Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ολη τη διαδικασία ρυθμισης των οφειλων από 48 εως και 100 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία- συνολικου υψους 12 δις. ευρω-προβλεπουν δυο υπουργικές αποφάσεις του υπουργου Εργασίας,Κοιν.Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιαννη Βρούτση.Προκειται για τη νεα αρχη και την πάγια ρυθμιση των οφειλών.Η ολη διαδικασία πάντως συνοδευεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες για οφειλέτες ανω των 5000 ευρω. Οσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση θα απωλέσουν τις όποιες διευκολύνσεις είχαν από προηγούμενες ρυθμίσεις. Η νέα ρύθμιση των έως και 48 δόσεων αφορά τις υποχρεώσεις προς τα Ταμεία έως την 31.12.2012. Επομένως, ο οφειλέτης για να κάνει χρήση των νεών διατάξεων αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων χρόνων πρέπει ,αρχικώς, να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013 -εάν υπάρχουν τέτοιες- μέσω της πάγιας ρύθμισης και στη συνέχεια να κάνει αίτηση για την ένταξη των παλαιότερων οφειλών. Αυτό σημαίνει ότι το χρέος του το οποίο διαμοιράζεται σε παλαιό και νεότερο θα ενταχθεί σε δύο ρυθμίσεις: Το χρέος του 2013 θα υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση 12 δόσεων (για τις εφορίες η αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ορίζει έως και 24 δόσεις) και στη συνέχεια το χρέος με κεφαλαιοποίηση έως 31.12.2012 θα υπαχθεί στο σύστημα των 48 δόσεων. Για΄ολους όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται μηνιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας στο οποίο θα αναγράφεται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.


ΝΕΑ ΑΡΧΗ:Οι οφειλες που υπάγονται στη ρυθμιση είναι οι εξης:

-Καθυστερούμενες εως την 31.12.2012 οφειλές μετά των νομίμων προσαυξήσεων ,τελών καθυστέρησης και λοιπων επιβαρύνσεων, οι οποιες δεν εχουν εξοφληθεί με ρυθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρυθμιση τμηματικης καταβολης οφειλων.

Μπορουν να υπαχθουν μετά από επιλογή του οφειλέτη:

-Καθυστερούμενες οφειλές εως την 31.12.2012 οι οποίες τελουν σε αναστολη εισπραξης.

-Καθυστερούμενες εως και την 31.12.2012 οφειλές που εχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οποίων οι οροι τηρουνται εφοσον επιλεγεί προγραμμα ρυθμισης με μικρότερο ή ισο αριθμο δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμο των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την προυποθεση ότι ο ανωτατος αριθμος δοσεων δεν υπερβαίνει τις 48 και δεν επεκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.Στην περίπτωση υπαγωγής στη νεα ρυθμιση επέρχεται απώλεια των διευκολυνσεων των προηγουμενων ρυθμισεων.

-Εξαιρουνται και δεν μπορει να υπάχθουν στη ρυθμιση οφειλέτες που εχουν καταδικαστεί ή εχει ασκηθεί κατ΄αυτων ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή.Ο οφειλέτης δηλώνει με υπευθυνη δηλωση του ότι δεν εχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν εχει ασκηθεί εναντιον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

-Κατ΄εξαιρεση για φυσικά προσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές εως 5000 ευρω-εφοσον δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή σε 48 δόσεις-ο αριθμος των δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματος τους με μέγιστο αριθμο δόσεων τις 100 ή ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, αποκλειόμενοι του ευεργετήματος των αντιστοιχων εκπτώσεων επι των κάθε ειδους προσαυξησεων, προσθετων τελών και αλλων επιβαρύνσεων.

-Η αιτηση υπαγωγής δυναται να υποπβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια ισχύος της ρυθμισης υπο τις εξης προυποθέσεις:

1.Η διάρκεια του διακανανονισμού δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30.6.2017.

2.Καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής.

3.Οσοι οφείλουν εισφορές από την 1.1.2013 εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές, πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρυθμιση.

Για την υπαγωγή στη ρυθμιση πρεπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθως και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, συμφωνα με τα υποβαλλομενα στοιχεία.

ΟΙ οφειλέτες πρεπει να εχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: Οι οφειλές που υπάγονται στην πάγια ρυθμιση είναι οι εξης:

----Καθυστερούμενες οφειλές μετα των νομιμων προσαυξησεων , τελων καθυστέρησης και αλλων επιβαρύνσεων εως την ημερομηνία της αιτησης υπαγωγής οφειλών οι οποίες δεν εχουν εξοφληθεί με ρυθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή διευκολυνση ή άλλη νομοθετική ρυθμιση τμηματικης καταβολής οφειλών.

-Μπορουν να υπαχθούν μετα από επιλογή του οφειλέτη και οι καθυστερούμενες εως την ημερομηνια καταβολης της αιτησης υπαγωγής οφειλές,οι οποίες τελουνη σε αναστολη εισπραξης.

-Εξαιρουνται και δεν μπορει να υπάχθουν στη ρυθμιση οφειλέτες που εχουν καταδικαστεί ή εχει ασκηθεί κατ΄αυτων ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή.Ο οφειλέτης δηλώνει με υπευθυνη δηλωση του ότι δεν εχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν εχει ασκηθεί εναντιον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Οι υπαγόμενες στη ρυθμιση οφειλές ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαιες δόσεις με κεφαλαιοποίηση τον προηγουμενο της ρυθμισης μήνα.

Για την υπαγωγή στη ρυθμιση πρεπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθως και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, συμφωνα με τα υποβαλλομενα στοιχεία.

ΟΙ οφειλέτες πρεπει να εχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλουν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής:

--Για ποσά οφειλών ανω των 5000 και εως 50.000 ευρω υπευθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτου του αρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακινητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής),τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα , τους τραπεζικούς λογαριασμούς(ΙΒΝ), οχήματα των οποίων εχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθως και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσιες του δημοσιου και άλλες πάγιες υποχρεωσεις προς τρίτους, εφοσον υφισταται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα-κύκλος εργασιών.Για ποσά οφειλών ανω των 50.000 ευρω ο οφειλέτης επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικων προσκομίζει και βεβαίωση που υπέχει θέση υπευθυνης δηλωσης από τριτο ανεξάρτητο εκτιμητή περι της ορθότητας των οικονομικων στοιχειων και των αλλων δικαιολογητικων που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομενη χρονική στιγμή καθως και τη βιωσιμοτητα του διακανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις