Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

OI 10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2014


Οι 10 αλλαγές που επέρχονται το 2014 στο ασφαλιστικο με την ισχύουσα νομοθεσία είναι οι παρακάτω:
1. Δημιουργία στην επικουρική ασφάλιση ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων με νοητή κεφαλαιοποίηση που θα αποτελεί τη βάση χορήγησης της επικουρικής σύνταξης ανάλογα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών, με βάση το νόμο 3863/10, θα ξεκινήσει από 1/1/2015 με μεικτό σύστημα υπολογισμού για όσους είναι πριν από το 2001 και αποχωρούν μετά το 2015 (έως το 2014 με το ισχύον σύστημα και από 2015 και μέχρι τη συνταξιοδότηση με το νέο που θα οδηγεί σε μειώσεις) επηρεάζοντας και τις καταβαλλόμενες συντάξεις (προβλέπεται η ανά τρίμηνο προσαρμογή τους, με βάση τα οικονομικά των ταμείων).
2. Χορήγηση ΕΚΑΣ σε δικαιούχους μόνο μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, ακόμη και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με σύνταξη αναπηρίας. Θα το χάσουν κυρίως γυναίκες (λόγω συνταξιοδότησης σε ηλικίες κάτω των 65 ετών) και συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (άνδρες ? γυναίκες) που σε μεγάλο ποσοστό είναι επίσης κάτω των 65 ετών.

3. Εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος με χρησιμοποίηση νέας τεχνικής βάσης (συντελεστής βιωσιμότητας και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος). Με το νέο τρόπο δύο ασφαλισμένοι με τα ίδια έτη ασφάλισης και τις ίδιες εισφορές, αποχωρώντας με διαφορά 1 έτους μπορεί να έχουν διαφοροποίηση στο ύψος του εφάπαξ, ενώ με την τρόικα συζητείται η εφαρμογή διπλού συστήματος υπολογισμού του εφάπαξ για μεταβατική περίοδο (ένα τμήμα ποσού για την ασφάλιση με τα ήδη ισχύοντα + ένα τμήμα με το νέο τρόπο υπολογισμού για τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και μετά).

4. Αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη γήρατος (από 60 σε 60,5) σε γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ, που συμπληρώνουν 12.000 ημέρες ασφάλισης.
5. Αύξηση ορίου ηλικίας (από 60 και 9 μήνες σε 61 και 6 μήνες για πλήρη και από 58 και 9 μήνες σε 59 και 6 μήνες) σε ασφαλισμένους και ασφαλισμένες ΙΚΑ, που συγκεντρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

6. Αύξηση από 6 σε 7 των πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος ασφαλισμένος στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα με τις προϋποθέσεις μετά το 2013. Αν μπορεί να θεμελιώσει τις προϋποθέσεις του 2011 ή του 2012 θα μπορεί να αναγνωρίσει 4 ή 5 χρόνια, αντίστοιχα. Για εκείνους που θεμελιώνουν δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2010, ισχύουν τα παλαιά πλασματικά (στρατός, επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια έως 200 ημέρες η κάθε περίοδος, εκπαιδευτική άδεια μέχρι 2 χρόνια, άδεια ανατροφής και πλασματικά χρόνια παιδιών που έχουν γεννηθεί μετά το 2000).
7. Διαβίβαση των χρεών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυταπασχολουμένων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που ήδη έχει αναλάβει τις οφειλές προς ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
8. Μείωση από 74% σε 73% (με βάση το νόμο Ρέππα) του συντελεστή αναπλήρωσης σε Δημόσιο και Ειδικά Ταμεία για το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2008.
9. Μείωση στα επίπεδα του IKA των υψηλότερων εισφορών που καταβάλλονται από τα ενταγμένα στο IKA Tαμεία των πρώην ΔEKO και των τραπεζών. Tο μέτρο αφορά όλους τους παλαιούς (προσληφθέντες μέχρι 31/7/2008) εργαζόμενους σε OTE, OΣE, HΣAΠ, στα EΛTA, στην ETE, στην πρώην ETBA, στην TτE, και στην Eθνική Aσφαλιστική για τους οποίους καταβάλλονται υψηλότερες, έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το IKA, εισφορές και μεγαλύτερες, αναλογικά, συντάξεις.

10. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα στο ΙΚΑ με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν νομοθετικά στο πλαίσιο της σταδιακής, εντός 3 ετών (2014, 2015 και 2016), μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών του IKA.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις