Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ:ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΜΑΡΤΙΟ  ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Με  μεγάλη  καθυστέρηση    δύο  ετών - αλλά  σταδιακά  εντός του  2022- αναμένεται  το "ξεπάγωμα”   περίπου  63.000  εκκρεμών συντάξεων παράλληλης  ασφάλισης  με  τα  αναδρομικά  6  ετών(από  το  2016).Ειδικότερα  τον  Μάρτιο   πρόκειται  να έχουν   ολοκληρωθεί εκείνες οι τεχνικές προϋποθέσεις στον e-ΕΦΚΑ (δηλαδή θα έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο λογισμικό), έτσι ώστε να δοθεί η προσαύξηση της σύνταξης -μαζί και τα αναδρομικά τους- σε όσους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση έχουν λάβει μόνο την πρώτη έως τώρα.Σε  πρώτη  φάση η πλατφόρμα  θα  εξυπηρετεί  τις νέες  αιτήσεις  συνταξιοδοτησης  για τη συγκεκριμένη  κατηγορία(παράλληλη  ασφάλιση)  ενω  για τις παλιές συντάξεις   της  ίδιας  κατηγορίας,θα υπάρξει σταδιακή  επεξεργασία  εντός του  έτους  ώστε να  αποδοθούν οι  προσαυξήσεις μαζί με  τα αναδρομικά.

Υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 63.000 οι συνταξιούχοι που λόγω παράλληλης ασφάλισης έχουν δικαίωμα να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις κατά μέσο όρο οφείλονται προσαυξήσεις της τάξης των 300 ευρώ το μήνα και αν υπολογίσει κανείς ότι οι μήνες που είναι σε εκκρεμότητα το αίτημα μπορεί να ξεπερνούν τους 60, γίνεται σαφές ότι πρόκειται να δοθούν ποσά που υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚΑ.Διευκρινίζεται ότι  οι εκκρεμότητες λόγω παράλληλης ασφάλισης δεν λογίζονται στις εκκρεμείς συντάξεις του ΕΦΚΑ, καθώς αφορούν ασφαλισμένους που ήδη λαμβάνουν σύνταξη από το κύριο Ταμείο τους, αλλά δεν έχουν λάβει την προσαύξηση από τον δεύτερο φορέα ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι αυτοί ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες:

- Στην πρώτη ανήκουν ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ με παράλληλη ασφάλιση στον τέως ΟΑΕΕ.

- Στη δεύτερη  αυταπασχολούμενοι ιατροί και μηχανικοί (ασφάλιση στο τέως ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλιση στο Δημόσιο.

Επισημαίνεται  ότι οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν λάβει την πρώτη σύνταξή τους από το τέως ΙΚΑ ή το τέως ΕΤΑΑ αντίστοιχα, αλλά δεν έχουν λάβει την προσαύξηση της σύνταξης από τον τέως ΟΑΕΕ και το Δημόσιο.Οι εκκρεμείς αυτές προσαυξήσεις στις συντάξεις ασφαλισμένων, που στο μεταξυ οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν λάβει την πρώτη σύνταξη τους, "τρέχουν” από τον Μάιο του 2016 και έπειτα, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της σχετικής συνταξιοδότησης.

Πάντως την ίδια  ώρα ανεφάρμοστη  παραμένει εδώ  και δύο  χρόνια η  διάταξη  του νόμου  Βρούτση  Ν.4670/2020 (της σημερινής  κυβέρνησης)  όσον  αφορά την αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης   των  χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.Ηδη  καταγράφονται  έντονες  διαμαρτυρίες  αλλά  και δικαστικές  προσφυγές.Οσοι  συνταξιούχοι  εργάστηκαν δεν εχουν λάβει ,τη  νόμιμη  αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης  ενώ    καταβάλλουν τις αντίστοιχες   ασφαλιστικές εισφορές.Δηλαδή  δεν  εισπράτουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους,όπως  προβλεπει ο  ισχύον νόμος.

Σύμφωνα με   την ισχύουσα  νομοθεσία,  Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Στο  μεταξύ  από τις  22 εως τις  25  Φεβρουαρίου  σχεδιάζει ο  ΕΦΚΑ  να  καταβάλλει τις  συντάξεις Μαρτίου 2022.

Ειδικότερα:

-Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2022 την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

 -Το ΙΚΑ  θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2022 την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

 Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Μαρτίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

 Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2022 την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Μαρτίου 2022 την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις  συντάξεις Μαρτίου 2022 την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

 -Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2022 την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

 -Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2022 την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.


Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ  Η  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ  ΦΕΤΕΙΝΗ  ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ  ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

 

‘Eως τις 15 Απριλίου θα  διαρκέσει η διαδικασία διαβούλευσης για τον καθορισμό   της  δεύτερης-  φετινής-  αύξησης  του  κατώτατου μισθού  στον ιδιωτικό τομέα.Η νέα  αύξηση θα ισχύσει από την Πρωτομαγιά. Ηδη συνεκλήθη η Επιτροπή Διαβούλευσης  για τον κατώτατο μισθό, υπό την Προεδρία του ομ. καθηγητή Νομικής Αθηνών και Προέδρου του ΟΜΕΔ, Κώστα Παπαδημητρίου.Ουσιαστικά με την αποστολή προσκλήσεων στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για μελέτη και υποβολή, εκ μέρους τους, των σχετικών εκθέσεων, η οποία έγινε  ξεκινησε  η διαδικασία για τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θυμίζουμε ότι από 1/1/2022 αυξήθηκε κατά 2%.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η νέα αύξηση θα είναι της τάξης του 5%-6%, η οποία αθροιστικά με το 2% του Ιανουαρίου θα πιάσει την επίδοση της οικονομίας για το 2021 που θα κινηθεί γύρω στο 7%-8%.

Με βάση αυτό το σενάριο, οι ελάχιστες αποδοχές θα φτάνουν τα 696 ευρώ (με αύξηση 5%) ή τα 703 ευρώ (με αύξηση 6%) από τα 663 ευρώ που είναι σήμερα.Το ποσοστό της αύξησης που αφορά το 27% του εργατικού δυναμικού της χώρας θα είναι συνάρτηση της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, ο οποίος το Δεκέμβριο εκτοξεύτηκε στο 5,1%.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσπευση της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022, έγινε με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στη Βουλή πριν 10 ημέρες, προκειμένου η απόφαση για το επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου να ληφθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

-Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης  προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

-Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2022

-Η διαβίβαση  του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2022.

-Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022.

-Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Απριλίου 2022

-Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Απριλίου 2022.

Την  ίδα  ώρα,επισημαίνεται ότι μεταξύ των 21 χωρών της ΕΕ, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 774 ευρώ – καθώς η Eurostat επιμερίζει σε αυτόν και τον 13ο και 14ο μισθό – και είναι υψηλότερος μόνο από αυτόν που ισχύει σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αντίθετα, η απόσταση από τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης είναι τεράστια.

Σύμφωνα με την Eurostat, έξι χώρες της ΕΕ είχαν κατώτατο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ τον μήνα: Γαλλία (1. 603), Γερμανία (1. 621), Βέλγιο (1.658), Ολλανδία (1.725), Ιρλανδία (1.775) και Λουξεμβούργο (2.257), ενώ δύο χώρες – η Σλοβενία (1.074) και η Ισπανία – είχαν πάνω από 1.000 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, 13 χώρες είχαν κατώτατο μισθό μικρότερο από 1.000 ευρώ, με την Ελλάδα να έχει τον τρίτο υψηλότερο στην κατηγορία αυτή μετά την Πορτογαλία (823 ευρώ) και τη Μάλτα (792), ενώ τον χαμηλότερο είχαν η Βουλγαρία (332), η Λετονία (500) και η Ρουμανία (515).

Ο κατώτατος μισθός του Λουξεμβούργου είναι επταπλάσιος από αυτόν της Βουλγαρίας, αλλά αν υπολογισθεί η αγοραστική δύναμη, το χάσμα περιορίζεται αλλά παραμένει πολύ μεγάλο, καθώς για τον εργαζόμενο στο Λουξεμβούργο είναι τριπλάσια από αυτή για τον Βούλγαρο.

Αν ληφθεί, όμως, υπόψη η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού, τότε παρατηρείται το φαινόμενο να είναι αυτή χαμηλότερη στην Ελλάδα σε σχέση με αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως της Ρουμανίας, της Λιθουανίας, της Κροατίας και της Πολωνίας

Και αυτό, γιατί το επίπεδο τιμών στις χώρες αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερο απ’ ότι στην Ελλάδα.

--------------------------------------------------------------

Ο ΧΑΡΤΗΣ  ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ

--------------------------------------------------------------------------------------

-1.203,66 EYPΩ MEIKTA ΗΤΑΝ O MEΣOΣ MIΣΘOΣ ΠΛHPOYΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ,

-435,18 EYPΩ MEIKTA ΗΤΑΝ O MEΣOΣ MIΣΘOΣ MEPIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ.

-2.244.770 ΗΤΑΝ TO ΣYNOΛO TΩN AΣΦAΛIΣMENΩN ΣTON IΔIΩTIKO TOMEA,

-1.592.592 ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ EPΓAZOMENΩN ME ΠΛHPH AΠAΣXOΛHΣH.

-658.079 ΗΤΑΝ TO ΣYNOΛO TΩN AΣΦAΛIΣMENΩN ME MEPIKH AΠAΣXOΛHΣH.


 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ   ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΧΩΡΙΣ  ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ!

Ανεφάρμοστη  παραμένει εδώ  και δύο  χρόνια η  διάταξη  του νόμου  Βρούτση  Ν.4670/2020 (της σημερινής  κυβέρνησης)  όσον  αφορά την αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης   των  χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.Ηδη  καταγράφονται  έντονες  διαμαρτυρίες  αλλά  και δικαστικές  προσφυγές.Οσοι  συνταξιούχοι  εργάστηκαν δεν εχουν λάβει ,τη  νόμιμη  αξιοποίηση του  χρόνου  ασφάλισης  ενώ    καταβάλλουν τις αντίστοιχες   ασφαλιστικές εισφορές.Δηλαδή  δεν  εισπράτουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους,όπως  προβλεπει ο  ισχύον νόμος.

Σύμφωνα με   την ισχύουσα  νομοθεσία,  Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

-Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

-Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Χαρακτηριστικό  είναι το  παρακάτω   παράδειγμα  : συνταξιούχος εργάζεται για το διάστημα 1.1.2016 έως και 30.6.2022 και πραγματοποιεί χρόνο ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση 6 έτη και 6 μήνες. Ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξής του θα γίνει ως εξής: Αφού αθροίσουμε τις αποδοχές των ετών 1.1.2016 έως και 30.6.2022 διαιρούμε με τους αντίστοιχους μήνες ασφάλισης και βρίσκουμε το μέσο όρο. Το ποσό της προσαύξησης ισούται με το γινόμενο:0,77 ( συντελεστής αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης έως και 15 έτη) Χ 6,5 (έτη ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση) Χ μέσο όρο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό (που είναι ίδιος με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης) προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε σύμφωνα με τον Ν.4387/2016(νομος  Κατρούγκαλου).

 Να σημειωθεί ότι  σήμερα,βάσει του ιδιου  νόμου, ισχύουν τα εξής:

α. Για συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%.

β. Για  συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι τις 28.2.2021, ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1.3.2022 και εφεξής.

Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου επιβάλλεται το «ψαλίδι» 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), χωρίς να  συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.Επισημαίνεται ότι  οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τον Μάιο του 2016 θα μετά.ενταχθούν στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται, από την 1.3.2022 και μετά.


Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

 

ΟΙ ΝΕΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ

-ΟΙ 12  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ   ΜΠΟΡΟΥΝ  ΕΦΕΤΟΣ  ΝΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΜΕ  ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Δώδεκα κατηγορίες ασφαλισμένων στον δημόσιο τομέα μπορούν εντός τους 2022 να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας.Πρόκειται για ασφαλισμένους γεννημένους από το 1958 έως το 1966, κυρίως γονείς ανηλίκων και υπαλλήλους που συμπλήρωσαν 25ετία τα έτη 2010-2012.

Μάλιστα  οσοι  συνταξιοδοτουνται  θα  εχουν αυξημένη συνταξη και  εφαπαξ  λόγω των  αυξημένων  ποσοστών αναπλήρωσης

Οι 12 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 είναι οι εξής:

1.Πλήρης σύνταξη

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννημένοι έως και τον 09/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών).
 

Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι έως και τον 03/1958 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).

Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

Γονείς ανηλίκων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά την συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

2.Μειωµένη σύνταξη

Άνδρες γεννημένοι το 1961 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

Γυναίκες γεννημένες το 1966 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

Άνδρες γεννημένοι το 1965, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

Άνδρες γεννημένοι το 1963, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).

Σύμφωνα  με τα  στοιχεία  του  υπουργείου  Εργασίας,επιπλέον σύνταξη που ξεκινά από 26,2 ευρώ και φτάνει μεσοσταθμικά έως τα 206 ευρώ τον μήνα μπορούν να κερδίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι που δεν θα βιαστούν να βγουν στη σύνταξη και θα παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο. Μάλιστα, ανάλογα με το ύψος του συντάξιμου μισθού, τα κέρδη μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερα, αγγίζοντας ακόμη και τα 254 ευρώ τον μήνα.Η παραμονή στην ασφάλιση μετά τη συμπλήρωση 35ετίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα συμφέρουσα. Και αυτό γιατί μετά την 35ετία οι ασφαλισμένοι διανύουν τη «χρυσή 5ετία» που μπορεί να τους οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της προσδοκώμενης σύνταξής τους, λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης,  στην κύρια  ανταποδοτική  σύνταξη.

---------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΤΑ  ΟΡΙΑ  ΗΛΙΚΙΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΠΟ ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ

-Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1/1/1983 με 25ετία ως το 2011

Σύνταξη με 35 ή 36 έτη και ηλικία 58

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

 

58 με 35 ή 36 έτη το 2021

61,6

58 με 35 ή 36 έτη το 2022

62 και 40 έτη

-----------------------------------------

 -Πρόσληψη μετά την 1/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 37 έτη και συμπληρωμένα τα 55

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

 

37 έτη το 2021

61,2

37 έτη το 2022

62 και 40 έτη

--------------------

-Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

--Σύνταξη με 37 έτη και ηλικία 59

   Οριο ηλικίας    --συνταξιοδότησης

 

59 με 37 έτη το 2021

61,8

59 με 37 έτη το 2022

62 και 40 έτη

-Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2021

65,3

το 2022

67

------------------------------------------------------

-Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2021

65,6

το 2022

67

 

 ΠΟΙΟΙ  ΠΑΙΡΝΟΥΝ ‘’ΠΡΙΜ’’  ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΩΣ  254  ΕΥΡΩ  ΤΟ ΜΗΝΑ-

ΔΙΠΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ  8  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΣΙΜΈΝΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

‘Πριμ’   στην κύρια σύνταξη    εως 254  ευρώ  το μήνα   έχουν ‘οσοι  ασφαλισμένοι  δεν  βιαστούν να    συνταξιοδοτηθουν  -με  πάνω  από 30  συντάξιμα  έτη- σύμφωνα με τα νέα  ισχύοντα  αυξημένα  ποσοστά  αναπλήρωσης  στις κύριες  ανταποδοτικές  συντάξεις.Μάλιστα  για  8  κατηγορίες  ασφαλισμένων η  αύξηση θα είναι  διπλή  λόγων των αυξημένων ασφαλιστικών  εισφορών που  καταβάλλουν.

Σύμφωνα  με τα  στοιχεία  του  υπουργείου  Εργασίας,επιπλέον σύνταξη που ξεκινά από 26,2 ευρώ και φτάνει μεσοσταθμικά έως τα 206 ευρώ τον μήνα μπορούν να κερδίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι που δεν θα βιαστούν να βγουν στη σύνταξη και θα παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο. Μάλιστα, ανάλογα με το ύψος του συντάξιμου μισθού, τα κέρδη μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερα, αγγίζοντας ακόμη και τα 254 ευρώ τον μήνα.Η παραμονή στην ασφάλιση μετά τη συμπλήρωση 35ετίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα συμφέρουσα. Και αυτό γιατί μετά την 35ετία οι ασφαλισμένοι διανύουν τη «χρυσή 5ετία» που μπορεί να τους οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της προσδοκώμενης σύνταξής τους, λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης,  στην κύρια  ανταποδοτική  σύνταξη.

Τονίζεται πάντως ότι οι πλέον κερδισμένοι του νέου συστήματος, συγκριτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης και πληρωμένων εισφορών. Στα 40 χρόνια κορυφώνονται τα «κέρδη» συγκριτικά με τους σημερινούς συντελεστές. Οσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς μέσα στη δεκαετία 30,1-40 έτη ασφάλισης τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει.

Πιο σημαντικό είναι το όφελος στην πενταετία 35-40 έτη ασφάλισης. Για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση για την 40ετία φτάνει στα 252 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Αντίστοιχα για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση φτάνει στα 72 ευρώ, σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά.

Στην 35ετία η αύξηση για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές φτάνει στα 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές ανεβαίνει στα 123 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως οι συντάξιμες αποδοχές είναι η βάση υπολογισμού της σύνταξης, δηλαδή ο μισθός ή το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές στο διάστημα του εργασιακού βίου.

Διευκρινίζεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 έως τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση επί των οποίων έγιναν ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας σύνταξης. Οι μήνες υπολογίζονται επί 14 μισθούς λόγω των δώρων. Ο μέσος όρος βγαίνει από το άθροισμα των μισθών διά τους μήνες ασφάλισης από 2002 και μετά. Οι ακριβείς συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ όταν κατατεθεί η αίτηση συνταξιοδότησης. Ωστόσο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να πάρει μια ιδέα, είτε υπολογίζοντας χονδρικά τον μέσο όρο των αποδοχών του με βάση τα στοιχεία από τον εργοδότη του είτε από τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, ο οποίος υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στο site του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr). Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις εισφορές και τις αποδοχές από το 2002 και μετά, οπότε ο ασφαλισμένος μπορεί να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, τον μέσο όρο των αποδοχών του.

Την ίδια ώρα διπλές  θα είναι  οι  αυξήσεις στις συντάξεις  για χιλιάδες  ασφαλισμένους.Ευνοημένοι – σε ορισμένες περιπτώσεις με αύξηση στο σύνολο της κύριας σύνταξης έως 80% – είναι εργαζόμενοι σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες, αυτοαπασχολούμενοι αλλά και παράλληλα ασφαλισμένοι σε δύο Ταμεία, λόγω της προσαύξησης που έχουν στη σύνταξή τους εξαιτίας των αυξημένων εισφορών που καταβάλλουν καθώς και των νέων αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις λόγω της εφαρμογής του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020)

Εκτός από τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που θα επιφέρει ο νόμος Βρούτση ,η προσαύξηση που ισχύει λόγω των αυξημένων εισφορών, με διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε διπλασιασμό του ανταποδοτικού ποσού της σύνταξης. Η ρύθμιση αυτή αφορά όσους ασφαλισμένους υποβάλουν ή θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στις 13.5.2016. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι όταν συνταξιοδοτηθούν (ή έχουν συνταξιοδοτηθεί) λαμβάνουν υψηλότερο ποσό, καθώς στο παρελθόν είχαν καταβάλει υψηλότερες εισφορές για κύρια σύνταξη.

Με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση στη σύνταξη ισχύει για το σύνολο των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί οι επιπλέον αυτές εισφορές, ήτοι ανατρέχει το σύνολο του εργάσιμου βίου κάθε ασφαλισμένου που ανήκει στις συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι για το διάστημα από το 2002 και μετά, που ισχύει για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.

---------------------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-Δημόσιος υπάλληλος ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) μπορεί να κερδίσει μεσοσταθμικά 41,2 ευρώ επιπλέον στην μηνιαία κύρια σύνταξή του για κάθε χρόνο παραμονής στην ασφάλιση από τα 35 και μετά (μέχρι τα 40).

-Δημόσιος υπάλληλος ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης) μπορεί να κερδίσει μεσοσταθμικά 37,5 ευρώ επιπλέον στην μηνιαία κύρια σύνταξή του για κάθε χρόνο παραμονής στην ασφάλιση από τα 35 και μετά (μέχρι τα 40).

-Δημόσιος υπάλληλος ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) μπορεί να κερδίσει μεσοσταθμικά 31,2 ευρώ επιπλέον στην μηνιαία κύρια σύνταξή του για κάθε χρόνο παραμονής στην ασφάλιση από τα 35 και μετά (μέχρι τα 40).

-Δημόσιος υπάλληλος ΥΕ (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) μπορεί να κερδίσει μεσοσταθμικά 26,2 ευρώ επιπλέον στην μηνιαία κύρια σύνταξή του για κάθε χρόνο παραμονής στην ασφάλιση από τα 35 και μετά (μέχρι τα 40).