Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(ΟΔΗΓΟΣ)

Περίπου 15.000  εκπαιδευτικοί εχουν  εφέτος  τη δυνατότητα   συνταξιοδότησης,  με αιτήσεις  παραίτησης από την 1η Φεβρουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου.Οι  αιτήσεις παραίτησης  των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση υποβάλλονται φέτος πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, καθώς οι σχετικές ημερομηνίες άλλαξαν από την περσινή χρονιά,  με ρύθμιση του άρθρου 46 του νόμου 4777/2021.Μάλιστα  οσοι  εχουν πάνω από  30  συντάξιμα  έτη  θα  λάβουν και μεγαλύτερη  ανταποδοτική  σύνταξη  αφου αυξήθηκαν   τα  ποσοστά  αναπλήρωσης  των κύριων  συντάξεων.

Οσες παραιτήσεις υποβληθούν   το  δεκαήμερο 1-10  Φεβρουαρίου 2022 , θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2022. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 11η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση ΚΥΣΔΕ. Όσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λαμβάνουν μετά την 1/1/2022 την προσωρινή σύνταξη που θα ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011 ενώ θα περιμένουν από 28 – 36 μήνες για την έκδοση οριστικής απόφασης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι συντάξεις εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα δεν ανήκουν στις κατηγορίες εκείνων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένους ιδιώτες μέσω ΕΦΚΑ.

Υπογραμμίζεται ότι οσοι εκπαιδευτικοί, προτού αποφασίσουν την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που δεν θίγονται από τις νέες ηλικιακές αυξήσεις που επέφερε ο Ν. 4336/2015, δηλαδή να ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά όρια ηλικίας. Εάν πάλι ανήκουν στις κατηγορίες που υπόκεινται σε αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέπει να βεβαιωθούν για την ορθότητα του νέου ορίου ηλικίας.

Τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μέχρι τις 18/8/2015 είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή είχαν συμπληρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται, δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας, αλλά με τα παλαιά, δηλαδή αυτά που ίσχυαν πριν τις 18/8/2015. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί, στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, αποφεύγοντας μάλιστα τα 62 και τα 67.

Στην κατηγορία των προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών ανήκουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα έως την 31/12/2021 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία στις 31/8/2022.Με υποβολή αίτησης το Φεβρουάριο μπορούν να αποχωρήσουν    εφέτος  οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015, είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2022.Επιπρόσθετα, αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους έως τον Αύγουστο του 2022, καθώς θα επέλθει η αυτοδίκαιη απόλυση τους. Οσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους από την 1/9/2022 κι έπειτα θα απολυθούν αυτοδίκαια τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή, την επόμενη σχολική χρονιά.

Θα  πρέπει  να επισημανθεί  ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κάνει χρήση πλασματικών ετών (στρατός, σπουδές, τέκνα κλπ.) για να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από τα σημερινά γενικά όρια ηλικίας (62, 67). Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι γεγονός ότι η αναγκαιότητα αυτή έχει καταστεί ασύμφορη οικονομικά. Ωστόσο, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να οδηγήσει στην σύνταξη σε χαμηλότερα των 67 όρια ηλικίας.Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει άμεσα να ελέγξουν την δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, καθώς η δυνατότητα αυτή μπορεί να τους οδηγήσει πολλά χρόνια νωρίτερα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Θα πρέπει όμως, σε κάθε περίπτωση, να υπολογίσουν ταυτοχρόνως, το κόστος της εξαγοράς, καθώς, μετά την έκδοση του Ν. 4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου) έχει αυξηθεί αρκετά ιδίως στο Δημόσιο.Επισημαίνεται ότι αιτήσεις εξαγορών ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος, μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση, είτε με δόσεις, είτε ακόμη και με παρακράτηση από τη σύνταξη.

-ΠΙΝΑΚΑΣ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΟ  2022

-Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31/12/1982 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ώστε να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας μέχρι την 18/8/2015.

-Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015 ή τα 50 ως την 31/12/2015 και το 55ο έτος της ηλικίας τους ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

-Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

-Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010 οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

-Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

-Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2016 αλλά και ηλικία 59 ετών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2017 αλλά και ηλικία 59 ετών και 6 μηνών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2018 αλλά και ηλικία 60 ετών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2019 αλλά και ηλικία 60 ετών και 6 μηνών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2020 αλλά και ηλικία 61 ετών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 6 μηνών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/8/2020 αλλά και ηλικία 60 ετών και 3 μηνών ως την 31/8/2022.

-Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2021 οι οποίοι μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.

-Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2010 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με το ν. 3075/2002 στα 60 με πλήρη σύνταξη και μέχρι 31/8/2022 έχουν ηλικία το πολύ μέχρι 63 ετών και 6 μηνών (οι εν λόγω μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως όριο ηλικίας ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις