Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΖΩΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟ 2015

H κυβέρνηση εχει προτείνει στην τρόικα την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης(πρόωρες συνταξιοδοτήσεις).Ειδικότερα πρότεινε την αύξηση των ενδιάμεσων (πριν από το 62ο) ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2018 με την προσθήκη 2 ετών από την 1/1/2019 και 4 ετών από την 1/1/2020 έτσι ώστε την 1/1/2021 να ισχύει για όλους πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (οικοδόμους, εργαζόμενους σε στοές, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α) το 62 ο έτος για μειωμένη και το 67ο για πλήρη σύνταξη.Μετά τις αυξήσεις των ορίων που ήδη έχουν επιβληθεί με την προσθήκη 2-12 ετών για όσους θεμελιώνουν από την 1/1/2013 συνταξιοδοτικό δικαίωμα, στους υπόλοιπους "παλαιούς" ασφαλισμένους δίνεται περίοδος χάριτος 4 ετών.
Από αυτές τις παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό ‘διασώζονται’’ 150.000 εργαζόμενοι που έχουν «κλειδώσει» συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αναλυτικά οι κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα είναι οι εξής:
1 Αντρες στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι και το 2010 και συμπληρωμένο πλέον το 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη (μειωμένη στα 60). Αν η 25ετία συμπληρώθηκε το '11, οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι 56 ετών για μειωμένη σύνταξη (στα 61 δικαιούνται πλήρη). Αν ο απαιτούμενος χρόνος συμπληρώθηκε το 2012, πρέπει να είναι 58 ετών για μειωμένη.
2 Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 και συμπληρωμένο το 60ό έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη (στα 55 μειωμένη). Για τη διετία 2011-2012 ισχύει ό,τι αναφέρθηκε για τους άντρες.
3 Αντρες στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που είχαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 και συμπληρωμένο το 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη (στα 60 μειωμένη).
4 Γυναίκες στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που έχουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 και συμπληρωμένο το 60ό έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη (στα 55 μειωμένη).
5 Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 στο Δημόσιο και στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που έχουν ήδη 35ετία. Αποχωρούν χωρίς όριο.
6 Ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992 στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών που συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2012. Αν η συμπλήρωση των ετών ασφάλισης έγινε μέχρι και το 2010, διασώζονται εφόσον είναι 58 ετών. Το 2011 πρέπει να έχουν το 58ο έτος και 36 έτη, ενώ για το 2012 χρειάζονται 37 έτη και το 59ο έτος.
7 Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπλήρωσαν 10.500 ένσημα μέχρι το τέλος του 2010 και είναι 58 ετών γλιτώνουν. Επίσης διασώζονται όσοι είχαν 10.800 ημέρες ασφάλισης το 2011 και είναι 58 ετών ή 11.100 ημέρες το 2012 και είναι 59 ετών.
8 Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Διασώζονται αν έχουν πιάσει το κατά περίπτωση όριο. Προσοχή καθώς απαιτούνται 1.000 ημέρες στα βαρέα την τελευταία 13ετία.
9 Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα. Διασώζονται αν είχαν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης το 2010 και συμπληρωμένο το 62ο έτος. Αν η συμπλήρωση των ενσήμων γίνεται το 2011, πρέπει να έχουν κλείσει το 63ο έτος, ενώ για το 2012 πρέπει να έχουν φτάσει το 63ο έτος και τους 6 μήνες.
10 Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα. Οι μισθωτές λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών (πλήρη από τα 57 μέχρι τα 59) ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Για τη μειωμένη απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία.
11 Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ. Οσοι συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης το 2010 γλιτώνουν αν είναι πλέον 60 ετών. Το 2011 απαιτούνται 36 έτη και το 2012 χρειάζονται 37 έτη.
12 Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με 20 έτη. Διασώζονται όσοι το 2011 είχαν 21 έτη και έφτασαν πλέον τα 52. Επίσης γλιτώνουν όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα το 2012 και έφτασαν τα 23 έτη και το 55ο έτος.

Εξάλλου από το 2015 αλλαζει ο τροπος υπολογισμού των συντάξεων.Δηλαδή  χαμηλότερες συντάξεις θα καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους συνταξιοδοτούμενους από την 1/1/2015 σε σχέση με ό,τι θα έπαιρναν αν έβγαιναν στη σύνταξη ως τις 31/12/2014 ή είχαν ως τότε θεμελιώσει τις προϋποθέσεις εξόδου από την εργασία. Κατά συνέπεια, γλιτώνουν εκείνοι που είτε έχουν θεμελιώσει είτε θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως το τέλος του χρόνου. Όπως τονίζουν παράγοντες του υπουργειου Εργασιας,όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3863/2010 και ασκήσουν το δικαίωμά τους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, δεν θα θιγούν από τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης
Επισης χωρίς να υποστούν καμία μείωση από το νέο τρόπο υπολογισμού και καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορούν να βγουν στη σύνταξη επτά κατηγορίες ασφαλισμένων μέσα στο 2015.Οι επτά κατηγορίες ασφαλισμένων, που εξαιρούνται είναι:
– Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) έως το 2010, καθώς δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, ακόμη και αν προχωρήσουν μετά το 2015, όπως προβλέπει ο νόμος 3865/10 (νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη).
– Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συμπληρωμένη την 25ετία τα έτη 2011 και 2012, ή το 2013 και το 2014, καθώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015 χωρίς να έχουν αλλαγή στον υπολογισμό της σύνταξής τους.
– Οι ένστολοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 – 25έτη) έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και βάσει νόμου (3865/10) έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, άρα δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ακόμη και αν συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015.
– Οι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που έχουν 25ετία έως το 2012, αλλά συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μέσα στο 2015, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αναστολή, κλειδώνοντας από φέτος το ποσό της σύνταξής τους με ευνοϊκότερο υπολογισμό.
– Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου (ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δημόσια ιδρύματα κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις διατάξεις του ΙΚΑ είτε με του Δημοσίου. Συνήθως επιλέγουν τις διατάξεις του ΙΚΑ γιατί παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη. Οσοι αποχωρούν φέτος με τις διατάξεις του ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν και συμπληρωμένη την ηλικία συνταξιοδότησης, διαφορετικά, αν δηλαδή η ηλικία συμπληρώνεται το 2015, η σύνταξή τους θα βγει με το νέο τρόπο υπολογισμού και θα είναι μικρότερη.
– Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι και εξαιρούνται ρητώς από τις αλλαγές του 2015 ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
– Οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και κυρίως όσες συνταξιοδοτούνται κάτω από τα 55.
Τονιζεται ότι οι αλλαγές από την 1/1/2015 θα αφορούν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν έχουν σχέση με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που καθιερώνει ο Ν.3863/10, ο γνωστός και ως νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη.Ειδικότερα  για τους ασφαλισμένους που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά η σύνταξή τους θα αποτελείται από 3 τμήματα: Την βασική σύνταξη των  360 ευρώ . Το δεύτερο τμήμα θα αποτελείται από τις ασφαλιστικές εισφορές από την 1/1/2011 και μετά (πλήρως ανταποδοτικό). Και το τρίτο μέρος θα είναι η σύνταξη για τα έτη που έχουν διανυθεί μέχρι τις 31/12/2010 και αυτό θα υπολογιστεί με το παλιό τρόπο (όπως βγαίνει μέχρι σήμερα η σύνταξη ανά ταμείο).
Το  σχέδιο για τη βασική σύνταξη  σύμφωνα με τον Ν. 3863/10 εισάγεται στο Ασφαλιστικό για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά  οδηγεί σε μειώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 7% και 25% ανάλογα με τις αποδοχές των εργαζομένων με τις εισφορές στα Ταμεία τους. Παράδειγμα:Στο IKA για ασφαλισμένο με μισθό 1.500 ευρώ η σύνταξη 15ετίας το 2014 από τα 534,62 ευρώ πέφτει το 2016 στα 453,77 ευρώ, το 2020 στα 401,07 ευρώ, το 2022 στα 364 ευρώ και το 2026 (συμπλήρωση 15ετίας με το νέο σύστημα) στα 334,28 ευρώ. Mικρότερες είναι οι απώλειες για όσους συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης καθώς το 2014 η σύνταξη που αναλογεί είναι 1.260,18 ευρώ, για όποιον βγει στη σύνταξη το 2016 θα είναι 1.220 ευρώ, το 2020 στα 1.190 ευρώ, το 2022 στα 1.170 ευρώ και το 2026 στα 1.165 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις