Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

ΟΙ 6  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Σε  εξι ανέρχονται οι κατηγορίες  των συνταξιούχων που θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά  λόγω της  εφαρμογής  του νομου Βρούτση-αρχης  γενομένης από αυριο Πεμπτη-είτε λόγω δικαστικών αποφάσεων ή των νέων ασφαλιστικών  ρυθμίσεων.
1.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:Με  τις συντάξεις Οκτωβρίου(τέλος  Σεπτεμβρίου) θα  καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά  12μηνου σε οσους   συνταξιούχους εχουν  πάνω από 30 συντάξιμα ετη, σε  εφαρμογή του νόμου Βρούτση, λόγω της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης.Οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι δηλαδή παίρνουν σύνταξη με 30 και άνω έτη ασφάλισης μετά τις 13 Μαΐου του 2016 (με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου-ν.4387/2016), θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση στην τσέπη ενώ όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν την αύξηση επάνω από το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς
Οι παλαιοί συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση με δύο τρόπους:
-Με μεγαλύτερη σύνταξη και χωρίς προσωπική διαφορά. Η αύξηση θα είναι πραγματική, καθώς θα ξεπεράσει το ποσό της προσωπικής διαφοράς και θα φανεί στην τσέπη.
-Με μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά με μικρότερη προσωπική διαφορά.Σε  αυτή την περίπτωση η σύνταξη θα αυξηθεί μεν, αλλά αν η αύξηση δεν ξεπεράσει την προσωπική διαφορά, το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο στην τσέπη, πλην όμως ένα τμήμα της προσωπικής διαφοράς που ήταν επικίνδυνο για περικοπές θα έχει μετατραπεί σε σύνταξη.
2ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ:Με επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας , θα αυξηθεί το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης από το 50% στο 80% για τους μισθωτούς και στο 70% για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.Αυτό θα γίνει και με αναδρομική καταβολή.
3.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:Αυριο  Πέμπτη  θα καταβλήθούν τα αναδρομικά  οκταμήνου των επικουρικών συντάξεων σε  245.000  δικαιούχους  .Ετσι θα καταβληθούν τα αναδρομικά 8 μηνών από τις αυξήσεις επικουρικής σύνταξης για το διάστημα απο τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2020. Πρόκειται για τις αυξήσεις που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιούνιο.Τα ποσά των αναδρομικών θα κυμαίνονται μεσοσταθμικά  εως  1.700 ευρω. Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είχαν περικοπές το καλοκαίρι του 2016 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, επειδή τότε το άθροισμα της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία  του  υπουργείου Εργασίας η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων, είναι  οι 162.000ι πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ) και θα λάβουν μέσο ποσό αναδρομικών 624 ευρώ. Τα υψηλότερα ποσά θα λάβουν πρώην τραπεζοϋπάλληλοι της Πίστεως και της Εμπορικής, (εως 1.700 ευρω).Ταυτόχρονα, 21.600 ναυτικοί δικαιούνται να λάβουν 1.112 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ στα 980 ευρώ κυμαίνεται ο μέσος όρος των αναδρομικών των δικηγόρων. Παράλληλα 73.500 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από 80 ευρώ συνολικά ο καθένας  κατά μέσο όρο, ενώ μικρότερα είναι τα αναδρομικά των αστυνομικών, των πυροσβεστών κ.α
4.ΕΦΑΠΑΞ:Με  διάταξη του υπο κατάθεση  ασφαλιστικού  νομοσχεδίου  θα προβλεπεται προκαταβολη στο  εφαπαξ  στο οποίο μέχρι σήμερα, δεν δινόταν προκαταβολή.
Τώρα, με υπουργική απόφαση, που θα παρέχει εξουσιοδότηση στον υπουργό, θα υπάρχει η δυνατότητα για πρώτη φορά να γίνεται μία εκτίμηση του μέσου όρου του ύψους του εφάπαξ σε ταμεία διαφορετικά, διακριτά μεταξύ τους, Τέλος θα υπάρξει και ειδική διάταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, η οποία θα επιτρέπει τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία.
5.ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ   ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.Από τον Αύγουστο(με τις συντάξεις  Σεπτεμβρίου) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ευνοϊκό καθεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων. Η σύνταξη θα περικόπτεται κατά 30% αντί για 60% που προβλεπόταν με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Μάλιστα, επειδή το νέο μέτρο έχει τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο, θα καταβληθούν αναδρομικά που θα αφορούν τις συντάξεις του Μαρτίου 2020 και μετά.Ειδικότερα, όπως προβλέπεται σε σχετική υπουργική απόφαση, με το νέο καθεστώς από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 ισχύει η περικοπή της σύνταξης κατά 30% (από 60%) κατ’ εφαρμογή του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Έτσι, από την ημερομηνία αυτή ισχύει το νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται μεταβατικό στάδιο ένταξης στη νέα ρύθμιση, προκειμένου για την ομαλή υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν από τις 28/2/2020 είτε θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Με βάση όλα αυτά, οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης είτε λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής. Η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο συνταξιούχο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ) για την αναληφθείσα εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα.
Η εφαρμογή των νέων διατάξεων αφορά στη χρονική περίοδο που παρέχεται η αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, και όχι τη χρονική περίοδο καταβολής των σχετικών αμοιβών για την αναληφθείσα δραστηριότητα.
Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 28/2/2020 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς και πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, με βάση το προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς και αναλαμβάνουν την ασκούμενη δραστηριότητα μετά τις 28/2/2020.
Προκειμένου για τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13/5/2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνταν από τις επιπτώσεις της απασχόλησής τους αυτής, με βάση ειδικές διατάξεις, και οι οποίοι συνεχίζουν την εργασία τους και μετά τις 28/2/2020, δίνεται μεταβατική περίοδος ενός έτους για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νέου νόμου. Συγκεκριμένα, θα συνεχίζουν να εξαιρούνται έως και τις 28/2/2021. Οι συνταξιούχοι αυτοί, εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους, θα υπαχθούν στο ρυθμιστικό πεδίο των νέων διατάξεων από την 1/3/2021.
6. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΛΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.Σε …αναμένα  κάρβουνα  καθονται οι παλιοί   συνταξιούχοι (πριν το νόμο Κατρούγκαλου) αναμένοντας  την κρίσιμη απόφαση του ΣτΕ  για τα αναδρομικά Η απόφαση μετατίθεται για εντός του Ιουλίου με πιθανές ημερομηνίες την  10η Ιουλίου ή την 17η Ιουλίου.Η  απόφαση αυτή   θα  αφορά 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και θεωρείται ξεκάθαρο πως θα αφορά μόνο τους διαδίκους. Δηλαδή μόνο όσους εχουν προσφύγει αφου το  Δικαστήριο δεν εχει δικαιοδοσία να επεκτείνει την εφαρμογή μιας απόφασης. Επαφίεται δηλαδή στην πολιτική βούληση – η οποία είναι εκπεφρασμ   Σύμφωνα με εκτιμήσεις το πιθανότερο σενάριο είναι οι συνταξιούχοι να δικαιωθούν για το 11μηνο ανάμεσα στην προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.Σε αυτή την περίπτωση όπως ανέφερε εγγράφως ο ΕΦΚΑ στο ΣτΕ, το κόστος, για  όλους τους συνταξιούχους, υπολογίζεται στα 3,26 δισ. για τις κύριες συντάξεις και στα 723 εκατ. για τις επικουρικές, ήτοι 3,9 δισ. ευρώ μόνο για το επίμαχο 11μηνο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις