Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΟ 2013 (ΦΟΡΟΙ-ΜΙΣΘΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 φέρνουν έξτρα φόρους στους περισσότερους φορολογουμένους. Περίπου 1.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα και με εισοδήματα πάνω από 23.000 ευρώ και άλλο 1.000.000 μισθωτοί με 1 ή περισσότερα τέκνα και ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους φόρους λόγω της κατάργησης του βασικού αφορολογήτου των 5.000 και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Περισσότερους φόρους θα πληρώσουν περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ. Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από ενοίκια θα πληρώσουν φόρους αυξημένους έως και 900%, καθώς τα εισοδήματά τους θα φορολογούνται με 10% από το πρώτο ευρώ. Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν τα ίδια, ενώ καταργούνται οι περισσότερες φοροαπαλλαγές. Διατηρούνται μόνο οι εκπτώσεις φόρου για νοσήλια, ιατρικά έξοδα, δωρέες και διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου:

1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα.

2. Καταργούνται όλα τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα.

3. Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Θεσπίζεται νέα φορολογική φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια. Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 41.001 έως 42.000 ευρώ.

4. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα καθαρά εισοδήματα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστές 26% μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για το τυχόν υπόλοιπο ποσό. Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

5. Ενοίκια: Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%. Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 1,5%. Ειδικά για κατοικίες άνω των 300 τ.μ. ή για επαγγελματικά ακίνητα ο συμπληρωματικός φόρος ανέρχεται σε 3%.

6. Αγρότες: Τα καθαρά γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται από το 2014 με 13% από το πρώτο ευρώ. Όλοι αγρότες θα υποχρεωθούν από το 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις πώλησης αγαθών. Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθών.

7. «Μπλοκάκια»: Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» θα φορολογούνται ως μισθωτοί και όχι ως επιτηδευματίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και

-Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Οι φορολογούμενοι με «μπλοκάκια», δεν θα έχουν το δικαίωμα να καταχωρίζουν δαπάνες στα βιβλία τους και να μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημά τους από την παροχή υπηρεσιών με την έκπτωση των συγκεκριμένων δαπανών.

8. Τέλος επιτηδεύματος: Το τέλος αυξάνεται για τους αυτοαπασχολούμενους, από 500 σε 650 ευρώ, ενώ για τις εταιρείες αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ για την κύρια επαγγελματική εγκατάσταση και από 300 σε 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Οι αυξήσεις στα ποσά του τέλους επιτηδεύματος θα ισχύσουν αναδρομικά για τη χρήση του 2012, δηλαδή τα αυξημένα ποσά θα καταβληθούν το 2013.

2. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Νεο ψαλίδι μπαίνει στις συντάξεις από 1-1-2013. Μέσω των νέων μειώσεων (οι οποίες θα επιβάλλονται στα ποσά που απομένουν μετά τις γνωστές παρακρατήσεις) οι συνταξιούχοι θα χάσουν τουλάχιστον δύο συντάξεις το νέο ετος. Έτσι προβλέπεται οτι από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται ως εξής: Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ και πάνω μειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. Εξάλλου προβλέπεται οτι καταργούνται απο 1-1-2013 επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων - τομέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Το ενιαίο επιδόματος στήριξης τέκνων θα αντικαταστήσει από το 2013 τα οικογενειακά επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων. Με το νεο συστημα χιλιάδες οικογένειες θα παίρνουν χαμηλότερα επιδόματα ενω για πολλές θα καταργηθούν.

Η αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι ο ΟΓΑ, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ταμείου ή στους υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ οι αιτήσεις γίνονται στο Taxisnet, ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα εξουσιοδοτημένα όργανα του ΟΓΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ώστε να γίνεται άμεσα ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και μητρώου ΟΓΑ. Ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να ενημερώνει με σχετική δήλωση για κάθε μεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης. Το επιδομα καταβαλλεται ανα τριμηνο, με πιστωση σε τραπεζικο λογαριασμο του δικαιουχου την τελευταια εργασιμη ημερα καθε ημερολογιακου τριμηνου. Η καταβολη του επιδοματος του πρωτου τριμηνου καθε ετους θα πραγματοποιειται μαζι με το επιδομα του δευτερου τριμηνου, την τελευταια εργασιμη ημερα αυτου.

Οι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος χωρίζονται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες ως εξής:

1. Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα ως 6.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1/3, δηλαδή κατά 2.000 ευρώ, για τη σύζυγο και κατά 1/6, δηλαδή κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η κατηγορία αυτή θα παίρνει το σύνολο του οικογενειακού επιδόματος. Ετσι, δικαιούχος με ένα παιδί και εισόδημα ως 9.000 ευρώ θα δικαιούται 40 ευρώ το μήνα. Αν έχει δύο παιδιά και εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα πάρει 80 ευρώ.

2. Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 1/3 για τη σύζυγο και κατά 1/6 για κάθε παιδί. Η εν λόγω κατηγορία δικαιούχων θα παίρνει τα 2/3 του επιδόματος. Για παράδειγμα δικαιούχος με τρία παιδιά και εισόδημα 12 χιλιάδες ευρώ με προσαύξηση κατά 4.000 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 6000 ευρώ για τα τρία παιδιά ήτοι συνολικό εισόδημα 22.000 ευρώ θα πάρει τα 2/3 από το επίδομα των 130 ευρώ, δηλαδή 86,6 ευρώ και για τα τρία παιδιά!

3. Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 12.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ που προσαυξάνεται επίσης κατά 1/3 για τη σύζυγο και κατά 1/6 για κάθε παιδί. Η κατηγορία αυτή θα παίρνει το 1/3 του εκάστοτε επιδόματος. Για παράδειγμα, δικαιούχος με εισόδημα από 22.000 ως 33.000 ευρώ και 3 παιδιά θα παίρνει το 1/3 δηλαδή 43,3 ευρώ το μήνα και για τα τρία παιδιά.

4. ΕΦΑΠΑΞ: Επιβάλλονται σημαντικές μειώσεις στα εφάπαξ που χορηγούν συνολικά, 22 τομείς ή ταμεία. Αναλυτικά προβλέπεται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά και στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία ως εξής:

• στον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θες/νίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%,

• στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%,

• στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%,

• στο Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%.

Να σημειωθεί ακόμη ότι, από το 2014 και μετά, το Μνημόνιο και πολύ περισσότερο και κυρίως πολύ πιο ξεκάθαρα, προβλέπονται και νέες μειώσεις στα εφάπαξ. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι από την 1/1/2014, βάσει υπουργικής απόφασης, η οποία μάλιστα θα εκδοθεί εντός του 2012 (ανελαστικά βάσει των δεσμεύσεων του υπουργείου προς την Τρόικα) θα καθοριστεί νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα από 1/1/2014 σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Aυξάνεται απο 1-1-2013 το γενικο ορίο συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67). Μεταξυ αλλων προβλέπονται και τα εξης:

-Η αύξηση απο 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67), αλλά και η αντίστοιχη αύξηση των ενδιάμεσων ορίων.

- Η άμεση ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 2013 των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας - έτη ασφάλισης), οι οποίες προβλεπόταν να διαμορφωθούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τον νόμο Λοβέρδου - Κουτρουμάνη (3863/2010). Με τον τρόπο αυτόν από το 2013 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαμορφώνονται για όλους είτε στα 62 έτη ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης είτε με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας τους.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και την αύξηση των ετών ασφάλισης, εξαιρούνται:

- Οι μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

-- Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

--. Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας (Νόμος 4024/2011).

-Οσοι έχουν τις προϋποθέσεις να αποχωρήσουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

-Οσοι κατοχυρώνουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τις κατ' έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον νόμο Λοβέρδου δύνανται να συνταξιοδοτηθούν υπό τις προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οσοι δηλαδή συμπλήρωσαν το 2010 και το 2011 ή συμπληρώνουν ως τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα ένσημα και το όριο ηλικίας που ζητά ο νόμος, (θεμελιωμένα δικαιώματα) δεν θίγονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα και όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του 2010 ή του 2011 ή του 2012, αλλά δεν έχουν την ηλικία που ζητά ο νόμος, επίσης δεν θίγονται καθώς κατοχυρώνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με το όριο ηλικίας που ισχύει την κάθε χρονιά.

-Εξαιρουνται- επίσης- συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων, όπως τυφλοί και από τα δύο μάτια, παραπληγικοί/ τετραπληγικοί, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί κ.ά., με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%: αυτοί συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις.

- Οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων: συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας.

- Οι μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών: συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης και του 50ού (μειωμένη σύνταξη) ή 55ου έτους της ηλικίας (πλήρης σύνταξη).

6. ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: Από 1/4/2013 ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται μέσω πράξης υπουργικού συμβουλίου με το νέο σύστημα κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. Στη διαδικασία θα πρέπει να προβλέπεται η διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και άλλους επιστημονικούς φορείς. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν. 4046/2012 και οι επακόλουθες τροποποιήσεις αυτών, ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών καθορίζονται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ηλικίας 25 ετών και άνω, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας 25 ετών και άνω, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 26,18 ευρω. Ο κατά τα ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ηλικίας 25 ετών και άνω, προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας 25 ετών και άνω, προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30%. για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

β) Για τους υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρω. Ο κατά τα ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μια τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 ετών και άνω. Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για τη συμπληρωθείσα προϋπηρεσία την 14.2 2012.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ: Βαθιά μπαίνει το μαχαίρι του μνημονίου στα ειδικά μισθολόγια σε ποσοστά που ξεκινούν από 2% και φτάνουν έως και 27%. 200.000 δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, γιατροί ΕΣΥ, διπλωμάτες, ένστολοι και αρχιερείς θα υποστούν μείωση των αποδοχών τους αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2012, χάνοντας ακόμα και 1.111 ευρώ τον μήνα και αυτό μόνο από τον βασικό μισθό και χωρίς να υπολογίζονται οι περικοπές και οι καταργήσεις επιδομάτων. Μάλιστα η κυβέρνηση υπολογίζει ότι απο τις περικοπές αυτές θα εξοικονόμησει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρω.

Σύμφωνα με τα όσα ψηφίσθηκαν στην Βουλή οι υψηλότερες περικοπές προβλέπονται για τον κλάδο των δικαστικών. Συγκεκριμένα ο ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα υποστεί περικοπή 1.111 ευρω μόνο από τον βασικό μισθό των 4.134 ευρω που λαμβάνει σήμερα με αποτέλεσμα και ο βασικός του μισθός να διαμορφωθεί στα 3.023 ευρω. Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου από 3.721 ευρω βασικό μισθό θα παίρνει 2880, ενώ ο Αρεοπαγίτης από 3.307 ευρω θα «πέσει» στα 2.525 ευρω χωρίς ωστόσο στα ποσά αυτά να συνυπολογίζονται επιδόματα και τυχόν λοιπές προσαυξήσεις. Για τους πανεπιστημιακούς οι μειώσεις κυμαίνονται από 118 έως 316 ευρώ τον μήνα μόνο από τον βασικό μισθό ενώ, αν προστεθούν και οι μειώσεις των επιδομάτων τότε οι μηνιαίες απώλειες μπορεί να φτάσουν έως και τα 511 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος λαμβάνει σήμερα 1.775 ευρώ βασικό μισθό, 475 ευρώ επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, 333 ευρώ αποζημίωση για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και 276 ευρώ για ειδικό ερευνητικό επίδομα, χάνει 511 ευρώ τον μήνα. Συγκεκριμένα 316 ευρώ από τον βασικό μισθό, 85 ευρώ από το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, 60 ευρώ από την αποζημίωση βιβλιοθήκης και 50 ευρώ από το ειδικό ερευνητικό επίδομα. Επισης λέκτορας ο οποίος σήμερα ελάμβανε 1.183 ευρω πλέον θα έχει βασικό μισθό 1065 ευρω, δηλαδή θα υποστεί μείωση κατά 118 ευρω ενώ μειώσεις θα έχει και σε στα επιδόματα που προσαυξάνουν το βασικό μισθό του. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ οι μειώσεις στον βασικό μισθό αρχίζουν από 20 ευρώ για τους ειδικευόμενους και φτάνουν τα 390 ευρώ για στους συντονιστές - διευθυντές. Για παραδειγμα διευθυντής στο ΕΣΥ που είχε βασικό μισθό 2054 ευρω πέφτει στα 1.580 ευρω ( μείωση 474 ευρω). Όμως μεγάλες μειώσεις γίνονται και στα επιδόματα που προσαυξάνουν τον βασικό μισθό, με αποτέλεσμα οι συνολικές μειώσεις αποδοχών να ξεκινούν από τα 87 ευρώ για τους ειδικευόμενους γιατρούς και να φτάνουν ακόμα και τα 577 ευρώ για τους διευθυντές. Οι απώλειες διευρύνονται και με μειώσεις στις αποζημιώσεις εφημερίων και σε άλλα ειδικά επιδόματα. Ενδεικτικό είναι ότι το ωρομίσθιο των εφημερίων θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042% ( από 0,0059%) επί του βασικού μισθού. Για τους διπλωματικούς υπαλλήλους οι μηνιαίες απώλειες επί του βασικού μισθού κυμαίνονται από 56 έως 335 ευρώ. Για παράδειγμα ο Πρέσβης από 2.234 ευρω που είχε βασικό μισθό πλέον θα παίρνει 1.899 ευρω (μείωση 335 ευρω), πληρεξούσιος υπουργός Α΄ τάξης από 2.066 ευρω στα 1772 ευρω ( μείωση 294 ευρω), ενώ ακόλουθος πρεσβείας από 1117 ευρω πέφτει στα 1.061 ευρω ( μείωση 56 ευρω). Επίσης για τους διπλωματικούς υπάλληλους προβλέπονται μειώσεις και: στο κίνητρο απόδοσης για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας από τα 146 ευρω στα 130 ευρω, στο επίδομα ξενίας-παράστασης το οποία κυμαίνεται ανάλογα με το βαθμό απο 231 ευρω εως και 318 ευρω. Για τους στρατιωτικούς- που αποτελούν και την πολυπληθέστερη ομάδα αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια- οι μειώσεις στον βασικό μισθό διαμορφώνονται από 8 έως 464 ευρώ τον μήνα. Για παραδειγμα οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΕΣ, ΛΣ, απο 2337 ευρω βασικό μισθό θα παίρνουν πλέον 1873 ευρω ( μείωση 464 ευρω), o βασικός μισθός του αντιστράτηγου απο 1753 ευρω διαμορφώνεται στα 1479 ευρω ( μείωση 274 ευρω ) ενώ ο βασικός μισθός νέος Ανθυπασπιστή από 863 εύρο διαμορφώνεται στα 823 ευρω ( μείωση 40 ευρω) και ο βασικός μισθός του δεκανέα από 512 ευρω πέφτει στα 499 ευρω το μήνα. Τέλος, ανάλογες περικοπές προβλέπονται και για τα ειδικά μισθολόγια ιατροδικαστών, ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, μελών ΔΕΠ των Ανώτατων στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ και ειδικού διδακτικού προσωπικού, ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, συμβούλων και παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συμβούλων και εισηγητών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Μαζικές υποχρεωτικές μετακινήσεις, αυστηροποίηση του πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων, ουσιαστική συρρίκνωση των υπηρεσιών και προσλήψεις στην κυριολεξία με το σταγονόμετρο, είναι μερικές από τις βασικότερες αλλαγές που φέρνουν οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν.

9. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Το τρίτο ψαλίδι μέσα σε τρία χρόνια, επέρχεται στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με το νέο μνημόνιο που προβλέπει πλήρη κατάργηση των επιδομάτων των εορτών και του επιδόματος αδείας, την επέκταση του ενιαίου μισθολογίου σε όλο το δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά, ο σημερινός χαμηλότερος μισθός των 711 ευρώ για νέο υπάλληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα κατρακυλήσει στα 560 ευρώ. Ο μισθός υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 25ετή προϋπηρεσία από τα 1.275 ευρώ θα πέσει στα 900 ευρώ. Ο μισθός υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 25ετή προϋπηρεσία από τα 1400 ευρώ θα πέσει στα 1050 ευρώ.

10. ΔΕΚΟ: Από την Πρωτοχρονιά, το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται στις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ και αυτόματα παύουν να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλες οι διατάξεις νόμων που ισχύουν για τους δημόσιους οργανισμούς, με τις απώλειες να φθάνουν έως και το 25%.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις