικοπές πέραν αυτών που υπόκεινται αυτή την περίοδο οι συνταξιούχοι.Toνίζεται ότι οι νέες περικοπές συνοδεύουν την μεγάλη ανατροπή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τα οποία αυξήθηκαν εφέτος κατά 2 έτη(από τα 65 στα 67) θίγοντας χιλιάδες ασφαλισμένους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζει για τις κύριες συντάξεις από το 2015 ο τρόπος υπολογισμού τους που εκτιμάται να οδηγήσει σε απώλειες ενώ το ίδιο θα συμβεί από το 2015 στις επικουρικές και από το 2014 στο εφάπαξ.Παράλληλα νεο γύρο περικοπών στις συνταξιοδοτικές παροχές υποκρύπτει η οικονομική και διοικητική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από το 2014, με ενιαίο τρόπο για τον υπολογισμό εισφορών και συντάξεων.Ειδικότερα:

1.EΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:Oi νέες επικουρικές συντάξεις που θα καταβάλλονται, αρχίζοντας από την 1/1/2015, θα έχουν πολύ μικρή σχέση με αυτές που καταβάλλονται σήμερα. Ουσιαστικά το συνολικό ποσό των επικουρικών συντάξεων που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εισφορών που θα έχει λάβει το ΕΤΕΑ(Eενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) κατά τον προηγούμενο χρόνο. Το ισχύον ποσό σύνταξης που καταβάλλεται σήμερα θα παίζει ρόλο μόνο σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της αναλογίας με την οποία θα υπολογιστεί η νέα παροχή πάνω στο ποσό που τελικά θα διανεμηθεί.

Από την υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του μαθηματικού τύπου με τον οποίο θα υπολογίζεται το νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ προκύπτουν τα εξής νέα στοιχεία:

-- Το νέο σύστημα θα λειτουργεί, σαν μια αναδιανεμητική πυραμίδα. Αναδιανεμητική μεν, αλλά όχι ανταποδοτικά, αφού μικρότερα ετήσια ποσά εισφορών θα πρέπει να διανεμηθούν σε περισσότερους συνταξιούχους. Συνέπεια, η πλήρης εξάρτηση των ποσών από τον εκάστοτε αριθμό συνταξιούχων.

---Η σύνταξη διαχωρίζεται σε ονομαστική και καταβαλλόμενη. Η πρώτη είναι αυτή που πρέπει να καταβάλλεται βάσει του γενικού μαθηματικού τύπου. Η δεύτερη θα είναι αυτή που πραγματικά θα παίρνει στο χέρι ο δικαιούχος βάσει των εκάστοτε ετήσιων εσόδων των Ταμείων.

γ. Βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ, για τους προ της 1.1.2001 ασφαλισμένους, η σύνταξη από το επικουρικό Ταμείο θα υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο για το χρονικό διάστημα ασφάλισης μέχρι 1.1.2015.

Παράλληλα στην τελική φάση εισέρχονται οι διεργασίες για την πλήρη λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης(ΕΤΕΑ).Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, φέρεται διατεθειμένος να επισπεύσει την διαδικασία, η οποία -σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό- επρόκειτο να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Βρούτσης σε απόφαση του, επί του παρόντος “οι υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων, τομέων και κλάδων στο νέο φορέα, εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή και προσωπικό ασκώντας τις σχετικές με την ασφάλιση και παροχή επικουρικής σύνταξης αρμοδιότητες”.Στο νέο φορέα έχουν ήδη ενταχθεί το επικουρικό του ΙΚΑ και άλλα τρία ταμεία (ΤΑΥΤΕΚΩ, που αφορά υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - πρώην ΔΕΚΟ, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), οι τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, αλλά και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων), με αποτέλεσμα πλέον το ταμείο να καλύπτει 4 εκατομμύρια 500 χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

2-EΦΑΠΑΞ –Nεα περικοπή θα υποστούν τα εφάπαξ τα οποία θα χορηγούν τα Ταμεία Πρόνοιας (ΝΠΔΔ) σε όσους συνταξιοδοτούνται από την 1/1/2014. Η υπουργική απόφαση που υπέγραψε σε εφαρμογή του Μνημονίου (ν.4046/2012) ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης, επιβάλλει τον υπολογισμό των εφάπαξ με σύνθετο μαθηματικό .Η απόφαση με τίτλο «ανασχεδιασμός της τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών» προβλέπει τον υπολογισμό των εφάπαξ με «διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών και νοητή κεφαλαιοποίηση», αντί των «κλειδωμένων» - προκαθορισμένων ποσών που σήμερα καταβάλλονται .Τα εφάπαξ που θα πληρώνονται κατά τη συνταξιοδότηση από τον επόμενο χρόνο θα αποτελούν τη «συσσωρευμένη αξία» των εισφορών τις οποίες θα έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι.

Θα λαμβάνονται, όμως, υπόψη και άλλες παράμετροι όπως η οικονομική κατάσταση των Ταμείων, ο αριθμός των υπόλοιπων ασφαλισμένων που τα «αιμοδοτούν» δίνοντας, στο τέλος, ένα «πλασματικό ποσοστό επιστροφής» που, μάλιστα, κάθε χρόνο θα πρέπει να ανακαθορίζεται με βάση «συντελεστή βιωσιμότητας».

Σύμφωνα με την απόφαση, «για τη συσσώρευση των εισφορών θα γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων». Ο μαθηματικός τύπος που θα χρησιμοποιούν τα Ταμεία για τον καθορισμό της εφάπαξ παροχής θα συνυπολογίζονται:

Οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή και εργοδότη (όπου υπάρχουν εργοδοτικές εισφορές) του έτους.

Τα έτη συσσώρευσης των εισφορών.

Η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων και

Συντελεστής βιωσιμότητας ο οποίος θα προκύπτει «ζυγίζοντας» τις εισφορές, τους τυχόν άλλους (κοινωνικούς) πόρους που παρακρατούνται, τα διοικητικά έξοδα του έτους, την περιουσία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους πριν από την καταβολή των εφάπαξ παροχών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές εισφορές και τα διοικητικά έξοδα του έτους πληρωμής και την παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων στο έτος.

Σε ασφαλισμένους που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις (κυρίως το χρόνο ασφάλισης) για τη λήψη εφάπαξ τα Ταμεία θα επιστρέφουν τις αναλογούσες εισφορές εντόκως, αν και όπου προβλέπεται, με «κουρεμένο» όμως επιτόκιο το οποίο θα είναι «ο δείκτης τιμών καταναλωτή του τρέχοντος έτους μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα».. Με βάση την απόφαση αυτή τα Ταμεία θα πρέπει να «ανοίξουν» ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων και να συστηματοποιήσουν τη συλλογή όλων των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να προετοιμάσουν τη βάση υπολογισμού των εφάπαξ τα οποία θα χορηγούν από το επόμενο έτος.

Να σημειωθεί ότι το νέο καθεστώς δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με τις καταβαλλόμενες εισφορές υπέρ των Ταμείων Πρόνοιας οι οποίες κινούνται, στους περισσότερους κλάδους, σε χαμηλά επίπεδα (1% - 3%) επί των αποδοχών. Στο 4% έχει «κλειδώσει» η εισφορά του εφάπαξ για τους νέους (από 1/1/93) ασφαλισμένους για τους οποίους, ωστόσο, δεν προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς.

Στον μαθηματικό τύπο που θα χρησιμοποιούν τα Ταμεία για τον καθορισμό της εφάπαξ παροχής θα συνυπολογίζονται:

1. Οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή και εργοδότη (όπου υπάρχουν εργοδοτικές εισφορές) του έτους.

2. Τα έτη συσσώρευσης των εισφορών.

3. Η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων και

4. Συντελεστής βιωσιμότητας, ο οποίος θα προκύπτει «ζυγίζοντας» τις εισφορές, τους τυχόν άλλους (κοινωνικούς) πόρους που παρακρατούνται, τα διοικητικά έξοδα του έτους, την περιουσία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους πριν από την καταβολή των εφάπαξ παροχών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές εισφορές και τα διοικητικά έξοδα του έτους πληρωμής και την παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων στο έτος.

3.ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:Στα ταμεία κύριας ασφάλισης, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο Δημόσιο, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αλλάζει από το 2015 και μετά και υιοθετείται μεικτό σύστημα. Ο νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Η αλλαγή ξεκινά από το 2015, αλλά όσοι συνταξιοδοτηθούν από το έτος αυτό και εντεύθεν θα εφαρμόσουν το νέο σύστημα και για τα έτη από το 2011 και μετά. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη.

Αναλυτικά:
-Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης ξεκινά από το 2015 και το ύψος της θα είναι στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ.

-Θα χορηγείται κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου. Ωστόσο μετά το 2015 θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκον των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή, διά του συνόλου των ετών ασφάλισής του.

-Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίδονται για 12 μήνες τον χρόνο, δηλαδή δεν θα χορηγείται 13η και 14η σύνταξη.

- Η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης ξεκινά από το 2015. Από το έτος αυτό θα δίδεται από κοινού με τη βασική και η αναλογική σύνταξη. Το πρώτο διάστημα θα εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα. Τα έτη ασφάλισης από το 2011 ως το 2015 θα υπολογίζονται με το νέο σύστημα για όποιον συνταξιοδοτείται από το 2015 και μετά, ενώ τα έτη προ του 2011 με τον σημερινό τρόπο.

-Για τον υπολογισμό της θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν συντελεστή που ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και ως το 50ό έτος, στο 1,5%. Σημειώνεται ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%.

-Το ποσοστό αναπλήρωσης μαζί με τη βασική σύνταξη –κατά το υπουργείο Εργασίας- θα φθάνει στο 64%.

Η μείωση κατά το υπουργείο είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 7%, ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μειώσεις που φθάνουν και το 30%.

-Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές θα υπολογίζονται με τον εξής τρόπο: Είναι ίσες με το πηλίκον των μηνιαίων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου, διά του αριθμού όλων των μηνών απασχόλησης. Στη διαμόρφωση των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη 12 μήνες τον χρόνο. Δηλαδή για τις συντάξιμες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Αυτές οι αποδοχές θα προσαυξάνονται με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ θα προστίθεται και ένας «συντελεστής ωρίμανσης». Με τον τρόπο αυτόν θα επιχειρείται η«επικαιροποίηση» των αμοιβών των «παλαιών» ετών ασφάλισης. Η κατώτατη σύνταξη θα είναι το άθροισμα των ποσών της βασικής και της αναλογικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά το έτος 2015.

4-ENOΠΟΙΗΣΕΙΣ: Nεο γύρο περικοπών στις συνταξιοδοτικές παροχές υποκρύπτει η οικονομική και διοικητική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από το 2014, με ενιαίο τρόπο για τον υπολογισμό εισφορών και συντάξεων, που προανήγγειλε o υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.Αυτο σημαίνει ότι από το 2014 θα υπάρξει ενιαίο πλαίσιο εισφορών και παροχών στα ενοποιημένα ταμεία και θα επηρεάσει τις συντάξεις σε μια σειρά ταμείων (π.χ. στον ευρύτερο δημόσιο τομέα), ενώ θα υπάρξει αντίστοιχα και μείωση εισφορών.Δηλαδη αναμένεται να υπάρξουν μεσω των ενοποιήσεων νεος γύρος περικοπών στις συντάξεις.Το ολο εγχείρημα θα γινει μετά από αναλογιστικές μελέτες.

Το σχέδιο των ενοποιήσεων εχει ως εξης:Σε έξι ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα συγχωνευτούν οι 60 ασφαλιστικοί κλάδοι που υπάρχουν σήμερα (ακόμα και μετά τις ενοποιήσεις) και τα 90 τμήματα μητρώων συνταξιούχων που λειτουργούν ως ξεχωριστά κρατίδια, με δικό τους καθεστώς εισφορών και παροχών.Στα 6 ταμεία θα καθιερωθεί ενιαίο σύστημα εισφορών και παροχών που θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το 2014 . Αυτό θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο τους ασφαλισμένους στα πρώην ευγενή ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) που θα αντιμετωπίσουν σταδιακά μειώσεις στις παροχές σε χρήμα –ακόμα και στις συντάξεις- ενώ αντίστοιχα θα μειωθεί και το ύψος των εισφορών που καταβάλλουν.

«Με 90 μητρώα συνταξιούχων που λειτουργούν με αποκλίσεις σαν τσαμπιά στον κορμό του ασφαλιστικού συστήματος, διαιωνίζεται το χάος και ο λαβύρινθος», επισημαίνει ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος στοχεύει να έχει ολοκληρώσει έως το 2014 την επιχείρηση «νοικοκύρεμα του ασφαλιστικού συστήματος».

Οι βασικές αλλαγές στις οποίες θα επικεντρωθεί η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι οι εξής:

1. Οι ενιαίες εισφορές θα αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων - ανά ταμείο - είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε ΔΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα. Δηλαδή καταργούνται οι ειδικές διατάξεις που διατηρούνταν μετά την ένταξη - παραδείγματος χάριν - των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ και προέβλεπαν διαφορετικές εισφορές και διαφορετικές παροχές. Οι ενιαίες εισφορές θα ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους ανά ταμείο κύριας ασφάλισης, πχ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κτλ.

2. Αντιστοίχως οι ενιαίες εισφορές θα σημάνουν ενιαίο σύστημα παροχών. Οι υφιστάμενες συντάξεις δεν θα θιγούν, ούτε θα αλλάξει το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που εισήγαγε ο νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη και ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή το 2015. Άλλωστε ο νέος υπολογισμός των συντάξεων είναι σε άμεση σύνδεση με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, στο σύνολο του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου. Πάντως οι «ενιαίες συντάξεις» ανά ταμείο θεωρείται βέβαιο ότι θα επηρεάσουν - μειώσουν τις συντάξεις των λεγόμενων ευγενών ταμείων

3. Ενα ενιαίο λογιστήριο ανά ταμείο και κατάργηση των «ειδικών λογαριασμών» και των υπηρεσιών που συντηρούσε κάθε ταμείο που ενοποιήθηκε. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ενιαία λογιστική απεικόνιση και κεντρική παρακολούθηση όλων των ασφαλιστικών φορέων. Και βεβαίως θα καταστεί εφικτή η δημοσιοποίηση ισολογισμών από τα ταμεία, κάτι που έχει θεσμοποιηθεί - από χρόνια - χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει εφικτό.

4. Κεντρική αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ταμεία, ενδεχομένως από την εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Θα υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για την τακτοποίηση των οφειλών και όχι ρυθμίσεις ανά ταμείο.

5-ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ:Από την 1η Νοεμβρίου 2012 καταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35%, αντίστοιχα, για τις κοινές επιχειρήσεις (συνολικά 1,1%) και ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων κατά 0,938% υπέρ του ΟΕΚ και 0,438% υπέρ ΟΕΕ (σύνολο 1,376%). Αντιθέτως διατηρούνται οι εισφορές των εργαζομένων όπως ίσχυσαν και είναι 1% υπέρ ΟΕΚ και 0,35% υπέρ ΟΕΕ. Το ίδιο θα ισχύει και για τους ασφαλιζόμενους μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών.Στο πλαίσιο της πολιτικής ελάφρυνσης του «μη μισθολογικού» κόστους για τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση έναντι της τρόικας να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Προκειμένου η μείωση αυτή να μη στερήσει το ΙΚΑ από επιπλέον έσοδα για τις συντάξεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να καταργήσει «αναχρονιστικές» ή «μη πλήρως ανταποδοτικές» εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του ΟΑΕΔ (π.χ. στράτευσης κ.ά. τις οποίες, ωστόσο, ο Οργανισμός υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί για να συμπληρώνει, έναντι των μειωμένων από το ΙΚΑ καταβολών, τα ποσά για τις πληρωμές επιδομάτων).

6.:MEΙΩΣΗ ΣΕ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:Αναδρομική μείωση θα εχουν από τον ερχομενο Απρίλιο στις συντάξεις τους περίπου 100.000 διπλοσυνταξιούχοι.Η περικοπή κατά 12% στις διπλές συντάξεις που το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από 1.300 ευρώ, θα γινει με σημαντικη καθυστέρηση . Πρόκειται για συνταξιούχους γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, αλλά και δικαστικούς που παίρνουν μια κύρια σύνταξη από το ταμείο στο οποίο ανήκουν (δηλαδή από το ΕΤΑΑ) και μια δεύτερη, επίσης κύρια σύνταξη, είτε από το ΙΚΑ, είτε από το Δημόσιο. Oi διπλοσυνταξιούχοι είχαν μείνει μέχρι τώρα εκτός περικοπών όσον αφορά στην Εισφορά Αλληλεγγύης (γνωστή ως ΛΑΦΚΑ) που επιβάλλεται με ποσοστά 3%-14% και από το πρώτο ευρώ σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και από τη μείωση κατά 12% που επιβάλλεται στο τμήμα σύνταξης από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Και στις δύο περιπτώσεις οι περικοπές αυτές, όπως προβλέπονται στους νόμους 3986/11 (ΛΑΦΚΑ) και 4051/12 (μείωση 12%), επιβάλλονται είτε σε μια κύρια σύνταξη είτε στο άθροισμα δύο κύριων συντάξεων.

Θα πρεπει να τονιστει ότι η περικοπή στους διπλοσυνταξιούχους δεν εγινε λογω της απουσιας ψηφιακης βασης συνταξιουχων-ασφαλισμένων.Ειπε χαρακτηριστικά χτες ο υπουργός Εργασιας Γ.Βρούτσης στη Βουλη:΄΄Οι πρώτες θετικές επιπτώσεις της λειτουργίας της ψηφιακής βάσης είναι πως το υπουργείο ανακάλυψε ότι δύο νόμοι, του 2010 και του 2011, για την περικοπή συντάξεων, δεν είχαν εφαρμοστεί και, πλέον, από τον Απρίλιο κιόλας, θα εφαρμοστεί ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων στη βάση των νόμων που έχουν ψηφιστεί.’’.

Η βασική εκκρεμότητα σε αυτό το θέμα των περικοπών που ψηφίστηκαν πέρσι τον Φεβρουάριο -αμέσως μετά το 2ο μνημόνιο- είναι το πότε θα γίνει η αναδρομική παρακράτηση από τις μειώσεις των διπλών συντάξεων.

Επειδή ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ οι περικοπές στις διπλές συντάξεις θα αφορούν στο διάστημα από 1-1-2012 έως και την 1-2-2013.

Επομένως, θα πρέπει να υπολογιστεί η αναδρομική περικοπή για 14 μήνες, σε όλες τις διπλές συντάξεις που και οι δυο μαζί ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα γίνουν οι περικοπές.

7.ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: Ξεκινησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα περικοπή των συντάξεων .Σημειωνεται οτι με το νεο μνημόνιο επιβάλλονται μειώσεις από 5% έως 20% από 1ης Ιανουαρίου 2013 στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ το μήνα.Οι περικοπές θα γινουν σταδιακά και σε τέσσερις δόσεις με αναδρομικη ισχύ από 1-1-2013.

Συγκεκριμένα, οι μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 01/01/2013, ως εξής:

• Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.000,01 ευρώ έως 1.500 ευρώ, γίνεται μείωση 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.


• Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000 ευρώ, γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της μείωσης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.


• Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000 ευρώ γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.


• Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, γίνεται μείωση 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.


Για τις παραπάνω μειώσεις λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των συντάξεων που καταβλήθηκαν έως τις 31/12/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις