Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

 ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ 1-1-2024 :ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

-ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟ 2024
-ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Νωρίτερα, από 1-1-2024, θα ερθει  το ξεπάγωμα των τριετιών(επιδομα προυπηρεσίας) στον ιδιωτικό τομέα  το οποίο σημαινει αύξηση έως και 30% για χιλιάδες εργαζόμενους. Οι αυξήσεις ξεκινούν από 78 ευρώ και φτάνουν έως και 234 ευρώ και θα έρθουν νωρίτερα για τους παλαιούς με σημαντική προϋπηρεσία πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και αργότερα για τους νεότερους μισθωτούς, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του δικαιώματος τους.
Η σχετική  νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ώστε να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί από 1/1/2024. Το επίδομα προϋπηρεσίας- 10% ανά τριετία- είχε παγώσει τον Φεβρουάριο του 2012 με νόμο που εντάχθηκε στο δεύτερο μνημόνιο.Το «πάγωμα» -δηλαδή ο αποκλεισμός από τις τριετίες- αφορούσε όσους εργαζόμενους συμπλήρωναν μια, δύο ή και τρείς τριετίες προϋπηρεσίας από το 2012 και εντεύθεν. Όσοι είχαν συμπληρώσει τη απαραίτητη προϋπηρεσία έως τον Φεβρουάριο του 2012 διατηρούσαν το επίδομα.Η δέσμευση της χώρας με τον αντίστοιχο μνημονιακό νόμο προέβλεπε την επαναφορά των τριετιών, όταν μειωθεί η ανεργία στη χώρα μας κάτω από το 10%.
Σύμφωνα με τη προωθούμενη ρύθμιση(σχετική εξαγγελία εγινε χτές από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ) οι νέοι εργαζόμενοι, δηλαδή όσοι προσλήφθηκαν μετά τις 14/2/2012, θα αρχίζουν να «μετρούν» χρόνο προϋπηρεσίας (άρα και δικαίωμα επιδόματος 10%) για πρώτη φορά το 2024. Άρα με τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, δηλαδή το 2027, θα λάβουν το επίδομα.Για όσους ήδη είχαν εξασφαλίσει χρόνο προϋπηρεσίας το 2012, αλλά δεν συμπλήρωναν τριετία, θα συνεχίσει να μετρά ο χρόνος τους από το 2024. Το ξεπάγωμα αφορά μόνο για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από ενεργές συλλογικές συμβάσεις.
Ωστόσο η προωθούμενη ρύθμιση της κυβέρνησης περιλαμβάνει δυο ‘’φρένα:
1.Απαγόρευει αναδρομικές αξιώσεις από πλευράς εργαζομένων για το διάστημα μεταξύ 14/2/2012 έως 31/12/2023
2.Οσοι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς τους, το διάστημα 2012 -2023, οι οποίες υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα, τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα και ο εργοδότης δεν υποχρεούται να δώσει κανένα επίδομα προϋπηρεσίας.
Πιο αναλυτικά - οπως επισημαίνει το υπουργειο Εργασίας - για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ανοίγει η προσμέτρηση από 1.1.24 και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετιες στον κατώτατο ή 3ετιες, 5ετιες ή άλλες κλίμακες που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις.
Από 1.1.2024:
Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14.2.2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.
Ενας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1.1.24 θα τρέχει ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία Δηλαδή 780 ευρώ για 0 ως 3 χρόνια, 858 ευρώ για 3 έως 6 χρόνια, 936 ευρώ για 6 έως 9 χρόνια και 1.014 με πάνω από 9 έτη
Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012
1) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού .
2) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,2=936)
3) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,3=1014)
Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων τα παραπάνω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων. Σε περίπτωση επίσης που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.Σημειώνεται ότι το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφόρων.
ΜΙΣΘΟΙ: :Κατά 5-6% θα αυξηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο (2024) ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα  ώστε να φθάσει στα 820-830 ευρω(από 780 ευρω) .Ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού θα εκκινήσει – εκ νέου – στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 – ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μισθός μέχρι το τέλος του Μαΐου του 2024.Εκτιμάται ότι ο νέος μισθός θα κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, οπότε θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ – επιπλέον – έως το 2027 για να επιτευχθεί στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ που είναι και ο κυβερνητικός στόχος. Στον ιδιωτικό τομέα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά κατά 20% από το 2019. Από 650 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, στα 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, στα 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και στα 780 ευρώ τον Απρίλιο του 2023 (συνολική αύξηση 130 ευρώ).
Παραλληλα το νέο έτος αυξάνονται οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων (663.000) και παράλληλα αυξάνονται μια σειρά από επιδόματα και επιπλέον παροχές που λαμβάνουν (αύξηση οικογενειακής παροχής, επιδόματος θέσης ευθύνης, επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, παραμεθορίου κ.ά.). Το μέσο ετήσιο όφελος για τον κάθε δημόσιο υπάλληλο, από το συνδυασμό των παραπάνω αυξήσεων, ανέρχεται σε επιπλέον 1.292 ευρώ μικτά ή 800 ευρώ καθαρά.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ :Αύξηση στις συντάξεις τους κοντά στο 3,5% θα δουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι από 1-1-2024.Με βάση τα δεδομένα που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, το τελικό ύψος της αύξησης των συντάξεων δεν θα υπερβεί το 3,5% κατ’ εφαρμογή του σχετικού νόμου και θα είναι ίσο με το άθροισμα του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρούμενο διά 2. Εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφωθεί φέτος στο 2,3%, όπως προβλέπει το Πρόγραμμα Σταθερότητας, ο πληθωρισμός φτάσει στο 4%, συμπεριληφθεί και το υπόλοιπο του 2022 από την υψηλότερη ανάπτυξη την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό θα κυμανθεί κοντά στο 3,5%.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ :Σύμφωνα με τις εξαγγελίες το πρωθυπουργου το επίδομα προσωπικης διαφοράς στους συνταξιουχους θα καταβληθεί τελικά τέλος Δεκεμβρίου και όχι τον Ιανουάριο του 2024.Σε κάθε περίπτωση πάντως το ποσό του επιδόματος θα είναι μικρότερο από πέρσι κι αυτό επειδή η ίδια η αύξηση των συντάξεων είναι μικρότερη.Υπενθυμίζεται πως πέρσι η αύξηση ήταν 7,75%. Φέτος υπολογίζεται πως η αύξηση θα κυμανθεί από 3% έως3.5% καθώς είναι συνάρτηση του πληθωρισμού (που αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4,5%) και της ανάπτυξης (που αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2% με 3%
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:Αυξάνεται κατά 8% το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Δεκέμβριο και θα διαμορφωθεί στα 216 ευρώ από 200 ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Έτσι το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ξεκινάει πλέον από τα 216 ευρώ το μήνα και θα προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού. Ειδικότερα οδοί παίρνουν σήμερα 200 ευρώ θα λάβουν 216 ευρώ, όσοι παίρνουν 300 ευρώ θα πάρουν 324 ευρώ ενώ όσοι παίρνουν σήμερα 400 ευρώ το μήνα θα λάβουν 432 ευρώ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ :Όσοι ξεκίνησαν να δουλεύουν μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά. Έτσι ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο των 780 ευρώ και ξεκίνησε να δουλεύει μετά τον Φεβρουάριο του 2012 θα πάρει αύξηση για πρώτη φορά το 2027 (2024 - 2026), 10% επί του τότε κατώτατου μισθού όποιος κι αν είναι τότε ο ελάχιστος μισθός.
Ας υποθέσουμε πως ο βασικός μισθός είναι 780 ευρώ, ο εν λόγω εργαζόμενος θα δικαιούται, αναλόγως την προϋπηρεσία του μετά την 1/1/2024 ανά τριετία προσαύξηση 10%. Δηλαδή θα λαμβάνει:
0 ως 3 χρόνια: 780 ευρώ
3 έως 6 χρόνια: 858 ευρώ
6 έως 9 έτη: 936 ευρώ
πάνω από 9 έτη: 1.014 ευρώ
Για παράδειγμα, εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό που ξεκίνησε να δουλεύει το 2014. Σήμερα παίρνει 780 ευρώ. Δικαιούται προσαύξηση το 2027 λόγω μιας 3ετίας, 10% επί του τότε βασικού μισθού. Αν ο ελάχιστος μισθός το 2027 είναι 960 ευρώ, θα δικαιούται και μια προσαύξηση 96 ευρώ: Σύνολο μισθού 1.056 ευρώ.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ : Αμεσες θα είναι οι αυξήσεις για όλους όσοι είχαν ήδη συμπληρώσει χρόνια προϋπηρεσίας έως τον Φεβρουάριο του 2012. Γι αυτούς, το δικαίωμα της αύξηση θα μπορεί να ασκηθεί ακόμη και εντός του 2024 (αν υπολείπονταν τον Φεβρουάριο του 2012 μόνο μερικοί μήνες για να συμπληρωθεί 3ετία) ή στις αρχές του 2025 αν υπολείπονταν από ένα έτος και πάνω.
Αναλυτικά γι αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012:
Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,1=858. Η αύξηση είναι 78 ευρώ). Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα λάβει 1/1/2025 προσαύξηση 10% επί του μισθού του. Αν όμως στο μεταξύ ο κατώτατος έχει αυξηθεί, π.χ. στα 820 ευρώ, θα λάβει προσαύξηση 82 ευρώ τον Γενάρη του 2025.
Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,2=936. Η αύξηση είναι 156 ευρώ). Αν όμως στο μεταξύ ο κατώτατος έχει αυξηθεί, π.χ. στα 820 ευρώ, θα λάβει προσαύξηση 164 ευρώ τον Γενάρη του 2025.
Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,3=1014. Η αύξηση είναι 234 ευρώ). Αν όμως στο μεταξύ ο κατώτατος έχει αυξηθεί, π.χ. στα 820 ευρώ, θα λάβει προσαύξηση 246 ευρώ τον Γενάρη του 2025 και μισθό 1.066 αντί των 820 ευρώ.

-----------------------------------

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Αν περιμέναμε την εφαρμογή της μνημονιακής δέσμευσης να πέσει η ανεργία κάτω από 10%, δηλαδή σε ενάμιση χρόνο, τότε πολλοί μισθωτοί που έπιασαν δουλειά μετά τις 14 Φεβρουυαρίου του 2012 θα άρχιζαν να "χτίζουν” το δικαίωμα για τριετίες το 2029. Η 15η Φεβρουαρίου 2012 αποτελεί την 1η Ιανουαρίου 2024 σε σχέση με τον υπολογισμό των τριετιών.
Η τριετία ακολουθεί την πορεία του βασικού μισθού. Εκεί που προβλέπεται στις συμβάσεις εργαζομένων και έχουν δει αυξήσεις μπορεί να προσμέτρηση της τριετίας, σημείωσε, τόνισε ο κος Γεωργιάδης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συμψηφίζονται οι αυξήσεις που έλαβε με τις αυξήσεις του ξεπαγώματος των τριετιών, συμπλήρωσε.
Θέλουμε να βοηθήσουμε τους εργαζομένους οι οποίοι δεν έχουν δει καμία αύξηση εδώ και δώδεκα χρόνια και αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ανέφερε ο Υπ. Εργασίας. Με βάση τις τριετίες θα υπολογίζονται και όλα τα τα άλλα επιδόματα τα οποία παίρνουν οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό.
Στη διάταξη θα προβλέπεται ρητώς η μη αναδρομικότητα. Αν επιβάλαμε 30% αυξήσεις αναδρομικά, οι μισοί εργαζόμενοι θα έχαναν τη δουλειά τους.’’


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις