Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Η ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΑπό τις συντάξεις του Μαΐου θα αρχίσουν οι αναδρομικές περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και οι παρακρατήσεις θα γίνουν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι νέες περικοπές στις κύριες συντάξεις αφορούν απο 1-1-2012 σε όλα ανεξαιρέτως τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο σχετικοι νόμοι δημοσιευθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης( ν. 4051 και 4052/2012) και αναμένονται να εκδοθούν οι σχετικοί εγκύκλιοι. Ετσι:

1-Τα ποσά της κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1300 ευρω και καταβάλλονται απο τους φορείς του υπουργείου Εργασιας και απο την Τράπεζα της Ελλάδος(σσ αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεια) μειώνονται κατα 12% απο 1-1-2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται απο το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση απο το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιουχων (2010 και 2011)καθως και της μείωσης των κυρίων συνταξεων(ν. 4024/2011). Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1300 ευρώ. Οταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου ειναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1300 ευρω του συνολικού ποσού σύνταξης, μειώνεται κατα το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατα τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

2. Απο 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του δημοσίου γενικά αναπροσαρμόζονται με μείωση κατα 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης καθως και τα συγκαταβαλομενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης(ν. 3670/2008) και της προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς αφαιρούμενων των ποσών της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιουχων (ν. 4002/2011) και της μείωσης που έγινε το 2011(ν. 4024/2011). Εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν με τη συνταξη τους επίδομα ανικανότητας και οι συνταξιούχοι που εχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό άνω του 80% και άνω. Επίσης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του δημοσίου οι οποίοι ειναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατα ποσοστό 80% και άνω. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο ή περισσότερων συντάξεων απο το δημόσιο, η μείωση του 12% για άνω των 1300 ευρω διενεργείται επί του συνολικού ποσού των συντάξεων. Η ρύθμιση της μείωσης εφαρμόζεται και στους υπαλληλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται απο το ιδιο με τους δημοσίους υπαλληλους καθεστώς.

3-Απο 1.1.2012 τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων απο το ΝΑΤ μειώνονται κατα ποσοστό 7%. 4-Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων απο το ΕΤΕΑΜ(επικουρικό μισθωτων-ΙΚΑ), του ΤΕΑΙΤ(επικουρικό ιδιωτικού τομέα), ΤΕΑΔΥ(επικουρικό δημοσίου), το ΤΕΑΔΥ(επικουρικό δημοσίου) καθως και τους τομείς του: ΤΕΑΠΟΚΑ(εργαζόμενοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης) και του ΤΑΔΚΥ(δημοτικων-κοινοτικών υπαλληλων), του ΕΤΑΤ(τραπεζοϋπαλλήλων), τοιυ ΤΑΥΤΕΚΩ(ΔΕΚΟ) και του κλάδου ασφάλισης προσωπικου ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται απο 1-1-2012 ως εξής:

--. Οι συντάξεις εως 250 ευρω κατα ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 200 ευρώ.

--. Οι συντάξεις απο 250,01 ευρω εως και 300 ευρω μειώνονται κατα 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 225 ευρω.

--. Οι συντάξεις απο 300,01 και άνω μειώνονται κατα 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 255 ευρω.

Διευκρινίζεται οτι τα ποσοστά των παραπάνω μειώσεων καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται απο το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Επίσης διευκρινίζεται οτι οι μειωσεις τοσο στις κυριες οσο και στις επικουρικες συντάξεις δεν αφορούν συνταξιουχους λογω αναπηρίας ή γηρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικο επίδομα ή το επίδομα απολυτου αναπηρίας κα. Στο ιδιο σχέδιο νόμου ορίζεται οτι οι αναδρομικές, απο 1-1-2012, μειώσεις θα παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης απο τη συνταξη Μαιου 2012.

. 5Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από το 2015 ενώ δημιουργούνται «ατομικές μερίδες» για τους ασφαλισμένους. Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου επικουρικού ταμείου (ΕΤΕΑ), ενώ όσοι φορείς πουν «όχι» στην ενοποίηση θα τα…βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μέσα στον επόμενο μήνα θα υπάρξει υπουργική απόφαση που θα καθορίζει μια σειρά ανοιχτών θεμάτων για τον υπολογισμού των συντάξεων στο νέο φορέα. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως «με απόφαση του υπουργού Εργασίας αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο». Για τους ασφαλισμένους μέχρι το τέλος του 2000 που θα συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα:

-Tου τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι και το 2014 με βάση το ισχύον σύστημα

-Του τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης μετά το 2015 το οποίο διαμορφώνεται από μία σειρά παραγόντων (π.χ. από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μέχρι την απόδοση των εισφορών).

6. Συμφωνα με το νέο νόμο στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) θα ασφαλίζονται από την 1η Ιουλίου οι μισθωτοί του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών ενώ οι συντάξεις των ασφαλισμένων από την 1/1/2001 και μετά θα υπολογίζονται με βάση ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Ο νόμος προβλέπει:

- Την ένταξη από την 1η Ιουλίου στο ΕΤΕΑ του ΕΤΕΑΜ, του ΤΕΑΙΤ, του ΤΕΑΔΥ, του ΕΤΑΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ δίνεται η δυνατότητα στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κλάδων των ασφαλισμένων στα παραπάνω ταμεία να αποφασίσουν την αυτοεξαίρεσή τους από την ενοποίηση. Και μέχρι τις 31/12/2012 το δικαίωμα άλλων οργανώσεων κλάδων που εξαιρούνται της ενοποίησης, να ζητήσουν την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.

-. Την αυτοδίκαιη μετατροπή σε αυτοδιαχειριζόμενα Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης όσων ταμείων επικουρικής ασφάλισης δεν ενταχθούν μέχρι τις 31/12/2012 στο ΕΤΕΑ.

-. Τη λειτουργία του ΕΤΕΑ με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για τον κάθε ασφαλισμένο από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και μετά, καταχωρούνται και τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Στις ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων που προέρχονται από τα εντασσόμενα ταμεία και κλάδους καταχωρούνται και οι καταβληθείσες εισφορές για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2001 και εφεξής.

Πόροι του Ενιαίου Ταμείου θα είναι:

- Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (3% για τον ασφαλισμένο + 3% για τον εργοδότη προσαυξανόμενα κατά 1,25% + 0,75%, αντίστοιχα, για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά και κατά 1% + 2% επιπλέον για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα.

- Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους και τα έσοδα από εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών καθώς και κάθε έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων. Ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του νέου Ταμείου θα καθοριστούν με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός 3 μηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ και αφού προηγηθεί η σύνταξη αναλογιστικής μελέτης.

Επίσης προωθούνται οι παρακάτω αλλαγες:

-. Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων με το νέο σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών και των ατομικών λογαριασμών. Δεν αλλάζει τίποτα για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2014, ενώ όσοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2015 θα έχουν διπλό τρόπο υπολογισμού της επικουρικής (ένα τμήμα με βάση όσα ισχύουν και σήμερα για το ποσοστό αναπλήρωσης + ένα δεύτερο τμήμα με το νέο σύστημα). Στο εξής, πάντως, οι συντάξεις του ΕΤΕΑ θα «αναπροσαρμόζονται» με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο».

.--. Εως τον Ιούνιο θα μειωθούν τα εφάπαξ, με βάση αναλογιστικές μελέτες, με στόχο την «εξαφάνιση» των ελλειμμάτων στα Ταμεία Πρόνοιας.

- Το Σεπτέμβριο θα μειωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ αν δεν έχουν βρεθεί έσοδα από τη μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών υπέρ ΙΚΑ.

Στο μεταξύ στο '' κόκκινο'', λόγω της οικονομικής κρίσης, βρίσκεται το ασφαλιστικό συστημα και το ενδεχομενο νέων περικοπών στις συντάξεις παραμένει ανοικτό. Σε περίπτωση που το 2013 δεν υπάρξει σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας ο ίδιος ο υπουργός Εργασιας Γ. Κουτρουμάνης δεν αποκλείει να υπάρξουν νεες μειώσεις.

Τα στοιχεια του υπουργείου Εργασίας δείχνουν οτι λόγω της αύξησης της ανεργίας και τις μειώσεις μισθών επέρχονται ετήσιες απώλειες στο ασφαλιστικό σύστημα ύψους 4,2 δισ. ευρω. Παράλληλα τα ιδια στοιχεια δείχνουν οτι σημειώνεται αυξηση του αριθμού των συνταξιουχων ενω για να εξισορροπηθεί το συστημα θα έπρεπε να γίνουν μειώσεις κυρίων συντάξεων της τάξης του 25% αντί του 12%. Εξάλλου, σύμφωνα με το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, η νέα μείωση μισθών μαζί με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την έκρηξη της ανεργίας θα επιφέρουν για το 2012 απώλειες-σόκ στο ασφαλιστικό συστημα ύψους 9 δισ. ευρω σε σημείο-οπως τονίζει ο γενικός διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ καθηγητής Σάββας Ρομπόλης- ''να χρειάζεται νέα ασφαλιστική παρέμβαση το ερχόμενο φθινόπωρο! 'Το ασφαλιστικό απο μια βραδυφλεγή βόμβα γίνεται.. πυρηνική'', τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ρομπόλης. Χαρακτηριστική περίπτωση της δραματικής κατάστασης στην οποία εχουν περιέλθει τα ασφαλιστικά ταμεια ειναι η περίπτωση του ΙΚΑ(του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χωρας) στο οποίο απο τα 2 δισ,. ευρω της κρατικής επιχορήγησης για το 2012 αντλήθηκε ήδη το 1 δισ. ευρω! Ωστόσο οπως τονίζουν κύκλοι του ΙΚΑ εχει προβλεφθεί πίστωση υψους 1,1 δισ. ευρω στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασιας και έτσι δεν θα υπάρξει, επί του παρόντος, πρόβλημα καταβολής συντάξεων. Το ταμειακό πρόβλημα του ΙΚΑ, με δεδομένη τη μείωση των εσόδων του από εισφορές, εντείνεται και από το γεγονός ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πράξεις ρέπος, βάζοντας ως ενέχυρο τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που κατέχει (ονομαστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ). Πάντως το ΙΚΑ συνεχώς δανειζεται και απο το ΕΤΕΑΜ και το ταμειο της ΔΕΗ και βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις