Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

 

 

 

 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΑ 62  ΕΝΤΟΣ  ΤΟΥ 2023

 

Συνταξιοδοτηση  πριν τα 62-  και μάλιστα με αυξημένη συνταξη -εχουν τη δυνατότητα   χιλιάδες  ασφαλισμένοι  για το  2023.Από 1ης/1/2023 τίθενται σε εφαρμογή αλλαγές στις ηλικίες συνταξιοδότησης και αρκετές από τις ευνοϊκές προϋποθέσεις τερματίζονται. Ωστόσο, όσοι θα τις έχουν κατοχυρώσει ή ακόμη καλύτερα όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου, ως το τέλος του 2022 με όρια ηλικίας ως το 62ο έτος, θα έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν χωρίς να επηρεαστούν από τις αλλαγές.Οι διατάξεις για σύνταξη πριν από τα 62 ή και στα 62 ισχύουν για τους παλαιούς -πριν το 1992 ασφαλισμένους- σε όλα τα Ταμεία μισθωτών, δηλαδή του Δημοσίου, του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ, των Τραπεζών και άλλων πρώην ειδικών ταμείων. Την ίδια δυνατότητα έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν διαδοχική ασφάλιση από ΟΑΕΕ σε ΙΚΑ ή Δημόσιο, αρκεί η τελευταία τους ασφάλιση να είναι με καθεστώς μισθωτών.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση των συνταξεων  που έρχεται   από 1-1- 2023 για όλους τους σημερινούς  συνταξιούχους του ΕΦΚΑ,  θα επηρεάσει και όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύνταξη εντός του 2023. Κι αυτό καθώς τόσο το ποσό της εθνικης  συνταξης  όσο και το ποσό της ανταποδοτικής επηρεάζονται από τον πληθωρισμό και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.   

Ειδικότερα, από την 1/1/2023 θα αυξηθεί η Εθνική Σύνταξη με βάση το μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.  

Η εν λόγω αύξηση  θα είναι της τάξης του 7,75% με το ποσό της Εθνικής Σύνταξης να διαμορφώνεται στα 413,76 €. Έτσι όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2023 πρόκειται να δει το τμήμα της σύνταξης που αφορά την Εθνική Σύνταξη να αντιστοιχεί σε 413,76 €, από 384 ευρώ σήμερα. Συνεπώς από το τμήμα της Εθνικής σύνταξης το όφελος είναι 29 ευρώ.   

Είναι αυτονόητο ότι τυχόν περικοπές στην Εθνική Σύνταξη που αφορούν τα έτη παραμονής στην Ελλάδα (ως 40), τα έτη ασφάλισης (λιγότερα από 20) ή την περικοπή λόγω πρόωρης σύνταξης   

Από την 1/1/2023 θα αυξηθεί το ποσό των συντάξιμων αποδοχών που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η Ανταποδοτική Σύνταξη με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2022. Η εν λόγω αύξηση αφορά την ένταξη του 2022 στα έτη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και στη χρήση του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον υπολογισμό της βάση εξαγωγής της Ανταποδοτικής Σύνταξης.  

Για το  2023  τα ισχύοντα για τη συνταξιοδοτηση πριν τα  62  εχουν ως εξης:

1.ΔΗΜΟΣΙΟ :Μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας θα παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα συμπληρώσουν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών από 1ης/1/2023 και είχαν την 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012.Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές (55-60 ετών) ως τις 31/12/2022 με 25ετία ως το 2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε και πριν από το 62ο έτος.

2.IKA:Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα ως το 2012 με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και που επεδίωκαν να αποχωρήσουν με 35ετία στο αντίστοιχο όριο ηλικίας η δυνατότητα εξόδου δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι εδώ το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 και 6 μήνες. 

-Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ στα βαρέα που κατοχυρώνουν δικαίωμα με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά η δυνατότητα εξόδου δίνεται για το 60ο τους έτος για μειωμένη σύνταξη και το 62ο για πλήρη. Η μείωση στην επιλογή της μειωμένης στα 60 είναι 46 € σε σύγκριση με την αντίστοιχη πλήρη. 

-Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ στα βαρέα που κατοχυρώνουν δικαίωμα με 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά η δυνατότητα εξόδου δίνεται για το 62ο τους έτος για πλήρη σύνταξη. 

-Για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ στα βαρέα που κατοχυρώνουν δικαίωμα με 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά η δυνατότητα εξόδου δίνεται με βάση το έτος θεμελίωσης: 

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 με πλήρη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και στο μέλλον (2023, 2024, 2025 κοκ). 

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 με πλήρη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και στο μέλλον (2023, 2024, 2025 κοκ). 

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 με πλήρη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και στο μέλλον (2023, 2024, 2025 κοκ). 

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα από την 1/1/2013 κι έπειτα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 52 με πλήρη σύνταξη. 

 -------------------------------------------------------------

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Οι προϋποθέσεις για τη μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο μετά τη νέα ρυθμιση διαμορφώνονται ως εξής:

Άνδρες με 25ετία ως το 2010 και ηλικία 60 ετών ως το 2022 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη και βγαίνουν οποτεδήποτε το επιθυμούν. Όσοι έχουν την 25ετία ως το 2010 αλλά κλείνουν το 60ό έτος από 1ης/1/2023 θα έχουν αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη κατά 2 έτη και θα βγουν στα 62.

Γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και ηλικία 55 ετών ως το 2022 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη και βγαίνουν οποτεδήποτε το επιθυμούν. Όσες κλείνουν τα 55 από 1ης/1/2023 θα έχουν αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη κατά 7 έτη και θα βγουν στα 62.

Άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022 παίρνουν μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε το επιθυμούν, ενώ αν κλείνουν τα 56 μετά την 1η/1/2023 θα έχουν αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη κατά 6 έτη και θα βγουν στα 62.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις